Taf-Od

Johns yn fuddugwr yn Vegas

Brett Johns yn mwynhau ei fuddugoliaeth wrth wario amser yn Lids yn Las Vegas. (Tarddiad: @TunichiSpeaks o Twitter.com).

Gan Aled Russell

Un o ychydig o Gymry ar ‘roster’ yr UFC, sef y prif sefydliad crefft ymladd cymysg (MMA), mae Brett Johns yn ymfalchïo o fod yn wahanol. Yr unig ymladdwr sy’n medru yn y Gymraeg yn y sefydliad i gyd, roedd gan yr ymladdwr o Bontarddulais record o 14-0 cyn mynd mewn i’w frwydr ddiweddaraf, wedi ennill dau allan o ddwy frwydr ers ymuno a’r sefydliad yn 2016.

Cyn ei frwydr â Joe Soto dydd Gwener ddiwethaf, cafodd gynnydd Brett Johns yn ei wersyll hyfforddi yn Las Vegas ei ddilyn gan Hansh, sianel cynnwys ar-lein S4C mewn cyfres o glipiau. Wrth iddo wneud sesiwn cwestiwn ac ateb yn fyw ar sianel Facebook Hansh, cefais y fraint o ofyn cwpl o gwestiynau i’r ymladdwr.

Gyda record o 14-0, faint mwy o frwydrau ti’n meddwl bydd angen ymladd yn yr UFC tan i ti gael cyfle i ennill belt?

“Dydi o ddim yn dibynnu ar dy record di, swni’n gallu bod yn 100-0 a fyswn i ddim yn gadael Abertawe. Ond dwi’n 14-0 yn ymladd rhai o’r bois gorau yn y byd. Mae Soto yn un o’r stepiau dwi angen cymryd i fi ennill teitl. Dwi’n meddwl wrth ennill tri neu bedwar ffeit ar y bowns fyddai yn y top pump, a gall unrhyw beth ddigwydd yn y top pump. Mai’n dibynnu ar dy berfformiad di yn y ffeits.”

Ai ti yw’r unig ymladdwr ar roster UFC i gyd sy’n siarad Cymraeg?

“Dwi yn! Dwi’n gwybod bod pobol o Gymru yn ymladd nawr yn yr UFC, mae tri ohonom ni nawr a fi ydi’r unig foi sy’n siarad Cymraeg. Ma’ fe’n bleser i wneud hynny, a fi’n hapus iawn bod fi yn Gymro (Cymraeg). Dwi’n sefyll mas o’r gynulleidfa, does neb arall fel fi a dyna fel dwi ishe bod. Dwi yn chuffed!”

Yn ei wynebu ar brif gerdyn noson ‘The Ultimate Fighter 26’ oedd yr Americanwr profiadol Joe Soto, ymladdwr â safle llawer uwch na Johns ar lawer o restrau pwysau ‘bantam’ ac un a oedd wedi ymladd am deitl yn y gorffennol. Yn ei frwydr gyntaf yn Las Vegas a’i drydydd tu allan i’r Deyrnas Unedig perfformiodd Johns symudiad sydd dim ond wedi ei wneud yn llwyddiannus unwaith o’r blaen erioed yn yr UFC. Yn arbenigwr Judo, Muay Thai a Jiu-Jitsu, dangosodd Brett Johns ei ddawn wrth berfformio ‘calf-slicer’ ar Soto, lle clowyd coes ei wrthwynebwr a’i phwyso yn erbyn coes ei hun. Tapiodd Soto allan a rhoddodd y dyfarnwr terfyn i’r gystadleuaeth ar ôl dim ond tri deg eiliad. O ganlyniad enillodd Johns deitl ‘perfformiad y noson’, braint a enillodd bonws o $50,000 i’r ymladdwr. Perfformio mi wnaeth.

Nawr wedi trechu Soto mae Johns wedi ers saethu i fyny safleoedd pwysau ‘bantam’ y byd ac wedi bod yn denu sylw gan ymladdwyr sydd nawr yn rhannu tir tebyg iddo yn y safleoedd. Yn dilyn y frwydr gyda Soto cafwyd trydaron heriol gan gyd-ymladdwr UFC Marlon Vera o Ecuador yn ogystal â Cody Stamann o’r U.D.A., ymladdwyr sy’n amharod i rannu tir tebyg i’r Cymro yn y rhestr safleoedd.

Wedi’r miri yn Las Vegas ddod i ben, mi fydd Brett Johns yn dychwelyd i’w gartre yn y dref dawel o Bontarddulais ac annhebygol ei fydd yn teimlo fod ei fywyd yn newid yn sylweddol wrth iddo baratoi ar gyfer gornest arall. Er hyn, o ganlyniad i’w lwyddiant diweddar a’r ffordd a enillodd, mae’n amlwg fod ei enw nawr ar radar nifer o ymladdwyr eraill o fewn rhengau uwch ei restr pwysau, ymladdwyr sy’n eiddgar i dolcio ei record berffaith o 15-0.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php