Taf-Od

Gobeithion i’r Crysau Cochion yn y Chwe Gwlad

Y lleoliad tyngedfenol: Stadiwm y Principality, Caerdydd: cartref carfan rygbi Cymru. (Tarddiad: Tomos Evans)

gan Sion Ford

Yn gyntaf oll i Gymru mae’r Ffrancod, sydd hefyd wedi dioddef ymhlith eu timoedd proffesiynol ers yr Hydref. Bu rhai o berfformiadau’r cyn-gewri megis Toulon yn warthus yn ystod y Cwpan Ewropeaidd. Ond, o dan arweiniad Jacques Brunel maent wedi dechrau dangos ambell fflach o wellhad ar y llwyfan rhyngwladol. Dyw hi byth yn gêm hawdd i ennill ym Mharis – cofiwch yn ôl i 2017 a’r ffars o ddiweddglo’r noson honno. Felly Cymru dylai ennill (ar bapur, o leiaf).

Mae’r ffaith fod Brunel wedi dewis Fofana a Ntamack fel ei ganolwyr yn rhywbeth i’w nodi, er nad ydynt yn cynnig bygythiad corfforol Bastareaud mae sgiliau a chyflymder di-ri ganddynt a gallwn ddisgwyl diwrnod anodd amddiffynnol i’n canolwyr ni.

Trip oddi cartref arall sy’n dilyn, i Rufain ac i’r Eidalwyr. Serch gwelliant Benetton y tymor yma yn y Pro14, ar ôl canlyniadau’r Hydref dylem weld buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn wardiaid Connor O’Shea. Os gallan nhw gadw Michele Campagnaro yn iach ac os all Matteo Minzzoi ddangos ei ddoniau unwaith eto, gall y gêm brofi’n anghyfforddus.

Yna mae’r gêm gartref gyntaf, ac un sy’n haeddiannol o’r achlysur, gornest yn erbyn Lloegr. Os nad yw’r gystadleuaeth ym Mharis yn achosi unrhyw drafferthion i Gymru, dyma fydd y prawf cyntaf o allu’r garfan i ennill y bencampwriaeth. Ni fydd unrhyw sylw’n cael ei dalu i sylwadau gwallgof Eddie Jones cyn i’r gêm ddigwydd, oni bai am y cyfryngau Saesneg, ond bydd digonedd o sylw ar ei ddewisiadau. Bydd Billy Vunipola yn ffigwr allweddol i Loegr, ond gan ystyried ei broblemau efo anafiadau’r tymor hwn, tybed os byddwn am ei weld ar y 23ain o Chwefror yng Nghaerdydd.

Ymweliad â Chaeredin sy’n dilyn, a phrawf o gymeriad y ddau dîm. Bydd Murrayfield yn llawn emosiwn ac angerdd ar gyfer y gêm yma, prawf hollol wahanol i chwaraewyr Cymru o’i gymharu â’r gêm a welsom yng Nghaerdydd yn ystod yr Hydref. Os all Cymru drechu’r Saeson, credaf byddant yn chwalu’r Albanwyr heb lawer o broblemau, ond os na yna bydd yr ornest yma’n fesur o gryfder cymeriad y garfan.

Efallai taw gobaith ofer ydyw i ddymuno mai’r gêm olaf yn erbyn y Gwyddelod, ffefrynnau’r bencampwriaeth eleni, fydd yn penderfynu’r bencampwriaeth. Yn amlwg mae llwyth o glwydi i’w clirio cyn i Alun Wyn Jones a’i gydchwaraewyr gyrraedd y pwynt ‘na, ac Iwerddon bydd y prawf mwyaf. Gall y fantais o chwarae yng Nghaerdydd brofi’n allweddol i’r canlyniad, ond dychmygwch yr awyrgylch yn y brifddinas pe bai’r gêm yma’n penderfynu’r enillydd. Heb amheuaeth, dyma fydd y prawf anoddaf i Gymru ac i Gatland. Ond, wrth iddo gychwyn ar ei ymgyrch Cymreig olaf yn y Chwe Gwlad, ni fyddai’n dymuno unrhyw ddiweddglo arall.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Israeli Stats

Why Did Gair Rhydd Visit Israel and Palestine?

• To hear from people on the ground about the reality of the Israeli-Palestinian conflict.

•To encourage greater understanding of the complexities of the conflict to help us facilitate discussion about the situation upon returning home outside of the traditional media narrative.

•To prompt us to begin considering how discussions can move forward in the hopes of one day finding a solution to the conflict.

•To show us first-hand how fragile Israeli-Palestinian relations are to broaden our understanding of the struggles faced by all who are intimately affected by the conflict.

Palestine Stats

The UJS

This trip was facilitated by the Union of Jewish Students (UJS). They have been around since 1919, addressing the concerns of 8,500 Jewish Students in Universities. They aim to lead campaigns fighting prejudice, creating inclusive environments, and educating people on divisive issues. To find out more about the work UJS do, head over to their website.

css.php