Taf-Od

‘Gwaith/Cartref’ gwan. Oes esgus?

Gan Elen Davies

Siomedig iawn bu fy nheimladau wrth wylio cyfres ddiweddaraf S4/C o ‘Gwaith Cartref’. Mae’n deg i ddweud mai’r ddwy funud olaf oedd yr unig beth da am y gyfres gyfan.

Gyda chyfresu o’r gorffennol yn ein gadael ar flaen ein seddi, trist yw gweld nad oedd y gyfres hon yn cael yr un effaith. Trist hefyd oedd gweld nad oedd yr hen gymeriadau i’w gweld yn y ddrama, ac eithrio dau ohonynt sef Aled a Sian. Roedd pobl eisiau gweld lle’r oedd yr hen gymeriadau arni, gyda chymaint o gwestiynau heb eu hateb yn y gyfres ddiwethaf – atebion yr oeddem yn ysu i’w derbyn. Ni fyddai dim gwell na rhagor o sgandalau am y cymeriadau crwn yr oeddem ni wedi gwir gysylltu â hwy yn y gyfres flaenorol.

Ai teg yw enwi’r gyfres yn ‘Gwaith/ Cartref’, gan ystyried nad oedd y gyfres yn dilyn unrhyw beth o batrwm y cyfresu cynt? Bu’r ddrama ond yn ugain munud o hyd eleni, a hynny ar nos Fercher yn hytrach na nos Sul. Yn ogystal, lleolir y ddrama mewn ysgol gwbl newydd sydd yn gwbl wahanol i Fro Taf. Yn bersonol, dylai S4/C wedi newid enw’r gyfres. Mae’r gyfres hon yn sicr wedi rhoi enw drwg i ‘Gwaith/ Cartref’, cyfres a fuodd mor gyffrous i’w wylio ac yn destun trafod ar fore Llun!

Heb fod yn orfeirniadol, bu iaith y gyfres yn peri gofid i mi hefyd. Roedd Dr Murphy sef prifathrawes y ddrama yn defnyddio llawer o Saesneg. Yn ogystal, roedd y plant yn defnyddio llawer o Saesneg hefyd – gor-ddefnydd yn fy marn i. Oes bosib y byddai prifathrawes sydd yn defnyddio mwy o Saesneg na Chymraeg yn cael ei chyflogi mewn ysgol? I mi, anodd oedd gweld realiti’r sefyllfa, a dyna’n union beth yr ydym eisiau mewn drama, sefyllfa y gallwn weld yn digwydd mewn bywyd bob dydd, sefyllfa realistig. Gyda defnydd mawr o eiriau Saesneg , teimlaf fod ‘Gwaith/Cartref’ wedi israddio’r Gymraeg. Gydag un sianel Gymraeg yn unig, dylai S4/C fod yn cymryd bob cyfle i ddefnyddio’r iaith Gymraeg a hynny yn gywir.

Efallai fy mod yn ymddangos yn hen ffasiwn neu’n draddodiadol, ond byddwn i’n croesawu hen gyfresu ‘Gwaith/ Cartref’ yn ôl i’m sgrin unrhyw ddydd!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php