Taf-Od

Neges gan y Golygyddion

Gan Osian Wyn Morgan a Liam Ketcher

Mae diwedd y flwyddyn academaidd yn prysur agosáu, gan olygu mai hwn yw’r rhifyn olaf o’r Gair Rhydd y flwyddyn hon, a’r rhifyn olaf o’r Taf-Od i ni fel golygyddion eleni. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gwibio heibio, ac rydym wedi llwyr fwynhau ein profiad fel golygyddion. Rydym wedi dysgu llawer am newyddiadura ac am ysgrifennu dros y flwyddyn ddiwethaf, a bydd y sgiliau yr ydym wedi eu datblygu, a’r profiadau yr ydym wedi eu derbyn yn werthfawr iawn i ni yn y dyfodol.

Rydym yn falch iawn o beth yr ydym wedi ei gyflawni fel golygyddion. Y flwyddyn hon roedd rhifyn o’r Taf-Od ym mhob rhifyn o’r Gair Rhydd, ac rydym wedi derbyn nifer uchel iawn o gyfranogwyr. Yn ogystal, hanner ffordd drwy’r flwyddyn gwnaethon ni ail-lansio ‘Dysgu’r Gymraeg gyda’r Taf-Od, a mae gweld brwdfrydedd ein cyd-olygyddion yn y Gair Rhydd i’r adran wedi bod yn galonogol iawn!

Er yr ydym wedi mwynhau’r gwaith, rhaid cyfaddef ei fod wedi bod yn waith caled ar adegau, gan geisio cydbwyso nosweithiau hwyr yn swyddfa Cyfryngau’r Myfyrwyr yn ysgrifennu a golygu erthyglau, gyda’n gwaith coleg. Fodd bynnag, cafodd y gwaith yna ei hwyluso o ganlyniad i ymroddiad ein cyfranogwyr. Rydym wedi bod yn ffodus fod nifer o siaradwyr Cymraeg wedi cyfrannu eu hamser i ysgrifennu erthyglau i’r Taf-Od, gyda rhai yn gwneud mwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn. Yn anffodus, gallwn ni ddim enwi pawb sydd wedi cyfrannu, ond hoffwn ddiolch o waelod ein calonnau i bawb a gyfrannodd erthygl yn ystod y flwyddyn – rydym yn ddiolchgar iawn!

Hoffwn hefyd ddiolch i’n cyd-olygyddion yn y Gair Rhydd o’r adrannau eraill. Ar ôl treulio oriau yn eu plith yn gweithio, rydym wedi dod i’w nabod yn dda, ac wedi mwynhau eu cyfeillgarwch yn arw. Pan ymgeision ni i fod yn olygyddion i’r Taf-Od, doeddwn ni ddim wedi ystyried y byddai’n ffordd i gyfarfod pobl o gefndiroedd amrywiol, a gwneud ffrindiau newydd, ond mewn gwirionedd, dod i’w nabod nhw oedd un o’n hoff bethau am olygu’r Taf-Od! Diolch yn fawr iawn hefyd i olygydd y Gair Rhydd, Maria, am ei chefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Er nad yw hi’n gallu deall ein herthyglau (gan gynnwys yr erthygl hon yn diolch iddi!), mae hi wedi bod yn gefnogol iawn, a wastad yn barod i helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennym! Hoffwn ddymuno pob lwc i holl olygyddion ac is-olygyddion y Gair Rhydd yn y dyfodol, a gobeithiwn nawn ni gadw mewn cysylltiad!

Ac yn olaf, diolch yn fawr i chi’r darllenwyr! Ambell waith rydym wedi derbyn negeseuon gan ddarllenwyr yn dweud eu bod wedi mwynhau un o’n herthyglau – ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny! Rydym wir yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y Taf-Od eleni – ar eich cyfer chi yr ydym yn ysgrifennu!

Pob lwc i chi gyd gyda’ch arholiadau, a gobeithiwn gewch chi hâf wrth eich bodd! Hwyl am y tro!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Stuff

none

• The United Kingdom has gone to the polls in its third general election in five years.

• Party leaders have been seen out and about casting their votes.

• Boris Johnson and Jeremy Corbyn cast their votes in London earlier this morning.

• BBC, Sky and ITV will release their exit poll at as soon as voting closes at 22:00

• Follow all of the latest updates by using #CSMGE2019 and by listening live to Xpress Radio and CUTV.


Gair Rhydd is a free weekly publication brought to you by the students of Cardiff University.
Contact us here.

css.php