Taf-Od

Galw ar Gymry i ymuno â Awr Ddaear 2021

Awr Ddaear
WWF Cymru yn galw ar Gymry i gymryd rhan yn ymgyrch amgylcheddol Awr Ddaear 2021. Tarddiad: wwf.org.uk
WWF Cymru sy'n galw ar Gymry i gymryd rhan yn ymgyrch amgylcheddol Awr Ddaear 2021 er mwyn diogelu'r blaned.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Pob blwyddyn cynhelir ddiwrnod Awr Ddaear fel ymgyrch amgylcheddol ar draws y byd. Cynhelir ddiwrnod Awr Ddaear 2021 ar ddydd Sadwrn, Mawrth 27, rhwng 8:30yh a 9:30yh. Mae’n awr lle mae miliynau o bobl yn dod at ei gilydd er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad at natur, pobl a’r blaned. Mae’n cael ei ystyried fel awr amgylcheddol y byd!

 

Yn ystod yr Awr Ddaear, bydd miliynau o gartrefi ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau, ffonau, cyfrifiaduron, setiau teledu neu yn dewis treulio’r awr gyda theulu a thrigolion. Pwrpas yr Awr Ddaear yw ailgysylltu â’r hyn sy’n bwysig, gan weithredu i ddiogelu ein natur, bobl a’n planed.

 

Ymgyrch WWF Cymru

Eleni mae mudiad WWF Cymru eisiau gweld mwy o bobl yng Nghymru nag y gwelwyd erioed o’r blaen yn cymryd rhan yn niwrnod Awr Ddaear. Mae WWF Cymru wedi penderfynu cynnig grantiau cymunedol o hyd at £500 er mwyn cynorthwyo unigolion i wneud yr awr yn ymdrech gymunedol, p’un ai ar-lein, neu gyda theulu a ffrindiau agos.

Yn ôl WWF Cymru, ‘Yn ystod yr amseroedd anodd yma, mwy nag erioed, mae angen cysylltu â’n gilydd ac ysbrydoli gobaith am y dyfodol.

Mae ein hiechyd, hapusrwydd a’n dyfodol yn dibynnu ar natur- felly eleni, edrychwch ar ôl eich hun, eich gilydd a’n planed.’

Fel rhan o’i hymgyrch, mae WWF Cymru eisiau i bawb ymuno â’r sgwrs dros y cyfryngau cymdeithasol i gael ysbrydoliaeth ac i rannu’r eu cynlluniau ar gyfer Awr Ddaear drwy ddefnyddio’r hashnod #EarthHour, #AwrDdaear.

 

Y pethau bychain

 

Fel myfyriwr, o’r drydedd flwyddyn sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Miles Herman yn poeni am y blaned, ac yn gweld yr angen am ymdrechion amgylcheddol er mwyn codi ymwybyddiaeth newid hinsawdd a phwysigrwydd byw’n gynaliadwy. Mae Miles yn ystyried ymgyrch Awr Ddaear fel cyfle ‘i ymhyfrydu yn y byd o’n cwmpas a gwir gwerthfawrogi’r pethau bychain.’

 

‘Rydym yn ddibynnol iawn ar drydan ar hyn o bryd gyda COVID-19. Rydym yn ei ddefnyddio bob awr o bod dydd er mwyn cysylltu gyda ffrindiau, gweithio o adref, gwylio teledu, coginio bwyd a.y.b.. Ond, mae Awr Ddaear yn gyfle i’n hatgoffa’n hunain o’r broblem fyd-eang rydym yn ei wynebu. Mae newid hinsawdd yn broblem amgylcheddol mawr ac yn broblem rydym yn dal i ymladd i’w frwydro.’

 

Er mwyn cefnogi’r ymgyrch mae Miles yn bwriadu treulio’r awr ddaear tu allan yn cerdded.

‘Bydd y dydd wedi ymestyn erbyn hynny, ac felly gobeithiaf fynd am wâc hir er mwyn atgoffa fy hun o natur a’i phwysigrwydd. Ar y funud, rwy’n cofnodi pob wâc ar Strava drwy fy ffôn. Ond ar ddiwrnod Awr Ddaear byddaf yn gadael y ffôn ac yn ei ddiffodd am yr awr gyfan er mwyn arbed egni.’

 

Pwysleisia Miles ar bwysigrwydd gwneud y pethau bychain.

‘Mae’r awr o ddiffodd yn weithred fach, ond petai pawb yn cymryd rhan, mae’n weithred sydd â grym i wneud gwahaniaeth amgylchedol mawr.’

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php