Taf-Od

Gobeithion i’r Crysau Cochion yn y Chwe Gwlad

Y lleoliad tyngedfenol: Stadiwm y Principality, Caerdydd: cartref carfan rygbi Cymru. (Tarddiad: Tomos Evans)

gan Sion Ford

Yn gyntaf oll i Gymru mae’r Ffrancod, sydd hefyd wedi dioddef ymhlith eu timoedd proffesiynol ers yr Hydref. Bu rhai o berfformiadau’r cyn-gewri megis Toulon yn warthus yn ystod y Cwpan Ewropeaidd. Ond, o dan arweiniad Jacques Brunel maent wedi dechrau dangos ambell fflach o wellhad ar y llwyfan rhyngwladol. Dyw hi byth yn gêm hawdd i ennill ym Mharis – cofiwch yn ôl i 2017 a’r ffars o ddiweddglo’r noson honno. Felly Cymru dylai ennill (ar bapur, o leiaf).

Mae’r ffaith fod Brunel wedi dewis Fofana a Ntamack fel ei ganolwyr yn rhywbeth i’w nodi, er nad ydynt yn cynnig bygythiad corfforol Bastareaud mae sgiliau a chyflymder di-ri ganddynt a gallwn ddisgwyl diwrnod anodd amddiffynnol i’n canolwyr ni.

Trip oddi cartref arall sy’n dilyn, i Rufain ac i’r Eidalwyr. Serch gwelliant Benetton y tymor yma yn y Pro14, ar ôl canlyniadau’r Hydref dylem weld buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn wardiaid Connor O’Shea. Os gallan nhw gadw Michele Campagnaro yn iach ac os all Matteo Minzzoi ddangos ei ddoniau unwaith eto, gall y gêm brofi’n anghyfforddus.

Yna mae’r gêm gartref gyntaf, ac un sy’n haeddiannol o’r achlysur, gornest yn erbyn Lloegr. Os nad yw’r gystadleuaeth ym Mharis yn achosi unrhyw drafferthion i Gymru, dyma fydd y prawf cyntaf o allu’r garfan i ennill y bencampwriaeth. Ni fydd unrhyw sylw’n cael ei dalu i sylwadau gwallgof Eddie Jones cyn i’r gêm ddigwydd, oni bai am y cyfryngau Saesneg, ond bydd digonedd o sylw ar ei ddewisiadau. Bydd Billy Vunipola yn ffigwr allweddol i Loegr, ond gan ystyried ei broblemau efo anafiadau’r tymor hwn, tybed os byddwn am ei weld ar y 23ain o Chwefror yng Nghaerdydd.

Ymweliad â Chaeredin sy’n dilyn, a phrawf o gymeriad y ddau dîm. Bydd Murrayfield yn llawn emosiwn ac angerdd ar gyfer y gêm yma, prawf hollol wahanol i chwaraewyr Cymru o’i gymharu â’r gêm a welsom yng Nghaerdydd yn ystod yr Hydref. Os all Cymru drechu’r Saeson, credaf byddant yn chwalu’r Albanwyr heb lawer o broblemau, ond os na yna bydd yr ornest yma’n fesur o gryfder cymeriad y garfan.

Efallai taw gobaith ofer ydyw i ddymuno mai’r gêm olaf yn erbyn y Gwyddelod, ffefrynnau’r bencampwriaeth eleni, fydd yn penderfynu’r bencampwriaeth. Yn amlwg mae llwyth o glwydi i’w clirio cyn i Alun Wyn Jones a’i gydchwaraewyr gyrraedd y pwynt ‘na, ac Iwerddon bydd y prawf mwyaf. Gall y fantais o chwarae yng Nghaerdydd brofi’n allweddol i’r canlyniad, ond dychmygwch yr awyrgylch yn y brifddinas pe bai’r gêm yma’n penderfynu’r enillydd. Heb amheuaeth, dyma fydd y prawf anoddaf i Gymru ac i Gatland. Ond, wrth iddo gychwyn ar ei ymgyrch Cymreig olaf yn y Chwe Gwlad, ni fyddai’n dymuno unrhyw ddiweddglo arall.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php