Taf-Od

‘Next Bikes’ yw’r ffenomenom nesaf

Beicio'n y ddinas: Cynnydd yn y nifer sy’n defnyddio Next Bikes mewn dinasoedd. Credyd: Nel Richards
Beicio'n y ddinas: Cynnydd yn y nifer sy’n defnyddio Next Bikes mewn dinasoedd. Credyd: Nel Richards
A chynnydd yn y nifer sy’n defnyddio’u beiciau fel modd o gymudo mewn dinasoedd a threfi, Nel Richards sy’n tanlinellu pwysigrwydd Next Bikes yn y cyfnod yma.

Gan Nel Richards | Golygydd Taf-od

Rwy’n siŵr bod y beic glas yma’n gyfarwydd i chi, wrth gerdded o gwmpas y ddinas hon. Gyda 94 stesion wahanol wedi’u dotio o amgylch y lle, mae’r cynllun Next Bikes yn dod yn elfen o fywyd pob un myfyriwr.

 

Dyma ddarparwyr beiciau mwyaf y byd, mewn mwy na 200 o ddinasoedd ar draws 26 gwlad mewn 4 cyfandir gwahanol. Wrth i’r cynnyrch ddarparu technoleg flaengar ar eu beiciau, mae’r Next Bikes yn galluogi gwasanaeth hawdd ei ddefnyddio sy’n cefnogi dinasoedd i greu atebion am deithio cynaliadwy ac eco.

 

Am £1 bob 30 munud ar y beic, mae gan fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd fynediad i 1,000 o feiciau a 94 stesion o gwmpas Caerdydd; am yr hanner awr gyntaf mae’r gost yn rhad ac am ddim.

 

Rhaglen ecwiti sy’n anelu at wella hygyrchedd y beics at bobl sydd o dan anfantais economaidd yn ogystal yw’r cynllun. Maent yn ymestyn eu gorwelion, ac yn gwthio i bawb gael defnydd eang ohonynt.

 

Mae Coronafeirws wedi rhoi tro ar fyd ym myd trafnidiaeth gyhoeddus, heb son am y byd seiclo. Wrth i gymudwyr ddod yn fwyfwy ofnus wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gan ddod o dan fygythiad o ddal y feirws; mae cynnydd wedi bod yn y nifer sy’n defnyddio beics, gan gynnwys Next Bikes.

 

Symudedd Trefol

 

Tynnodd Deloitte (un o’r cwmnïau ymgynghori mwyaf y byd) sylw, mewn astudiaeth ddiweddar, at y rôl bwysig y bydd beiciau yn chwarae yn y blynyddoedd sydd i ddod wrth leddfu tagfeydd traffig, wella ansawdd aer trefol, ac iechyd y cyhoedd, yn enwedig mewn dinasoedd wrth iddynt ddod yn fwy poblog. Ar y cyfan, mae Deloitte yn rhagweld y bydd nifer y bobl sy’n beicio i’r gwaith yn dyblu mewn llawer o ddinasoedd mawr ledled y byd erbyn 2022.

 

Yn ôl Bikebiz.com, ym mhrifddinas Denmarc, Copenhagen, mae dros hanner o gymudwyr y ddinas yn seiclo i’w gweithle pob dydd. Cyfateba hyn i 200 milltir o lonydd seiclo. Wrth i fwyfwy o lonydd beics godi ar draws Caerdydd; a’i dyma beth fydd yn digwydd i’r brifddinas tybed?

 

Myfyriwr sy’n gwneud defnydd helaeth o’r Next Bikes ym mhrifysgol Caerdydd, yw Steffan Leonard. Dyma beth yw ei farn am y cynllun;

 

“Mae’r system yn ffefryn ymysg myfyrwyr Senghennydd yn sicr, ac yr ydym yn aml yn mynd allan fel grwp o hyd at deuddeg ohonom bron pob nos. Mae’r system Next Bike nid yn unig yn rhoi cyfle i ni fel myfyrwyr i gael ychydig o ymarfer corff, ond mae’r cynllun hefyd yn rhoi cyfle i ni weld mwy o’r ddinas mewn ffordd hwylus. Mae’r cynllun yn ffordd cyflym o deithio o un ochr y ddinas i’r llall.”

 

Felly, a chynnydd o lonydd seiclo ar heolydd mewn sawl dinas ar draws y byd, amlwg yw cynnydd nifer y bobl sy’n defnyddio’u beics. Boed hyn ar gyfer teithio i’r gwaith, i gael hwyl gyda’r teulu neu’n benodol i gadw’n heini.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php