Taf-Od

Guto Williams: Rhedeg i godi arian er cof am gyfnither

Guto Williams yn rhedeg 48 cilomedr gyda chymorth ei ffrindiau er mwyn codi arian tuag at Ataxia. Credyd: Guto Williams
Guto Williams a rhedodd 2 cilomedr bob awr am 24 awr mewn ymdrech i godi arian tuag at elusen Ataxia, er cof am ei gyfnither Scarlett.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Yn ddiweddar rhedodd Guto Williams, myfyriwr o’r drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Met Caerdydd, 48 cilomedr mewn 24 awr. Bu’n rhedeg 2 cilomedr bob awr am 24 awr mewn ymdrech i godi arian tuag at elusen Ataxia. Dechreuodd Guto’r her ar Fawrth y 9fed a’i gwblhau ar Fawrth y 10fed, ar ddiwrnod penblwydd ei gyfnither, Scarlett a fu farw o’r salwch Ataxia ddwy flynedd yn ôl.

‘Roedd Scarlett fel chwaer i fi a’m mrawd,’ meddai Guto.

 

Fe’i collwyd Scarlett i’r anhwylder Ataxia, cyflwr sydd fel arfer yn deillio o ddifrod i ran o’r ymennydd neu i rannau eraill o’r system nerfol. Ac mae’n gyflwr sydd ar hyn o bryd heb iachâd. Felly, penderfynodd Guto redeg 48 cilomedr i godi arian tuag at Ataxia er cof amdani. Creodd dudalen ‘gofundme’ gyda’r gobaith o godi targed o £150 tuag at elusen Ataxia ond, â Guto bellach wedi cwblhau’r her, mae wedi llwyddo i godi dros £1,500 drwy gefnogaeth ei deulu, ffrindiau a’u cymdogion,

 

‘Dwi’n hynod o hapus hefo’r arian dwi wedi codi, i ddechra gosodais darged o £150, ond ar ôl awr, roeddwn wedi mwy na threblu’r targed a osodais.’

 

Mae Guto ‘yn hynod ddiolchgar’ am yr holl gefnogaeth ariannol, ond hefyd yn ddiolchgar i’w ffrindiau am ei gefnogi drwy’r her,

 

‘Roedd y gefnogaeth yn wych, dim ond rhyw 10 cilomedr neshi orfod rhedeg ar fy mhen fy hun gan fod fy ffrindia yn ddigon parod i redeg rhai o’r cilomedrau hefo fi.’

 

Dionne Thomas, ei gariad oedd un o’r rhedwyr a redodd wrth ei ymyl ar y diwrnod. Mae Dionne fel gweddill ei deulu a’i ffrindiau yn ‘falch iawn’ ohono.

 

Guto, a’i gariad Dionne Thomas yn ei gynorthwyo drwy’r her. Credyd: Guto Williams

 

‘Roedd hi’n dipyn o her, ond ro’n i’n benderfynol o’i gefnogi am ei fod yn golygu cymaint iddo a’i deulu. Rwy’n browd iawn ohono am gwblhau’r her, a minnau bron a marw ar ôl rhedeg ond hanner y pellter!’ meddai Dionne.

 

Er lwyddodd Guto i redeg y 48 cilomedr o amgylch Caerdydd, doedd hi ddim yn hawdd, gyda’i ‘goesau yn methu a chodi o’r llawr erbyn y cilometrau olaf’. Ond eglurodd fod cefnogaeth ei ffrindiau, a’i deulu adref yn Sir Conwy wedi ei ysgogi i gyrraedd pen y daith,

 

‘Roedd fy nheulu yn fy nghefnogi drwy gydol y diwrnod gyda fy mrawd, Noa yn neud her ei hun o redeg 10 cilomedr pob diwrnod drwy gydol mis Mawrth, hefyd tuag at elusen Ataxia’

 

Wedi cwblhau’r her mae Guto fel ei frawd, Noa yn falch o fedru codi ymwybyddiaeth o’r anhwylder Ataxia a’r heriau wrth ei glwm, yn ogystal â chodi arian, mewn gobaith i ddatblygu a chanfod triniaeth posib yn y dyfodol.

 

‘Dwi’n hynod o falch fy mod wedi gwneud yr her achos roedd yn wbath sy’n feddwl llawer i mi ac i fy nheulu. Dwi’n gobeithio gall y pres dwi a fy mrawd wedi codi yn medru ‘neud gwahaniaeth i’r elusen drwy wella’r offer ymchwilio er mwyn dod o hyd i driniaeth posib.’

 

 

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php