Taf-Od

Gwasanaethau Nadolig Amgen eleni

Tarddiad: Geograph
Tarddiad: Geograph
Gyda chyfyngiadau COVID-19 yn parhau, bydd gwasanaethau Nadolig yn mynd arlein eleni. Alaw Fflur Jones sydd yn edrych ar sut bydd y gwasanaethau yn cael eu cynnal.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Er bod y coronafeirws yn dal i ledu, mae paratoadau’r Nadolig yn parhau. Ond, yn sgil cyfyngiadau’r feirws, mae ysgolion, mudiadau, Eglwysi a Chapeli wedi gorfod addasu eu trefniadau er mwyn dathlu’r Nadolig eleni.  Ni ellir cynnal gwasanaethau Nadolig arferol, ond mae sefydliadau wedi trefnu gwasanaethau amgen sydd yn cydymffurfio i ganllawiau iechyd a diogelwch y feirws.

 

Eleni, mae Eglwys y Crwys, Ysgol Tremeirchion a Chapel Harriet wedi addasu drwy fanteisio ar rym y we er mwyn cynnal gwasanaethau Nadolig rhithiol. Fel rhan o wasanaeth Capel Harriet, mae Aelod y Waun Ddyfal yn perfformio trwy greu rhithgor. Yn ôl Elen Lois Jones, cadeirydd y Waun Ddyfal, ‘mae’n beth da bod y Capel a’r Aelwyd yn addasu i ddathlu’r Nadolig mewn ffordd ofalus eleni.’ Ond, er mor ddiolchgar yw’r aelwyd o bŵer technoleg wrth eu caniatáu i berfformio’n rhithiol, mae’r aelwyd yn mawr obeithio y gallant ddychwelyd yn ôl i’r festri yn fuan er mwyn ‘cynnig mwy na rhithgor flwyddyn nesaf.’

 

Mae Ysgol Gynradd Pontardawe hefyd wedi addasu eu gwasanaeth Nadolig arferol drwy gynnal ‘gwasanaeth o bell’ ar 17 o Ragfyr. Mae pob dosbarth yn yr ysgol yn cymryd rhan drwy wneud eitem o’i dewis dros gyfrwng fideo, a bydd pob fideo yn cael eu cyfuno i greu un gwasanaeth Nadolig rhithiol. Yn ôl, Sian Richards athrawes yn Ysgol Gynradd Pontardawe,

‘Er mwyn y plant, mae’n bwysig ein bod yn addasu drwy greu gwasanaeth o bell. Mae’n cadw popeth yn fwy normal iddyn nhw gan fod pethau wedi bod mor rhyfedd dros y misoedd diwethaf. Mi fydd hefyd yn hyfryd i’r teulu estynedig gael gweld y plant, gan nad ydynt wedi cael y cyfle i’w gweld oherwydd y feirws’.

 

Ond, mae Eglwysi bro Aeron Mydr wedi cael yr hawl i gynnal gwasanaethau yn eu heglwysi ers mis Awst gan eithrio ambell gyfnod clo yn ystod Mis Tachwedd dan reolau penodol gan yr Eglwys yng Nghymru. Ac, felly mae Eglwysi bro Aeron Mydr yn paratoi at gynnal gwasanaethau Nadolig wyneb yn wyneb yn eu Heglwysi. Ond, oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws, ni chaniateir mwy na 30 aelod oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol. Esboniodd y Ficer Wyn Maskell,

‘Rydym yn y gorffennol wedi cael lan hyd at 90 i wasanaeth noswyl Nadolig lle mae’r eglwys ond yn eistedd lan i 100. Yn amlwg ni fydd hyn yn bosib eleni!’

Felly, mae Ficer Wyn Maskell yn gorfod addasu drwy gynnal sawl gwasanaeth, a bydd gofyn i bawb gofrestru o flaen llaw er mwyn mynychu. Ond, petai’r amgylchiadau yn newid eto cyn y Nadolig, esboniodd Wyn Maskell,

‘efallai bod modd i ni edrych at gynnal gwasanaethau tu allan, ond eto mae hyn yn ddibynnol ar gyfarwyddid yr Eglwys yng Nghymru a’r llywodraeth. Dwi yn mawr obeithio y cawn ni wasanaethau Nadolig er mwyn ddathlu dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist gyda’n teuluoedd a’n ffrindiau.’ Yn sgil cyfyngiadau’r sefyllfa bresennol, gobeithir hefyd harnesu ar rym y cyfryngau cymdeithasol er mwyn trosglwyddo neges y Nadolig i aelodau a’r gymuned eangach.

 

Ymysg yr holl drefniadau amgen, mae hefyd modd i unigolion gynnal gwasanaeth Nadolig eu hunain o gynhesrwydd eu cartrefi gyda chymorth adnoddau ar-lein oddi ar wefan Beibl.net a gair.cymru. Felly, er gwaetha’r coronafeirws mae amryw ffyrdd ar gael er mwyn dathlu’r Nadolig yn amgen ac yn ddiogel eleni.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php