Taf-Od

Ffasiwn cyflym a chaethwasiaeth fodern

fast fashion
Pwy sy'n creu ein dillad? Symudiad #whomademyclothes Tarddiad: greensefa (via Wikimedia Commons)
Mae Gair Rhydd yn gofyn beth yw effaith ‘ffasiwn gyflym’ ar gaethwasiaeth ledled y byd

Gan Gracie Richards | Golygydd Taf-od

Yn 2018, dangosodd ymchwil gan ‘Walk Free’ taw’r diwydiant ffasiwn, ar ôl y diwydiant technoleg, oedd y gwaethaf o ran cefnogi arferion caethwasiaeth fodern.

Beth yw ffasiwn cyflym?

Mae’r diwydiant ffasiwn cyflym yn defnyddio gweithgynhyrchion rhad a chyflym i gynhyrchu eitemau newydd am gostau isel i greu mwy o elw.

O ganlyniad i’r dulliau yma o gynhyrchu, maent yn gyfrifol am 10% o allyriadau carbon y blaned. Fel cymdeithas o ddefnyddwyr, mae galw’r farchnad ar gyfer cynhyrchion rhad wedi tyfu, gyda chynhyrchu dillad bron wedi dyblu yn y 15 mlynedd diwethaf.

Felly pan rydym yn prynu o frandiau fel Primark a Zara, pwy sydd wedi creu’r dillad yma?


Sut mae caethwasiaeth fodern ynghlwm â ffasiwn gyflym?

Amcangyfrifodd ‘International Labour Organization’ yn 2016 fod 40.3 miliwn o bobl mewn caethwasiaeth fodern.

Yr oedd 24.9 miliwn o’r rhain yn llafur gorfodol.

Yn ôl Mark Sumner, darlithydd cynaliadwyedd, manwerthu a ffasiwn ym Mhrifysgol Leeds:

“Gallai dilledyn wedi bod trwy bum gwlad wahanol, pob un â deddfwriaeth a diffiniadau gwahanol o gaethwasiaeth fodern, cyn iddo bennu fyny ar lawr y siop.”

Darganfuwyd yn 2020 fod cwmni ffasiwn Boohoo yn talu gweithwyr dillad yn Leicester cyn lleied â £3.50yr awr. Dengys y wybodaeth yma bod ecsbloetio gweithwyr yn digwydd yn agosach i gartref nag yr ydym yn meddwl. Amcangyfrifir bod yna 130,000 o gaethweision modern yn y DU .

Ar y 24ain o Ebrill 2013 cwympodd adeilad Ffatri Rana Plaza ym Mangladesh gyda mwy na 3,000 o bobl tu fewn. Bu farw tua 1,132 o bobl, y mwyafrif yn fenywod a phlant. Diwrnod ynghynt, yr oedd gweithwyr wedi tynnu sylw at graciau yn yr adeilad, achoswyd hyn i’r ffatri gau gyda rhybudd i’w osgoi. Ar ddiwrnod y trychineb nododd perchennog yr adeilad, Sohel Rana ei bod yn ddiogel i ddychwelyd i’r gwaith ac yn bygwth peidio talu unrhyw un oedd yn gwrthod dod yn ôl.

Amlygodd y trychineb hwn yr amodau gwaith gwael mae miliynau yn gwynebu wrth greu dillad i gwmnïau ffasiwn cyflym. Yn benodol, roedd y ffatri hon yn cynhyrchu dillad ar gyfer cwmnïau ffasiwn mawr fel Benetton, Bonmarché, The Children’s Place, Joe Fresh, Mango, Matalan a Primark.


Oes modd stopio caethwasiaeth fodern?
Mae’r model busnes sy’n delio â throsiant uchel a chostau isel a ddefnyddir gan nifer helaeth o gwmnïau yn bosibl trwy gontractau gyda ffatrïoedd cyflenwi.
Mae hwn yn fater mae’n rhaid i gwmnïau asesu, mae’n bwysig eu bod yn newid sut mae eu dillad yn cael eu cynhyrchu gan eu cyflenwyr. Mae tryloywder ar gaethwasiaeth fodern yn bwysig er mwyn i’r llywodraeth a grwpiau diwydiant gael mewnwelediad ac eglurder ar yr hyn sydd angen gwneud i leihau a dileu caethwasiaeth fodern o’r diwydiant.
Noda Berndaht, arbenigwr ar gaethwasiaeth fodern a Phrif Swyddog Gweithredol Informed 365,

“Wrth gael mewnwelediad tryloyw ar gadwyni cyflenwi rydym, yn y pen draw, yn dechrau adnabod cyflawnwyr caethwasiaeth fodern ac yn medru eu cau i lawr.”

Gracie Richards Taf-od 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php