Editorial

Do we need New Year’s resolutions in 2021?

New Year's resolutions 2021
Resolutions: Do we really need resolutions in 2021? Source: www.Pixel.la Free Stock Photos (via Flickr)
As we head in 2021, making New Year's resolutions can be hard after facing an unpredictable 2020. Do we really need resolutions this year?

By Tirion Davies | Editor-in-Chief

There is an expectation every January 1 that we all make New Year’s resolutions about things we’d like to change in the new year.

It was noted by UAB Medicine News that less than 8% of those who make resolutions actually stick to them every year. The New York Post reported in 2018 that most of us have forgone our resolutions by January 12.

2020 must have surely defied those odds. With one thing after another taking place in 2020, it would be surprising to hear anyone followed through with their New Year’s resolutions.

Most of us might be reluctant to create New Year’s resolutions this year. 2021 holds so much hope, but after a year which was entirely unpredictable, New Year’s resolutions for 2021 will be hard to create.

Following the tier announcements from across UK Governments, and with these regulations unlikely to change any time soon despite the announcement of the new Oxford vaccine, 2021 New Year’s resolutions can seem redundant.

We’d usually say things like “I’ll go to the gym more” or “I’m going to go travelling”. At the moment, those kinds of resolutions for 2021 don’t feel manageable.

It doesn’t mean the past year gave us time to reflect and analyse the ways we’d like to change. Even the smallest things, such as saying “I’m going to actively take time out of my day to do more than work” or “I’m going to finally try that cupcake recipe” is enough for New Year’s resolutions in 2021.

For a year which feels unpredictable, there are few goals we’d usually set ourselves to do that seem attainable. Maybe the point is that we don’t set our expectations too high for this year – we don’t know what’s to come.

Though there’s always something new on the news, it’s likely this year may be a bit boring as we all wait for our turn to get a vaccine.

2020 was bizarre, there’s no doubt about that. Everyone has the right, however, to look to the future with hope, even if anxiety remains about what’s to come.

Your New Year’s resolutions could even be as simple as “I’ll try to be a little more hopeful this year”.

2021 is a new start – remember that.


Ceir disgwyliad pob Ionawr 1 y byddem yn creu addunedau ar gyfer y flwyddyn newydd am yr hyn hoffem newid yn ystod y flwyddyn i ddod.

Nodwyd UAB Medicine News bod llai na 8% o bobl sy’n creu addunedau pob flwyddyn yn cadw i’r addunedau. Yn ôl y New York Post yn 2018, mae’r rhan fwyaf ohonom wedi gwrthod ein haddunedau erbyn Ionawr 12.

Mae’n siŵr bod 2020 wedi herio’r canran yma. Ar ôl digwyddiad ar ôl digwyddiad yn digwydd yn 2020, byddwn i’n synnu os bod unrhyw un wedi cadw i’w addunedau blwyddyn newydd.

Bydd nifer ohonom yn hwyrfrydig i greu addunedau blwyddyn newydd eleni. Er bod 2021 yn dal llawer o obaith, rydym wedi delio gyda blwyddyn anghredadwy, ac felly mae’n anodd meddwl am yr hyn y gallem ni newid sy’n realistig yn 2021.

O ganlyniad i’r rheolau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraethau ar draws y Deyrnas Unedig, a gan na fyddem yn weld newid i’r rheoliadau yma yn fuan, gall addunedau ar gyfer eleni’n teimlo’n diswyddwyd.

Byddem fel arfer yn sôn “hoffwn i fynd i’r gym yn fwy” neu “hoffwn i deithio’r byd”. Ond, wrth gwrs, nid yw’r fath addunedau’n wneud synnwyr ar hyn o’r bryd.

Nid yw hyn yn feddwl nad oedd y flwyddyn ddiwethaf wedi llwyddo i ddangos yr hyn hoffem newid am ein bywydau pob dydd. Hyd yn oed pethau bychan megis “dwi am orffen gweithio am … a darllen” neu “dwi am drio’r rysáit newydd cacennau yma” yw ddigon am 2021.

Efallai na ddylem osod disgwyliadau rhy uchelgeisiol eleni. Yr oedd 2020 yn anghredadwy – does ddim ffordd i ni wybod beth sydd i ddod eleni.

Er bod gwastad rhywbeth newydd i’w ddarllen ar y newyddion, a gan fod nawr dau frechlyn i’w rhoi i’r cyhoedd, mae’n siŵr bydd eleni’n ddiflas.

Roedd 2020 yn hollol od – doedd neb yn ei ddisgwyl, ac oedd cymaint o hunllefau. Er fy mod yn sôn bod ddim angen i chi creu addunedau newydd, mae dal croeso i chi edrych i’r dyfodol gyda gobaith, hyd yn oed os bod pryder dal i barhau.

Gall eich addunedau ar gyfer 2021 fod “dwi am fod yn hapus”.

Mae 2021 yn ddechreuad newydd – cofiwch hynny.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php