Taf-Od

Her Howley hyd yn hyn

Tarddiad: Sion McKee

Eirian Jones sy’n adolygu perfformiad carfan Cymru hyd yn hyn, ac yn ystyried beth sydd rhaid iddynt wneud yn yr wythnosau nesaf.

Gan Eirian Jones

Os nad ydych chi wedi sylwi bod y Chwe Gwlad wedi hen ddechrau erbyn hyn, rydych yn siŵr o fod wedi bod yn trigo mewn ogof am y tair wythnos ddiwethaf. Wrth fynd i mewn i’r bencampwriaeth, hawdd dweud nad oedd y Cymry yn ffyddiog o lwyddiant.

Ond wrth gwrs, cyflwynwyd amryw o reolau newydd ynglŷn â phwyntiau bonws, gyda phwynt ychwanegol yn cael ei rhoi am sgorio pedwar cais, pwynt am golli o fewn saith pwynt, a tri phwynt am ennill y gamp lawn. Wrth gwrs dylem ni fel cefnogwyr weld rygbi llawer mwy ymosodol, yn debycach i rygbi hemisffer i’r de.

Dechreuodd ymgais Cymru a Robert Howley i goncro Ewrop yn y Stadio Olympico yn Rhufain ar y 5ed o Chwefror. Dechreuad braidd yn araf a fu yn y cychwyn gyda nifer o’r chwaraewyr mwyaf profiadol, fel Dan Biggar, yn trafferthu i ddelio gyda’r Eidalwyr, yn enwedig y cawr Sergio Parise. Roedd angen i Rob Howley newid ei dactegau ar gyfer yr ail hanner, yn enwedig wedi cais Edoardo Gori, gydag unig bwyntiau’r Cymry yn dod o gic cosb Leigh Halfpenny. Gwelwyd gwelliant yn y perfformiad yn yr ail hanner, yn enwedig wedi i Biggar, a berfformiodd yn siomedig, adael y cae gydag anaf, â Sam Davies yn cymryd ei le.

Dechreuodd Gymru sgorio ceisiau yn ystod ugain munud olaf y gêm, wrth i’r Eidalwyr ddechrau blino, ac wedi iddynt golli dyn i’r gell cosb dyma’r Cymry yn croesi’r gwyngalch dair gwaith gyda ceisiau yn dod gan Jonathan Davies, Liam Williams a George North, Ond, ni lwyddodd y Cymry i ennill pwynt bonws. Pwynt a all fod yn dyngedfennol yn y tabl erbyn diwedd mis Mawrth. Hawdd dweud mai uchafbwynt y dydd i’r Cymry oedd gweld Davies a Williams yn efelychu’r meme ‘Salt Bae’ wrth ddathlu eu ceisiau. Roedd angen perfformiad gwell os oedd Cymru am drechu’r hen elyn yn eu gêm nesaf.

Daeth y crysau gwynion i Gaerdydd mewn hwyliau da, heb golli yn eu pymtheg gêm ddiwethaf. Daeth siom i Gymru yn y dyddiau cyn y gêm gyda George North yn gorfod tynnu allan o’r garfan oherwydd anaf, a’r annibynadwy Alex Cuthbert yn cymryd ei le, cwestiynodd lawer o gefnogwyr penderfyniad Rob Howley i beidio â rhoi cyfle i’r asgellwr ifanc o’r Scarlets, Steff Evans, sydd yn drydydd yn nhabl nifer o geisiau y Pro 12 eleni. Roedd y gêm yn dynn o’r cychwyn cyntaf, gyda’r ddau dîm yn bygwth llinell gais y llall. Ond y Saeson oedd y cyntaf i groesi’r llinell gais, gyda’r mewnwr Ben Youngs yn ennill 5 pwynt i’r Saeson.

Roedd hi’n edrych fel y byddai tîm y rhosynnau cochion yn mynd i fewn i’r egwyl ar y blaen, cyn i Liam Williams, dorri trwy’r linell amddiffyn, wedi iddo ddod i fewn o’r asgell a chroesi, gan sicrhau byddai Cymru ar y blaen ar ddechrau’r ail hanner. Bu’r ddau dîm yn trosi ciciau cosb bob yn ail, gyda’r Cymru yn gweld y mwyaf o’r bêl ac yn gwasgu ar linell gais y Saeson, am y mwyafrif o’r ail hanner. Ond, nid oedd y Cymru yn gallu canfod yr ail gais, a fyddai wedi sicrhau’r fuddugoliaeth. Gyda phum munud i fynd, a Cymru y tu ôl i wyngalch ei hun, dyma gic chwit-chwat yn dod oddi ar esgid Jonathan Davies i ddwylo George Ford, a basiodd y bêl allan i Owen Farrell, cyn iddo roi’r bêl i Elliot Daly a frasgamodd heibio tacl gwan Alex Cuthbert, cyn cyrraedd y linell gais gan dorri calonnau cenedl gyfan. Perfformiad da, canlyniad siomedig, ond gallwn barhau i hel atgofion melys o gêm Cwpan y Byd.

Felly, beth sydd nesaf? Mae gan Gymru gyfan benwythnos cyn iddynt deithio i Gaeredin i wynebu’r Albanwyr yn Murrayfield. O dan Vern Cotter, mae perfformiadau’r Alban wedi gwella yn sylweddol, yn enwedig wedi iddyn nhw guro’r Gwyddelod a dod yn agos yn erbyn y Ffrancwyr ym Mharis. Daw’r Gwyddelod i Gaerdydd pythefnos yn ddiweddarach, gyda’r ddau dîm yn gobeithio i ddal y Saeson. Bydd y gêm derfynol yn erbyn Ffrainc. Er mwyn i Gymru ennill y Chwe Gwlad, bydd rhaid i ni ennill pob un gêm sydd i ddod, a gobeithio y bydd Lloegr yn colli o leiaf un o’i gemau yn ystod y mis nesaf. Mi fydd yn dasg eithriadol o anodd, ond wedi’r cyfan, mae’r garfan wedi rhoi siociau anhygoel i ni yn y gorffennol!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php