Taf-Od

Gwobrau’r Selar yn llwyddiant i Gwylim

Gwobrau Gwylim: Ifan Pritchard a gweddill y band yn derbyn eu gwobr. Tarddiad: Kirsty Lewis

gan Aled Biston

Ar nosweithiau’r 14 a 15 o Chwefror, cafodd Gwobrau’r Selar eu cynnal yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Gwelwyd amrywiaeth o gerddoriaeth dros y ddwy noson, a nifer o wobrau ar gael i’r band gorau, artistiaid unigol a hefyd digwyddiadau gwahanol. Gwilym oedd prif enillwyr y noson, gan gymryd tair gwobr, gan ategu at y pump enillwyd gan y band o Wynedd a Môn llynedd.

Gwilym a Fleur De Lys oedd prif fandiau’r noson gyntaf, ond roedd yna hefyd berfformiadau cyffrous gan artistiaid ifanc y sîn Gymraeg- Elis Derby, Lewys a Dienw. Gwelodd nos Sadwrn amryw o genres yn cymryd i’r llwyfan hefyd. Los Blancos oedd yn cloi’r noson gyda’i halbwm newydd, gyda pherfformiadau gan Eädyth, Papur Wal, enillwyr y wobr ‘Band newydd Gorau’ elen, Kim Hon a hefyd y grŵp hip-hop o Gaernarfon, 3 Hwr Doeth.

Roedd 13 gwobr ar gael i’w hennill yn Selar eleni, ac un ohonynt oedd ‘Artist Unigol Gorau’. Ar ôl blwyddyn hynod o lwyddiannus a welodd dau sengl yn cael eu rhyddau, a’i albwm newydd ‘3’, Elis Derby enillodd y wobr. Dywedodd ef. ‘O ystyried fy mod wedi enwebu am yr un wobr a Rhys Gwynfor yn ogystal â Mared Williams, roeddwn ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Ond, dwi’n hynod falch o gael ennill y wobr ‘Artist Unigol Gorau’, yn enwedig ar ôl lot o gigio ac ysgrifennu cynnyrch yn y flwyddyn ddiwethaf’.

Unwaith eto, Gwilym oedd prif enillwyr y noson, gan ennill y gwobrau ‘Cân Orau’ am ‘Neidia’, ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwalia’ ac wrth gwrs y wobr am y ‘Band Gorau’. Dywedodd prif gitarydd y band, Llew Glyn. ‘Mae ennill tair Gwobr Selar eleni, a ‘Band Gorau’ yn un o rheini, yn deimlad grêt. Mae’n braf iawn cael cydnabyddiaeth am y gwaith called dani’n roi mewn i’r band. Gafon ni flwyddyn anhygoel llynedd, felly mae’r gwobrau yma yn coroni’r cyfan.’ Tybed a fydd y band yn ennill mwy o wobrau blwyddyn nesaf?

O ran digwyddiadau a hyrwyddwyr, Tafwyl oedd enillydd ‘Digwyddiad Byw Gorau’, a Clwb Ifor Bach cafodd eu henwi’n ‘Hyrwyddwr Annibynnol Gorau’. Trwy gydol 2019, cynhaliwyd nifer o gigiau gan Clwb Ifor Bach a oedd yn cynnwys nifer o artistiaid gwahanol. Roedd 3 Hwr Doeth, Gwilym, Mr. a nifer o artistiaid eraill wedi chwarae yn y clwb yn y brifddinas, a denu nifer o bobl. Yn ogystal, mae Clwb Ifor Bach yn cynnal gig ‘Dydd Miwsig Cymru’ pob blwyddyn, sydd yn cynnwys amryw o artistiaid mewn dathliad cerddoriaeth Gymreig.

Dyma’r wythfed flwyddyn i’r Gwobrau cael eu cynnal, ac mae trefnydd Gwobrau’r Selar eleni, Owain Schiavone, wedi mwynhau gweld y digwyddiad yn datblygu. Ar wefan ‘Y Selar’ dywedodd ef. ‘Mae wedi bod yn ddifyr gwylio’r shifft yn y sîn gydag artistiaid newydd yn creu argraff bob blwyddyn, a’r amrywiaeth sydd gennym yn ehangu’n gyson. Gobeithio fod y digwyddiad yn cynnig llwyfan addas i hynny mewn sawl ffordd.”

Roedd Gwobrau’r Selar eleni eto yn llwyddiant ysgubol. Gyda nifer o fandiau newydd a chyffrous ar y sîn Gymraeg. Diddorol fydd gweld pwy fydd yn cipio gwobrau flwyddyn nesaf?

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php