Election

none

• Mae’r Deyrnas Unedig wedi mynd i bleidleisio yn ei thrydedd etholiad cyffredinol mewn pum mlynedd.

• Mae arweinwyr y pleidiau gwleidyddol wedi cael eu gweld yn pleidleisio.

• Pleidleisiodd Boris Johnson a Jeremy Corbyn yn Llundain yn gynharach heddiw.

• Bydd y BBC, ITV a Sky yn rhyddhau eu pôl “exit” cyn gynted â bydd pleidleisio’n dod i ben am 22:00.

• Dilynwch yr holl ddiweddariadau trwy ddilyn #CSMGE2019 a drwy wrando’n fyw ar Xpress Radio a CUTV.

BREAKING Politics

Etholiad Cyffredinol 2019: Canlyniadau Byw

Diweddariadau byw o etholiad Cyffredinol 2019 o ar draws y DU. 


5:57

*Diolch a bore da*

Dyna’r cyfan o lif byw Gair Rhydd am heno. Diolch am ddilyn y diweddariadau drwy gydol y nos.

 


5:47

*635 o 650 sedd wedi eu cyhoeddi*

Mae’r canlyniadau wedi eu cyhoeddi mewn 635 o’r 650 sedd yn y Deyrnas Unedig.

 


5:19

*Ceidwadwyr yn ennill mwyafrif*

Mae’r Ceidwadwyr wedi ennill mwyafrif yn yr Etholiad. Maen nhw wedi croesi’r 326 sedd sydd angen er mwyn ffurfio llywodraeth fwyafrifol.

Mae Llafur bellach wedi croesi 200 sedd, ond wedi colli degau o seddi.

 


4:45

*Trosolwg o ganlyniadau Cymru*

Dyna holl galyniadau Cymru wedi eu cyhoeddi yn Etholiad Cyffredinol 2019. Dyma’r nifer o seddi i’r pleidiau:

Llafur: 22
Ceidwadwyr: 14
Plaid Cymru: 4

 


4:35

*Canlyniadau olaf Cymru*

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro
Y Ceidwadwyr yn cadw.

Alyn a Glannau Dyfrdwy
Llafur yn cadw.

Gorllewin Caerdydd
Llafur yn cadw.

 


4:25

*Llafur yn cadw Gogledd Caerdydd*

Mae Anna McMorrin wedi cynyddu mwyafrif y blaid Lafur yng Ngogledd Caerdydd i dros 6,000.

Mae’r canlyniad llawn fel a ganlyn:

Gogledd Caerdydd
Llafur – 26,064
Ceidwadwyr – 19,082
Democratiaid Rhyddfrydol – 3,580
Plaid Cymru – 1,606
Plaid Brexit – 1,311
Y Blaid Werdd – 820
Annibynol – 203

 


4:20

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Mae’r canlyniadau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Preseli Penfro
Ceidwadwyr yn cadw.

Delyn
Llafur yn cadw.

Merthyr Tyfil a Rhymni
Llafur yn cadw.

Dwyrain Casnewydd
Llafur yn cadw.

 


3:59

*Caerdydd Canolog*

Mae Jo Stevens wedi cadw’r sedd i’r blaid Lafur, gyda mwyafrif o dros 17,000.

Dyma’r canlyniad llawn:
Caerdydd Canolog
Llafur – 25,605
Ceidwadwyr – 8,426
Democratiaid Rhyddfrydol – 6,298
Plaid Brexit – 1,006
Gwlad Gwlad – 280
Annibynol – 119

 


3:54

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Mae’r canlyniadau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Blaenau Gwent
Llafur yn cadw.

De Caerdydd
Llafur yn cadw.

 


3:48

*Jo Swinson yn colli ei sedd*

Mae Jo Swinson, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, wedi colli ei sedd (East Dunbartonshire) o 149 o bleidleisiau.

 


3:44

*Mwy o ganlyniadau Cymru*

Maldwyn
Y Ceidwadwyr yn cadw.

Mynwy
Y Ceidwadwyr yn cadw.

Brycheiniog a Maesyfed
Y Ceidwadwyr yn cadw. (Ond yn ad-ennill wrth y Democratiaid Rhyddfrydol yn yr is-etholiad ym mis Mehefin).

 


3:34

*Canlyniad pwysig*

Y Ceidwadwyr yn cipio Don Valley, sedd Caroline Flint, o’r blaid Lafur. Dyma’r tro cyntaf i’r sedd fynd i’r Ceidwadwyr ers 1922.

 


3:27

*Plaid Cymru yn cadw Ceredigion*

Mae Plaid Cymru wedi cynyddu ei mwyafrif o 114 yn Etholiad 2017 i 6,329 yn Etholiad 2019 gyda Ben Lake yn cadw’r sedd i’r blaid.

 


3:24

*Canlyniadau Caerdydd ar y ffordd*

Mae’n gohebydd yng nghyfri Caerdydd wedi clywed bod y canlyniadau ar gyfer etholaethau Caerdydd ar eu ffordd.

 


3:18

*Canlyniad pwysig*

Richmond Park
Y Democratiaid Rhyddfrydol yn cipio wrth y Ceidwadwyr. Zac Goldsmith yn colli ei sedd a’r cyn-Aelod Seneddol Sarah Olney yn ad-ennill y sedd.

 


3:15

*Ceidwadwyr yn cadw Aberconwy*

Aberconwy
Y Ceidwadwyr yn cadw.

 


3:08

*Ceidwadwyr yn cipio Penybont-ar-Ogwr wrth Lafur*

Mae’r Ceidwadwyr wedi ennill Penybont-ar-Ogwr. Cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, sydd yn cynrychioli Cymru yng Nghynulliad Cymru.

 


3:08

*Ceidwadwyr yn cipio Penybont-ar-Ogwr wrth Lafur*

Mae’r Ceidwadwyr wedi ennill Penybont-ar-Ogwr. Cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, sydd yn cynrychioli Cymru yng Nghynulliad Cymru.

 


3:08

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Castellnedd
Llafur yn cadw.

Penybont-ar-Ogwr
Ceidwadwyr yn cipio.

 


3:02

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Gorllewin Casnewydd
Llafur yn cadw.

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Llafur yn cadw.

 


2:59

*Nigel Dodds yn colli*

Mae Nigel Dodds, arweinydd y DUP yn San Steffan, wedi colli ei sedd yng Ngogledd Belfast. Dyma un o enwau mwyaf y noson i golli ei sedd hyd yma.

 


2:57

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Pontypridd
Llafur yn cadw.

Cwm Cynon
Llafur yn cadw.

 


2:48

*Y Ceidwadwyr yn cipio Ynys Môn*

Y canlyniad yn llawn:
Ceidwadwyr – 12,959
Llafur – 10,991
Plaid Cymru – 10,418
Brexit Party – 2,184


2:41

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Aberafon
Llafur yn cadw.

Rhondda
Llafur yn cadw.

Gŵyr
Llafur yn cadw.

 


2:24

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Mwy o ganlyniadau o Gymru yn cyrraedd. Dyma’r diweddaraf:

Ogmore
Llafur yn cadw.

Dwyfor Meirionnydd
Plaid Cymru yn cadw.

Dwyrain Abertawe
Llafur yn cadw.

 


2:16

*Mwy o ganlyniadau o Gymru*

Mae’r canlyniadau o Gymru yn dechrau cyrraedd yn gyflym nawr. Dyma’r diweddaraf:

De Clwyd
Ceidwadwyr yn cipio.

Gorllewin Abertawe
Llafur yn cadw.

Islwyn
Llafur yn cadw.

Bro Morgannwg
Ceidwadwyr yn cadw.

Llanelli
Llafur yn cadw.

 


2:07

*Plaid Cymru yn cynyddu ei mwyafrif yn Arfon*

Mae Plaid Cymru wedi cynyddu ei mwyafrif yn etholaeth Arfon o 92 yn 2017 i 2,781 yn 2019.

Dyma’r canlyniadau’n llawn:

Arfon
Plaid Cymru – 13,134
Llafur – 10,353
Ceidwadwyr- 4,428
Plaid Brexit – 1,159

 


01:57

*Ceidwadwyr yn cipio Clwyd a Wrexham*

Mae dau ganlyniad arall bellach wedi eu cyhoeddi yng Nghymru. Clwyd a Wrexham, dwy etholaeth sydd wedi troi o fod yn goch i fod yn las.

Dyma’r canlyniadau’n llawn:

Wrexham
Ceidwadwyr- 15,199
Llafur – 13,068
Plaid Cymru – 2,151
Democratiaid Rhyddfrydol – 1,447
Plaid Brexit – 1,222
Y Blaid Werdd – 445

Gorllewin Clwyd
Ceidwadwyr- 17,270
Llafur – 15,443
Plaid Cymru – 1,552
Plaid Brexit – 1,477
Democratiaid Rhyddfrydol – 1,471

 


01:33

*Canlyniad cyntaf Cymru*

Canlyniad cyntaf Cymru yw Caerffili. Mae’r blaid Lafur wedi cadw’r sedd gyda mwyafrif o 6,833. Mae hyn yn llai na’r mwyafrif o 12,078 a ennillodd y blaid yn Etholiad Cyffredinol 2017.

Dyma’r canlyniadau’n llawn:

Caerffili
Llafur – 18,018
Ceidwadwyr – 11,185
Plaid Cymru – 6,424
laid Brexit – 4,490

 


01:27

*Canlyniad pwysig*

Mae’r Ceidwadwyr wedi bod yn targedu sedd Workington yn ystod yr ymgyrch. Roedd y “Workington Man” yn ran flaenllaw o’u hymgyrch.

Heno, mae’r Ceidwadwyr wedi llwyddo ennill y sedd, sy’n cydfynd â’r exit poll.

Workington
Ceidwadwyr – 20,488
Sue Hayman 16,312
Plaid Brexit – 1,749
Neil Hughes – 1,525
Y Blaid Werdd – 596
Annibynol – 842
Annibynol – 87

 


00:49

Ffynonellau Plaid Cymru yn hyderus o gadw Ceredigion, yn ôl Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru.

 


00:36

Disgwyl canlyniad Arfon yn fuan. Nifer o bleidleiswyr sydd wedi pleidleisio yno yn 29,166 (69%).

 


00:24

Cemlyn Davies yn Trydar fod ffynonellau o’r Ceidwadwyr a Llafur yn dweud wrtho bod pethau’n argoeli’n dda i Lafur yng Ngogledd Caerdydd heno.

 


00:02

Sïon San Steffan y bydd ad-drefniad y cabinet yfory gydag ad-drefniad helaethach wedi i Brexit ddigwydd.

 


23:33

*Colled gyntaf y noson*
Blyth Valley
Ceidwadwyr – 17,440
Llafur – 16,728
Plaid Brexit – 3,394
Democratiaid Rhyddfrydol – 2,151
Plaid Werdd – 1,146

 


23:30

*Canlyniad cyntaf y noson*
Newcastle Central
Llafur – 21,568
Ceidwadwyr – 9,290
Democratiaid Rhyddfrydol – 2,709
Plaid Brexit – 2,542
Plaid Werdd – 1,365

 


23:24

Mae’r “exit poll” hefyd yn darogan y bydd Jo Swinson, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn colli ei sedd yn Nwyrain Dunbarton a Renfrewshire i’r SNP.

 


23:18

Mae’r “exit poll” yn darogan y bydd Bolsover yn mynd i’r Ceidwadwyr. Os bydd hyn yn digwydd, bydd Dennis Skinner yn colli ei sedd a Syr Peter Bottomley fydd Tad y Tŷ Cyffredin, wedi i Ken Clarke ymddiswyddo cyn yr etholiad.

 


22:40

Edrych yn debyg y bydd Llafur yn colli sawl sedd yng ngogledd Cymru heno.


 


22:14

Yr Athro Roger Awan-Scully yn darogan y bydd nifer o seddi yng Nghymru yn cael eu hennill gan y Ceidwadwyr heno.

 


22:03

Mae “exit poll” y BBC, ITV a Sky wedi ei gyhoeddi. Mae’r canlyniad disgwyliedig fel y ganlyn.

Ceidwadwyr – 368
Llafur – 191
SNP – 55
Democratiaid Rhyddfrydol – 13
Pladi Cymru – 3
Y Blaid Werdd – 1
Eraill – 19

Byddai hyn yn rhoi mwyafrif o 86 i’r Ceidwadwyr.

 


19:00

Croeso i lif byw Cyfryngau Myfyrwyr Caerdydd o Etholiad Cyffredinol 2019. Diweddarwch y dudalen o 21:30 ymlaen am yr holl ganlyniadau diweddaraf wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php