Taf-Od

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

Dathlu Menywod; Tarddiad: Pixabay
Beth yw arwyddocâd y diwrnod yma? Nel Richards sydd yn edrych ar themâu, y ffeithiau a'r gwirionedd ymysg menywod heddiw.

Gan Nel Richards | Golygydd Taf-od

Ddydd Llun, 8fed o Fawrth dethlir pobl ar draws y byd Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i gydnabod cyflawniadau merched, i godi ymwybyddiaeth yn erbyn rhagfarn, ac i weithredu dros gydraddoldeb.

Ond, dydy heddiw ddim yn ddiwrnod sy’n cwmpasu prynu blodau, neu prynu mug ‘Girl Boss’, nac y chwaith yn ddiwrnod ble mae pawb yn rhoi cydnabyddiaeth i ferched yn unig- wrth gwrs mae hyn yn wir, ond mae’n fwy na hynny. Mae’n golygu deall yr anghydraddoldebau a’r caledi y mae menywod o hyd yn wynebu bob dydd. Mae’n golygu ymrwymo i gymryd camau a fydd yn gwneud y byd yn le fwy diogel a gweld i bob merch. Mae’n golygu i alw pobl allan pan maent yn gwrthrychioli neu’n rhywioli menywod. Mae’n golygu dewis i herio safonau rhywedd yn ogystal â’r ystrydebau gwahanol.

Ers dechrau’r 1900au mae mwy a mwy o wledydd wedi dod at ei gilydd i ddathlu gwaith menywod, yn benodol yn y gweithle; gan ei wneud yn ŵyl i hyrwyddo cydraddoldeb ym mhob ffordd. Ym 1975, a adnabyddir fel Blwyddyn Rhyngwladol y Merched, dechreuodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddathlu Mawrth 8 fel Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Erbyn 2014, roedd yn cael ei ddathlu mewn mwy na 100 o wledydd, gan gynnwys Cymru ac wedi cael ei wneud yn wyliau swyddogol mewn mwy na 25, megis Ciwba ac Affganistan.

Diwrnod o brotest a brwydro mewn un gwlad, a dathlu benyweiddra i wlad arall yw Mawrth yr 8fed.

Thema’r diwrnod blwyddyn yma yw “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”. I ddathlu ymdrechion aruthrol menywod a merched ledled y byd, i lunio dyfodol mwy cyfartal ac adferiad o’r pandemig COVID-19 ac hefyd i dynnu sylw at y bylchau sy’n weddill.

Pam dathlu?

Mae menywod wedi dod yn bell ers 1918, lle nad oedd ganddynt yr hawl i fwrw pleidlais hyd yn oed; ond mae yna o hyd wendidau.

Er bod mwy o fenywod yn graddio o brifysgolion, maent yn ennill 16% yn llai ar gyfartaledd nag y mae dynion yn ei wneud; a dim ond 8% o Brif Weithredwyr (CEOs) o gwmnïau mwyaf yr Undeb Ewropeaidd sy’n fenywod. Mae’n amlwg fod hyn yn broblem eisoes ymysg prifysgolion Prydain (UCU), gan taw un o’r rhesymau buant yn streicio yn ddiweddar yw i gael cyflog cyfartal rhwng dynion a menywod yn y gweithle. Yn ychwanegol, yn 2017, roedd 3.1% o fenywod (510,000) a 0.8% o ddynion (138,000) rhwng 16 a 59 oed wedi profi ymosodiad rhywiol yng Nghymru a Lloegr.

Dwy lyfr sy’n ddylanwadol iawn, yw ‘What a Time To Be Alone’ gan The Slumflower a ‘Women Don’t Owe You Pretty’ gan Florence Given- rhai sy’n dysgu’r gynulleidfa am haenau gwahanol o ffeministiaeth, ac sy’n ymdrin â sawl pwnc, o r anghyfiawnder cymdeithasol, i rym personol,  ac hunan-gariad. Heddiw, ceir fwy o bwyslais o fod yn gynhwysol ac eang, gan sicrhau bod pob menyw yn gallu lleisio eu barn, neu yn cael eu clywed. Ac y mae Ffeministiaeth Cyd-gyfeiriol, yn ceisio gwthio am hwn.

Yn ôl Fforwm Economaidd y Byd, ni fydd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cau tan 2186. Ar Ddydd Rhynglwadol y Menywod, mae menywod, a dynion ledled y byd yn dod ynghyd i orfodi’r byd i gydnabod yr anghydraddoldebau hyn – tra hefyd yn dathlu cyflawniadau menywod sydd wedi goresgyn y rhwystrau yma.

Gwnewch yr hyn a allwch i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fenywod ym mhobman.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus!

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php