Taf-Od

‘I’m A Celebrity’: O Awstralia i Abergele!

Lleoliad newydd: ITV yn paratoi cynhyrchiad 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!' yng Nghastell Gwrych, Abergele yn Sir Conwy. Tarddiad: Wikimedia Commons
Lleoliad newydd: ITV yn paratoi cynhyrchiad 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!' yng Nghastell Gwrych, Abergele yn Sir Conwy. Tarddiad: Wikimedia Commons
Mae cyfres newydd y rhaglen deledu ITV 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!' yn cael ei ffilmio yng Nghastell Gwrych, Abergele yn Sir Conwy.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Bydd yr 20fed gyfres o’r rhaglen deledu ITV ‘I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!’ yn dra gwahanol i’r arfer. Eleni, bydd y deuawd Ant a Dec yn cyflwyno’r rhaglen o Gastell Gwrych, ar gyrion Abergele yn Sir Conwy. Mae’r gyfres newydd yn dechrau Nos Sul, 15 Tachwedd am 9:00 ar ITV.  Bydd y rhaglen yn cael ei arddangos yn nosweithiol am 9:00yh ar ITV am gyfnod o dair wythnos, gyda’r ffeinal ar Nos Sul, 6 Rhagfyr.

 

Awstralia yw cartref y rhaglen fel rheol, ond yn sgil goblygiadau’r Coronaferiws, mae lleoliad y rhaglen wedi newid i ardal gwledig cyfrinachol yn y Deyrnas Unedig. Yn ddiweddar, datgelwyd mai Castell Gwrych, ger Abergele yng Nghonwy oedd y lleoliad newydd. Mae Castell Gwrych yn adeilad rhestredig Gradd 1 o’r 19eg ganrif sy’n rhan o dreftadaeth Cymru.

 

Mae Dr Mark Baker, cadeirydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell wrth ei fodd bod gwersyll ‘I’m A Celebrity’ yn dod i Gastell Gwrych.

“Bydd cael ‘I’m A Celebrity…’ yma yn gymorth mawr i gefnogi adferiad parhaus Castell Gwrych ynghyd a rhoi hwb economaidd sydd ei angen ar y rhanbarth.”

 

Wrth i’r cystadleuwyr ddod i Gymru, mae’n debyg bydd rhaid iddynt gyfnewid eu siorts am bâr o drowsus wrth iddynt wersylla yng Nghastell y Gwrych dan amodau gaeafol Cymru. Ond nid yr oerfel yn unig fydd yn eu haflonyddu, mae yna su bod ysbrydion yn byw rhwng waliau’r castell!  Mae ITV yn defnyddio Parc Fferm Manorafon sy’n gartref i anifeiliaid fferm ac ymlusgiaid ar gyfer y sioe, felly gallwn ddisgwyl heriau  ‘Bushtucker Trials’ gwahanol iawn eleni. Bydd y cystadleuwyr dal yn gorfod goroesi ar ddiet syml o reis a ffâ, ond mae’n debyg bydd tro, Prydeinig ar brydiau’r Castell. Nid cangarŵ fydd ar y fwydlen ond cwningen efallai?

 

Yn dilyn rhaglen ‘I’m a Celebrity: A Jungle Story’ a ddarlledwyd Nos Sul, 8 Tachwedd. Cyhoeddwyd yr enwogion a fydd yn cystadlu eleni. Mae’r enwogion yn cynnwys; Vernon Kay, Beverley Callard, Sir Mo Farah, Jessica Plummer, Shane Richie, Victoria Derbyshire, AJ Pritchard, Giovanna Fletcher, Hollie Arnold and Jordan North. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd Ant a Dec yn cyflwyno enillydd. Ond nid Brenin neu Frenhines arferol y jyngl, ond Brenin neu Frenhines y castell.

 

Er gwaetha’r Coronaferiws, mae’r rhaglen wedi dod â bwrlwm i Gonwy. Mae mwyafrif o gymdogion Abergele wedi bod yn brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf yn paratoi i groesawi’r enwogion drwy addurno’r strydoedd a’u ffenestri.

 

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn Llywodraeth Cymru: “Rydym yn hynod o falch o groesawu cynhyrchiad mor fawr i Gymru, gan gynnig cyfle i arddangos rhan drawiadol o’r wlad i gynulleidfa sylweddol ar draws y DU”

 

“Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda’r tîm ar y cynhyrchiad hwn ac yn gobeithio gallu defnyddio’r cyfle yma i ddangos rhywfaint o’r hyn sydd gan ogledd Cymru i’w gynnig.”

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php