Taf-Od

Gweithredu’n gwneud gwahaniaeth

Disgyblion yn protestio tu allan i’r Senedd
“Unfair & Biased” ; Disgyblion yn protestio tu allan i’r Senedd, Tarddiad: Wiliam Rees (drwy Trydar)
Bu Llywodraeth Cymru'n newid ei penderfyniad am canlyniadau Lefel A ar ôl protest yn y Senedd.

Gan Nel Richards | Golygydd Cymraeg

Awst 13, diwrnod tyngedfennol i nifer o fyfyrwyr a oedd yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch.

Wedi’r pandemig a fwrodd y wlad, ni eisteddodd disgyblion eu harholiadau, gan ddisgwyl canlyniadau ar sail asesiadau athrawon.

Ond nid dyma’r achos yng Nghymru yn ddiweddar. Ar draws yr holl ganlyniadau cafwyd gostyngiad yn y graddau wrth i’r system arholi effeithio arnynt yn ddirfawr.

Canfu dadansoddiad gan reoleiddiwr arholiadau Ofqual fod 48.6% o ddisgyblion ysgolion annibynnol wedi cyflawni A* neu A eleni – cynnydd o 4.7%.

Mewn cymhariaeth, gwelodd ysgolion uwchradd cynhwysfawr gynnydd o ddim ond 2%, o 19.8 y cant i 21.8 y cant.

Llŷr Griffiths, Ysgol Ystalyfera, oedd un a gafodd ei effeithio wrth i’w raddau cael eu codi o A*, B, C, C, i’w raddau disgwyliedig (gan ei athrawon) A*, A, B, B. Ymatebodd i’r graddau ar y diwrnod hwnnw, gan ei ddisgrifio’n

“deimlad dinistriol”

gan nad oedd yn adlewyrchu ei allu, fel nifer o’i gyd-ddisgyblion.

Roedd llawer o bobl ifanc a rhieni yn ddig yn dilyn diwrnod canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau, 13 Awst wrth i 42% o ddisgyblion gael eu marcio yn is na’u disgwyliadau.

Fodd bynnag, gostyngwyd mwy na 4 o bob 10 gradd gan arholwyr, gyda rhai yn cael eu gostwng o bedair gradd enfawr, gan olygu bod rhai disgyblion wedi methu cael lle yn eu prifysgol.

Sbardunodd y dicter yma anghydfod ar draws y wlad, gan arwain at brotestio yn galw am newid, ac adolygiad manylach ar y canlyniadau.

Wiliam Rees, newydd raddegig o Brifysgol Caerdydd oedd un a fynychodd y brotest ym Mae Caerdydd o ganlyniad i’r drwgdeimlad ymysg ieuenctid y wlad. Er bod nifer o flynyddoedd ers i Wil sefyll ei arholiadau Safon Uwch, roedd am,

“ychwanegu fy llais at y llu o bobl ifanc ag oedd yn galw am degwch gyda’u canlyniadau.”

“Cefais sioc gyda’r fath dicter o’dd gan y protestwyr. O’dd lot yn teimlo’n rhwystredig gyda dim syniad beth i wneud ond i brotestio a gobeithio byddai’r llywodraeth yn ymateb.”

Yn sgil y gwrthdeimlad hyn, penderfynodd Llywodraeth Cymru i wneud tro U, ac ymateb. Ddydd Mawrth, Awst 18, ymddiheurodd Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams yn swyddogol

“mae’n ddrwg gen i fod y broses ganlyniadau wedi gwneud hynny’n waeth i rai o’n pobol ifanc”.

“Nid dyna bwriad neb, nid fi, nid Cymwysterau Cymru, nid athrawon, nid CBAC.

“Ond mae hi’n briodol fy mod i’n ymddiheuro’n uniongyrchol ac yn ddi-ben-draw i’n pobol ifanc.”

Ychwanegodd Wil Rees ‘heb ei synnu’ fod y Gweinidog Addysg wedi gwneud y datganiad hwn wedi’r protestiadau. Felly a yw hwn yn adlewyrchu fod gweithredu yn gwneud gwahaniaeth?

Wedi hyn, mae llawer mwy yn fodlon gyda’u canlyniadau ac nawr yn gallu mynychu’r brifysgol neu gweithle o’u dewis, megis Llŷr Griffiths;

“roedd darganfod fy mod wedi cwrdd â’r gofynion ar gyfer cynnig fy mhrifysgol dewis cyntaf o dan y system raddio newydd yn deimlad gwych.”

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php