Taf-Od

“Goliau siomedig” – Giggs yn ymateb i’r golled yn erbyn Sbaen

YN Y LLUN: Chwaraewyr Cymru yn sgil y golled yn erbyn Sbaen. (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm y Principality

Er gwaethaf y cyffro a’r dadlau a ddaeth yn sgil penderfyniad Cymdeithas pêl-droed Cymru i ddychwelyd i Stadiwm y Principality, nid oedd Cymru yn medru gwireddu gobeithion mwyafrif o’r 50, 232 person a mynychodd y gêm pêl-droed rhyngwladol cyntaf yn y stadiwm am dros saith blwyddyn a hanner.

Yn naturiol, wrth wynebu’r sialens o chwarae yn erbyn un o wledydd mwyaf talentog a dawnus pêl-droed, nid oedd unrhyw un yn disgwyl buddugoliaeth hawdd, ond roedd disgwyliad bod Cymru yn medru cystadlu yn erbyn un o gewri’r llwyfan rhyngwladol. Yn anffodus, nid oedd Cymru yn medru cystadlu gyda Sbaen, a rheolodd ton a thempo’r gêm am fwyafrif o’r ornest.

Wrth siarad â’r wasg ar ôl y golled o 1-4 i dîm Luis Enrique, roedd Giggs yn weledol siomedig gyda’r canlyniad, a soniwyd am gamgymeriadau elfennol ei dîm.

“Roedd y goliau [ a ildiwyd] yn hynod siomedig. Wrth chwarae yn erbyn tîm safonol, tîm sy’n dda iawn yn dechnegol, ac yna i ildio dau gôl ‘set-piece’, yn enwedig yr un gyntaf. Siomedig. ”

Heb os, perfformiad ofnadwy ydoedd yn yr hanner gyntaf gyda Chymru yn amddifad o strwythur a chreadigrwydd. Roedd y gêm yn hawdd iawn i’r gwrthwynebwyr i’w dominyddu, ond, er clod i’r chwaraewyr, roedd fwy o benderfynoldeb yn yr ail hanner, agwedd o’r perfformiad a oedd wedi plesio Ryan Giggs.

“Fe lwyddodd y chwaraewyr i aros yn y gêm, trwy ddyfalbarhad. Rhaid canmol y chwaraewyr yn yr ail hanner, fe osodais her iddynt i geisio ennill yr ail hanner. Ni lwyddon ni i ennill, ond roedd yr ail hanner yn gyfartal.”

Er yr ymdrech a rhoddwyd gan chwaraewyr Cymru, fe ddaeth at gost gydag Ethan Ampadu yn cael ei eilyddio trwy anaf ychydig ar ôl dechrau’r ail hanner. Ynghyd ar bryder sydd yn amgylchynu’r seren ifanc, datgelodd Giggs fod cyflwr Chris Mepham a Gareth Bale yn amheus am y gêm hollbwysig yn erbyn Iwerddon ar nos Fawrth.

“Estynnodd Ethan ei ben-glin ychydig, a dioddefodd Mepham broblem yn ymarfer. Yn amlwg, mae Gareth yn trafferthu [i fod yn holliach] am nos Fawrth. Mae’n debygol y byddwn hebddo [Bale] yn erbyn Iwerddon.”

I bob pwrpas, roedd y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yn dynodi arbrawf i fesur y posibilrwydd o chwarae pêl-droed yn Stadiwm y Principality, ac er ymatebodd Giggs yn galonogol i’r penderfyniad o ddychwelyd i stadiwm fwyaf Cymru, nid oedd yr ornest yn awgrymu y bydd Cymru’n dychwelyd yn fuan.

“Stadiwm Dinas Caerdydd yw ein cartref, ac mae gennym record dda yna. Cyn y gêm heddiw roedd yn ennyd arbennig i gael dychwelyd yma [Stadiwm y Principality], ac roedd yr awyrgylch cyn y gêm yn wych, roedd modd teimlo’r ‘buzz’. Roedd hi’n brofiad gwahanol, ac un roedd pawb yn edrych ymlaen at.”

Nawr, y ffocws i Gymru yw paratoi ar gyfer y gêm dyngedfennol yn erbyn Gweriniaeth yr Iwerddon yng Nghystadleuaeth Cynghrair y Cenhedloedd, a datgelodd Giggs fod y golled yn erbyn Sbaen yn “wers i ni”, a datganodd yn bendant “byddwn yn well ar nos Fawrth”. Heb os, bydd aelodau ffyddlon y Wal Goch yn disgwyl perfformiad safonol yn erbyn y Gwyddelod.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php