Taf-Od

Meddygon a’u moddion – effaith coronafeirws ar fyfyrwyr meddygaeth

Cwrs gwahanol: Mae profiad gwahanol i fyfyrwyr eleni. Tarddiad: Richard Lewis (drwy flickr)
Cwrs gwahanol: Mae profiad gwahanol i fyfyrwyr eleni. Tarddiad: Richard Lewis (drwy flickr)
Mae pob cwrs prifysgol wedi cael ei amharu o ganlyniad i COVID-19, ond faint o effaith y mae wedi cael ar y cwrs feddygaeth?

Gan Nel Richards | Golygydd Taf-od

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu tarfu ar addysgu, newidiadau i sesiynau clinigol a rhoi’r gorau i brosiectau ymchwil. Mewn ymateb, ail-luniwyd addysg feddygol i hwyluso parhad astudiaethau, megis cyflwyno deunydd cwrs ar-lein, archwiliadau digidol a gweithredu systemau cymorth lles. Ond a yw’r myfyrwyr yn teimlo fel eu bod wedi’u hesgeuluso?

 

Newydd ddechrau fel myfyriwr meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yw Sion Davies. Esbonia’r profiadau rhyfedd sy’n ei wynebu tra bod yn y flwyddyn gyntaf, yn enwedig wrth greu ffrindiau newydd ar y cwrs;

 

“Mae wedi bod yn flwyddyn od iawn achos y profiad cyntaf o ddysgu ar lein. Mae’n gallu bod yn anodd iawn cyfathrebu gyda chyd-fyfyrwyr a darlithwyr dros zoom, ond rwyf wedi dod yn gyfarwydd erbyn hyn. Rwy’n mynd mewn un neu ddwy waith yr wythnos ar gyfer sgiliau clinigol neu pracs anatomeg, ond nid ydym yn cael cymryd rhan yn y ‘disection’ o’r corff. Yn ddiweddar, rwyf wedi mynd i mewn ar gyfer sesiynau proffesiynoldeb gyda’r grŵp Cymraeg, felly roedd yn hyfryd cael trafod agweddau gwahanol drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd â wynebau newydd.”

 

Elfen allweddol o hyfforddiant meddygol yw datblygu sgiliau rhyngbersonol ac ymarferol, rhywbeth a ddysgir trwy atodiadau clinigol ar y safle. Ond, o ganlyniad i’r cyfyngiadau felly, gellir dadlau nid yw dysgu digidol yn cymryd lle digonol i gaffael y priodoleddau hyn sy’n sylfaenol i fod yn feddyg.

 

Profiad myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn

 

Un sydd heb gael cymaint o amharu ar ei chwrs feddygaeth ym mhrifysgol Caerdydd yw Megan Evans. Er ei bod hi yn ei thrydedd flwyddyn, dywed ei bod wedi bod yn ‘eithaf lwcus’ gan fod myfyrwyr yn gallu mynd ar leoliadau. Dywed;

 

“Yr unig beth wahanol ydi bod y darlithoedd yn y wythnosau cyn dechrau lleoliad ac ar ddiwedd lleoliad ar lein. Mae hyn yn gallu bod yn beth da os oes ddarlith am naw o’r gloch yn y bore a gallu rowlio allan o wely at fy nesg.”

 

Gan fod Megan ar leoliad mewn meddygfa deulu ar hyn o bryd, mae’r cynifer sy’n gallu dod i mewn i’r clinig wedi lleihau cryn dipyn. Er hyn, ceisia wneud y mwyaf o bob cyfle;

 

“Yn y gorffennol mi fasen ni’n gweld llwyth o gleifion mewn diwrnod ond mae’r rhan fwyaf o ymgynghoriadau dros y ffôn ar hyn o bryd ond mae yno dal ambell i glaf sydd wedi dod i mewn er mwyn i mi allu archwilio nhw. Dwi hefyd wedi cael bod yn rhan o’r clinigau ffliw sydd yn brofiad gwych yn amddiffyn y bobl fregus yn ein cymuned.”

 

Cymdeithasu gyda’r Corona

 

Fel llywydd i Glwb Y Mynydd Bychan – sef cymdeithas feddygol Cymraeg i fyfyrwyr, dywedodd Megan nid ydyw’r clwb wedi gallu cwrdd yn y flwyddyn academaidd hon gan fod angen dilyn rheolau’r llywodraeth. Er hyn, cynhaliwyd sesiynau adolygu a chwisys dros y cyfnod clo;

 

“Mae’r sesiynau adolygu yma wedi bod yn grêt hefo adborth gwych yn nôl gan y stiwdants, mae’n wych bod ni hefyd yn cael recordio’r sesiynau yma os yw rhywun ddim wedi gallu mynychu.”

 

Mae mabwysiadu addysgu o bell yn gyflym wedi sicrhau parhad yr hyfforddiant sy’n angenrheidiol i ddod yn feddyg diogel a chymwys, ond fel y dywed Siôn,

 

“Rwy’n obeithiol mi fydd pethau’n gwella ar gyfer y flwyddyn nesaf”.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php