Taf-Od

Edrych yn ôl ar Cân i Gymru 2021

Gwag oed cynulleidfa Cân i Gymru eleni.
Morgan Elwy Williams bu'n fuddugol yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Tarddiad: Ryan Brownell (trwy Wikimedia Commons).
Catrin Lewis sy'n edrych yn ôl ar gystadleuaeth Cân i Gymru eleni ble bu Morgan Elwy Williams yn fuddugol yn cipio'r wobr gyntaf.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Ar y 5ed o Fawrth cynhaliwyd cystadleuaeth flynyddol Cân i Gymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Cafodd y cyfansoddwyr eu dewis gan banel o bedwar o feirniaid eleni sef Osian Williams o’r band Candelas, Angharad Jenkins o’r band gwerin Calan, y gantores, actores a chyflwynwraig Tara Bethan a Huw Chiswell, cyfansoddwr Y Cwm sef cân fuddugol Cân i Gymru 1984.

Eleni bu wyth o gyfansoddwyr yn llwyddiannus gyda’u caneuon yn gwneud eu ffordd i Lwyfan Theatr Donald Gordon. Bu Melda Lois Griffiths yn llwyddiannus gyda dwy gân sef Hwyliau Llonydd a Siarad yn fy Nghwsg. Ymysg rhai o’r cyfansoddwyr eraill oedd Huw Ynyr gyda Fel Hyn Mae Byw, Roger Llywelyn Henderson a Sian Charlton gyda Dwy Lath ar Wahân a Mari Elen Mathias gyda’i chân Y Goleuni. Hefyd yn llwyddiannus oedd Steve Williams, cyfansoddwr Yr Arlywydd a Daniel Williams gyda’r gân Y Bobl.

Fodd bynnag, Morgan Elwy Williams oedd ar y brig gyda’r gân Bach o Hwne ar ôl derbyn y mwyaf o bleidleisiau gan y gynulleidfa. Mae Morgan yn wreiddiol o  Dan-y-fron ger Llansannan ond mae’r cyfansoddwr wedi bod yn byw yn Llundain ers ei fod yn 19 mlwydd oed. Erbyn hyn mae’n 25 ac wedi bod adref gyda’i deulu ers y Nadolig er mwyn rhoi aren i’w chwaer sydd wedi bod yn aros am drawsblaniad ers cryn amser bellach.

Dywedodd Morgan ei fod wedi bod yn defnyddio’r cyfnod clo er mwyn recordio ei albwm diweddaraf ac mae’n gobeithio ei ryddhau yn ystod mis Ebrill eleni. Dywedodd ei fod “wedi bod yn ffodus o gael yr holl amser yn y cyfnod clo i recordio ei albwm newydd”.

Mewn ymateb i ennill y gystadleuaeth eleni dywedodd Morgan,

“Mae hyn yn golygu’r byd i mi, a diolch i bawb am gefnogi. A diolch i’r band hefyd – mae hyn yn anhygoel yn enwedig ar ôl blwyddyn fel llynedd”.

Disgrifiodd Elin Fflur, sy’n cyd-gyflwyno’r rhaglen gyda Trystan Ellis-Morris, y gystadleuaeth fel un “mwy sbeshal eleni” a dywedodd,

“Dwi wrth fy modd fod Cân i Gymru yn ôl unwaith eto eleni. Mae’r gystadleuaeth hon wedi bod yn agos at fy nghalon erioed, ond mae gallu ei chynnal eleni yn fwy sbeshal ryw ffordd a hithau wedi bod yn gyfnod mor anodd i gyfansoddwyr ac pherfformwyr”.

Cipiodd Morgan wobr ariannol o £5,000 ynghyd a thlws Cân i Gymru 2021 ar ôl dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth. Daeth Huw Ynyr yn ail gyda’i gân Fel Hyn Mae Byw a derbyniodd £2,000 fel gwobr. Yn drydydd oedd Melda Lois Griffith gyda’r gân Siarad yn fy Nhwsg a gwobr o £1,000.

Mae’r gystadleuaeth yn boblogaidd ymysg y Cymry Cymraeg bob blwyddyn ac yn derbyn llawer o ymatebion byw ar Twitter gan y rheiny sy’n gwylio. Fodd bynnag, rhannodd S4C rybudd ar eu tudalen Twitter cyn y gystadleuaeth yn dweud,

“Rydym yn falch iawn o bawb sy’n cystadlu ar Cân i Gymru heno. Dydyn ni ddim yn derbyn ymddygiad amhriodol a byddwn yn cymryd camau yn erbyn rheiny sy’n postio negeseuon sarhaus ar ein cyfrif, gan gynnwys blocio pan fydd hynny’n briodol”.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, cynulleidfa ddigidol oedd gan Cân i Gymru eleni gyda phobl yn gwylio o’u cartrefi. Fel sawl un arall yn y maes adloniant, roedd yn rhaid i’r cynhyrchwyr addasu er mwyn sicrhau bod y gystadleuaeth yn gallu mynd yn ei flaen yn ystod y cyfnod clo.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php