Taf-Od

Dyfodol disglair i bêl-droed merched yng Nghymru

Yn gryfach gyda'n gilydd: Logo tim pêl-droed Cymru'n cael ei arddangos yn Eisteddfod 2018. (Tarddiad: Llion Carbis).

gan Mared Jones

Ym mis Mehefin 2018, llwyddodd tîm pêl-droed merched Cymru i gyrraedd brig Grŵp A wrth ennill yn erbyn Bosnia-Herzegovina. Roedd pawb yn llawn gobaith o weld y tîm yn cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf a dim ond dwy gêm ar ôl i’w hennill. Ar Fehefin yr 17eg, ennill yn erbyn Rwsia a gyda dim ond un gêm ar ôl roedd llwyddiant o fewn gafael. O flaen cynulleidfa o 5,000 yn Rodney Parade, yng Nghasnewydd, daeth y gobaith i ben pan gollodd y tîm o 3-0 yn erbyn yr hen elyn Lloegr. Dyna weld diwedd yr ymgyrch a diwedd y gobaith ym marn llawer.

Ond a yw hynny’n wir? A ddylen ni anobeithio?

Fel un o chwaraewyr tîm merched Aberystwyth, sy’n cystadlu eleni i fynd yn ôl i gynghrair Cymru, rwyf innau yn bositif iawn am ddyfodol y gêm ac wedi gweld diddordeb newydd yn y blynyddoedd diwethaf ymysg y chwaraewyr a’r cefnogwyr.

Erbyn hyn mae gennym ni ferched gynghrair genedlaethol gyda 12 tîm yn cystadlu am y tlws o bob rhan o’r wlad, o’r Rhyl i Abertawe gyda thîm Prifysgol Metropolitaidd Caerdydd ar hyn o bryd ar frig y gynghrair honno. Mae gennym hefyd gynghreiriau llai yn y De a’r Gogledd sy’n cystadlu er mwyn cyrraedd y gynghrair genedlaethol. Timoedd Aberystwyth, Caldicot a’r Barry sydd ar frig y gynghrair yn y De a thimoedd megis Llanfair, Bangor ac Airbus yn cystadlu yn y Gogledd. Ceir timoedd ieuenctid hefyd yn y cynghreiriau yma ac yn wir, ceir llu o gynghreiriau is sy’n cynnwys timoedd megis Caerffili, Cwmbrân a Phenrhyn-coch. Mae’r ysgolion hefyd, chwarae teg, yn ceisio annog y merched a chystadlaethau cenedlaethol yn cael eu trefnu gan y gymdeithas bêl-droed ar gyfer y merched hefyd.

A ddylen ni anobeithio felly? Rhaid cofio bod timoedd iau Cymru hefyd wedi gweld llwyddiant yn ddiweddar. Cyrhaeddodd tîm dan 19 Cymru rowndiau elitaidd terfynol UEFA 2017/18.

Yn wir, un o heriau’r gamp o ran y merched yw prinder cyllid. Ar lefel genedlaethol rhaid rhoi mwy o arian i bêl-droed merched yng Nghymru gan fod gormod o wahaniaeth rhwng y gwledydd. Mae’r gwahaniaeth rhwng timoedd merched Cymru a Lloegr yn debyg iawn i Dafydd a Goliath gan fod Cymru flynyddoedd i ffwrdd o Loegr o ran cyllid. Mae’r un broblem yn bodoli hefyd ar lefel lleol, gyda thimoedd merched fel Aberystwyth ac Abertawe yn derbyn llawer llai o gyllid na thimoedd y bechgyn. Er mwyn gweld gwir chwyldro yna mae’n rhaid cael chwarae teg.

Her arall, wrth gwrs, yw prinder cefnogwyr a phrinder diddordeb cyffredinol yng ngêm y merched. O gymharu gyda’r bechgyn mae’r gwahaniaeth yn syfrdanol.

Mae’r gymdeithas bêl-droed yn gweithio yn ddiwyd i geisio codi proffil gêm y menywod a’r slogan ‘Gorau Chwarae, Cyd Chwarae’ yn slogan ar gyfer pob un o’r timoedd. Er mwyn newid y gêm a sicrhau chwarae teg mae angen mwy o gyllid, mwy o adnoddau a mwy o sylw i gêm y merched. Wrth wneud hynny, fe fydd pêl-droed merched yng Nghymru yn ffynnu.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php