Taf-Od

Dyfodol disglair i Neco Williams

Gobaith Neco: A fydd Neco Williams yn ymarfer gyda tim Cymru ym mis nesaf? Tarddiad: Llion Carbis

gan Llion Carbis

Mae tipyn o fwrlwm yn amgylchynu clwb pêl-droed Lerpwl sy’n dominyddu Uwch Gynghrair Lloegr ar hyn o bryd. Wedi gorffen ond pwynt yn brin o Manchester City y tymor diwethaf, mae’r Cochion wedi ennill 24 allan o’i 25 gêm gynghrair ac yn edrych i wella record ddiguro hanesyddol Arsenal (2003/04). Ond, yma yng Nghymru, mae ein ffocws wedi seilio ar ddoniau un o chwaraewyr ifancaf tîm Jurgen Klopp; Neco Williams.

Yn enedigol o Wrecsam, mae Neco Williams wedi ennill pedwar ymddangosiad i dîm cyntaf Lerpwl y tymor yma. Heb os, tipyn o gamp ydyw i chwaraewr sydd wedi bod gydag enillwyr Cynghrair y Pencampwyr ers ymuno â thîm dan naw mlwydd oed Lerpwl. Bellach, mae Williams wedi ymddangos a serennu yn erbyn Everton a’r Amwythig (dwywaith) yng Nghwpan yr FA yn ogystal â herio Arsenal yng Nghwpan Carabao – profiadau arbennig i chwaraewr sydd ond yn ddeunaw.

Yn yr ymddangosiadau yma, mae’r Cymro wedi denu sylw a derbyn canmoliaeth am ei gallu technegol, ansawdd ei basio a’i egni diflino ar y cae. Yn wir, roedd ei ddylanwad yn ganfyddadwy yn erbyn yr Amwythig wrth i’w bas hir arwain at y gôl fuddugol yn y gêm ail chwarae yng Nghwpan yr FA. Cymaint yw’r cyffro a’r brwdfrydedd o weld Cymro ifanc yn serennu dros un o glybiau gorau’r byd – o bosib y clwb gorau yn gyfredol – mae trafodaethau wedi cychwyn ymysg cefnogwyr ynglŷn â’i gynnwys yng ngharfan Ryan Giggs am Ewro 2020.

Mae’r Mirror yn adrodd bod Neco Williams yn debygol o gael ei gynnwys yng ngharfan Ryan Giggs y mis nesaf wrth i Gymru herio Awstria ac Unol Daleithiau America mewn gemau cyfeillgar. Ac er nid yw Williams wedi ennill ei gap rhyngwladol gyntaf na ychwaith wedi ymddangos yn Uwch Gynghrair Lloegr, mae rhai cefnogwyr y tîm cenedlaethol yn eiddgar i’w weld yn chwarae dros Gymru yn yr haf.

Un o resymau amlycaf dros y cyffro yw gallu creadigol y cefnwr de. Yn ystod cyfnod Giggs fel hyfforddwr Cymru, yn enwedig ers cyflwyno Kieffer Moore i’r garfan, mae yna bwyslais amlwg ar ymosod yr esgyll a chwarae peli mewn i’r cwrt cosbi. Arddull chwarae traddodiadol ond effeithiol ydyw, ac wrth ystyried egni a gallu arbennig Williams i groesi’r bêl, mae ei sgiliau yn gydnaws gydag arddull chwarae Cymru – o bosib yn fwy na’ Chris Gunter sydd wedi gweld ei ddylanwad yn encilio ar y llwyfan rhyngwladol o dan arweiniad Giggs.

Hefyd, mae Giggs yn ymddiried yn fawr mewn chwaraewyr ifanc. Mae chwaraewyr megis Joe Rodon, Joe Morrell, Rabbi Matondo a Tyler Roberts wedi derbyn eu cyfleoedd rhyngwladol o ganlyniad i Giggs. Yn ogystal, ni fydd prinder ymddangosiadau dros dîm cyntaf Lerpwl yn poeni’r hyfforddwr yn ormodol, yn enwedig wrth ystyried fod Ethan Ampadu wedi chwarae’r un nifer o gemau dros Gymru a RB Leipzig eleni (pum ymddangosiad).

Hyd yn oed os na fydd Giggs yn penderfynu dewis Williams yn ei garfan derfynol am Ewro 2020, mae’n debygol bydd cyfle i weld y cefnwr de ifanc yn cynrychioli ei wlad ym Mawrth. Wrth ystyried talent a photensial enfawr Williams; anodd ydyw i beidio cyffroi am ei ddyfodol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php