Taf-Od

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Rhyngwladol Mamiaith
Dathlu Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol yng Nghyrmu. Tarddiad: UNESCO Bangkok
Siaradwyr Cymraeg o ledled y byd, daeth ynghyd i berfformio 'Cenedl mewn Cân’ er mwyn dathlu diwrnod Mamiaith Rhyngwladol UNESCO.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Roedd hi’n Ddiwrnod Rhyngwladol Mamiaith ddydd Sul, Chwefror 21. Caiff Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith ei ddathlu’n flynyddol er mwyn codi ymwybyddiaeth o iaith, amrywiaeth ddiwylliannol ac amlieithrwydd ledled y byd.

 

Penodwyd Ddiwrnod Rhyngwladol Mamiaith ar Chwefror 21 yn 1999 gan Sefydliad Gwyddonol a Diwylliannol Addysgol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) mewn teyrnged i 4 myfyriwr ifanc o Brifysgol Dhaka a laddwyd ym Mangladesh yn ystod protest yn 1952 rhwng yr iaith Bengaleg ac Wrdw.

 

Wedi’r protest iaith yn 1952 a blynyddoedd lawer o aflonyddwch, mae Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith yn ddathliad cenedlaethol o amgylch y byd.

 

Mae Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith yn cael ei ystyried fel diwrnod o falchder tuag at iaith. O ganlyniad i globaleiddio, mae nifer o ieithoedd, sy’n cyfrannu tuag at ddiwylliannau ledled y byd dan fygythiad o gael eu colli. Mae dathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith yn bwysig wrth sicrhau parhad ieithoedd ledled y byd, yn ogystal â’r diwylliannau, treftadaeth a’r hanes yn eu sgil.

 

 

‘Cenedl mewn Cân’

 

Daeth siaradwyr Cymraeg ledled y byd ynghyd i berfformio ‘Cenedl mewn Cân’ er mwyn dathlu diwrnod Mamiaith Rhyngwladol UNESCO. Pwrpas creu ‘Cenedl mewn Cân’ oedd i hyrwyddo Cymru, ei diwylliant, a’r iaith Gymraeg i weddill y byd.

Roedd ‘Cenedl mewn Cân’ yn drefniant newydd gan y cerddor Osian Huw Williams o’r gân ‘Ysbryd y Nos’, a berfformiwyd gan Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth, Mared Williams a disgyblion ysgolion uwchradd. Mae’r disgyblion syddd wedi cyfrannu wedi recordio eu hunain o’u cynefinoedd yng Nghymru, Dubai, Patagonia a Lloegr.

‘Mae’r brwdfrydedd gan y disgyblion, rhieni ac athrawon wedi bod yn wych,’ meddai Elin Evans, cydlynydd y prosiect.

‘Mae’r angerdd i fod yn rhan o Cenedl mewn Cân wedi dangos pwysigrwydd ein hiaith ymysg ein pobl ifanc a’r balchder sydd gennym i’w rhannu a gweddill y byd’.

Cafodd y gân ei chwarae yn gyntaf ar raglen Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru. Ond mae’r gân a’r fideo nawr ar gael ar You-tube. Cafodd y fideo sy’n cyd-fynd â’r gân ei gynhyrchu gan gwmni Amcan, ac mae’n cynnwys perfformiadau gan yr artistiaid, y disgyblion a delweddau trawiadol o Gymru.

‘Mae’n bleser bod yn rhan o brosiect sydd yn hyrwyddo’r diwylliant Cymraeg,” meddai Cleif Harpwood.

‘Mae cerddoriaeth yn fodd naturiol i ni rannu a dathlu ein hiaith. Dwi’n edrych ymlaen at glywed fersiwn Osian yn ei holl ogoniant’.

 

 

Cais Treftadaeth y Byd i Dirlun y Llechi

 

Yn ôl Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd, mae ‘Cenedl mewn Cân’ yn gynllun sydd wedi eu sefydlu ar y cyd  gan Gyngor Gwynedd ac awdurdodau lleol eraill sy’n ‘credu mewn gwerth a phwysigrwydd defnyddio iaith er budd ein cymunedau, mewn busnes a chreu naws am le unigryw’. Mae’r awdurdodau eraill yn cynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam.

 

Mae cyngor Gwynedd yn aros am benderfyniad gan UNESCO eleni ar gais Treftadaeth Byd i Dirlun Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Ac felly, yn ogystal â rhoi cyfle i bobl ifanc gynorthwyo ‘i godi ymwybyddiaeth ryngwladol yn y Gymraeg a’n diwylliant Cymreig’, mae ‘Cenedl mewn Cân’ yng ngheriau Gareth Thomas, ‘yn amserol iawn ac yn atgyfnerthu ein nod o ddathlu ein diwylliant a’n iaith a chyfraniad pwysig y tirlun Llechi a’i phobl i’r byd.’

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php