Taf-Od

Oes angen saib rhyngwladol i dimau y Cymru Premier?

Er lles y chwaraewyr: Mae Lopes yn ymgyrchu ar gyfer saib rhyngwladol i'r chwaraewyr. Tarddiad: Colin Ewart (drwy flickr)
Er lles y chwaraewyr: Mae Lopes yn ymgyrchu ar gyfer saib rhyngwladol i'r chwaraewyr. Tarddiad: Colin Ewart (drwy flickr)
Gyda nifer o gynghreiriau'r byd yn cael saib rhyngwladol, ai nawr yw'r amser i'r Cymru Premier cael saib rhyngwladol hefyd?

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Wedi i Bruno Lopes, hyfforddwr y Derwyddon Cefn, dweud mewn cyfweliad â Sgorio bod angen saib rhyngwladol ar dimau’r gynghrair, roedd nifer o bobl yn anghytuno gyda’i safbwynt, ni roddir unrhyw ystyriaeth i’r ddadl. Ond gyda’r byd pêl-droed yn dioddef o ganlyniad i COVID-19, mae’r cwestiwn o saib rhyngwladol i’r Cymru Premier, yn bwysicach oll.

Mae timau’r gynghrair yn chwarae 26 gêm yn y tymor, llai na beth fyddai timoedd mewn cynghreiriau eraill o’r un lefel yn ei chwarae. Felly o ran nifer y gemau, mae gan dimau’r gynghrair llai na chynghreiriau eraill. Ond, yn wahanol i gynghreiriau eraill, mae angen i dimoedd y Cymru Premier teithio ledled Cymru i chwarae gemau, a gall gemau ar nosweithiau Fawrth o un ochr y wlad i’r llall, fod yn hir iawn i nifer o glybiau.

I ategu at y teithiau hir, rhaid cofio bod llawer o dimau’r gynghrair ddim yn broffesiynol. Wedi cyhoeddiad y clo byr gan Lywodraeth Cymru, mae gan yr hawl i dimau proffesiynol parhau i ymarfer a chwarae. Ond Hwlffordd, Bala a’r Seintiau newydd sydd yn parhau i chwarae yn y clo byr, gyda 9 tîm ddim yn chwarae oherwydd nad oes ganddynt y staff na chwaraewyr proffesiynol (ac eithrio Cei Connah a’r Barri). Wrth gymryd hyn i ystyriaeth, mae gan lawer o chwaraewyr clybiau, swyddi arferol maent yn gwneud yn ystod yr wythnos. Bydd gorfod gweithio ar ôl teithio un ochr y wlad i’r llall a chyrraedd nôl oriau man y bore, yn anghyfleus i nifer o chwaraewyr dwi’n siŵr.

Ond wrth ystyried lefel y gynghrair yn nhermau Prydain, mae’r lefel chwarae yn gyfatebol i’r National League North/South yn Lloegr, ac dydyn nhw ddim yn cael saib rhyngwladol. Yn Lloegr, ond y Premier League a’r Championship sydd yn cael seibiau rhyngwladol. Nid yw llawer o chwaraewyr y cynghreiriau isaf yn cael eu galw i’w timoedd rhyngwladol, pe bai yn chwaraewyr i wlad lle nad oes lawer o chwaraewyr ar gael. Felly gyda phrif bwrpas saib rhyngwladol, yw bod nifer o chwaraewyr allweddol clybiau yn chwarae i’w gwledydd, pam bod angen saib i’r Cymru Premier?

Efallai byddai galw hi’n saib rhyngwladol yn enw camarweiniol, pe bai saib yn y Cymru Premier. Bydd saib yn neud llesi i chwaraewyr a chlybiau, heb amau. Ond mewn cyfnod ariannol mor ansicr, bydd saib yn gwneud llawer o les? Mae clybiau wedi gwneud hi’n glir bod ariannu yn anodd yn y cyfnod yma, gyda Caernarfon yn dweud y byddent yn ffodus i bara hyd at fis Ionawr. Byddai seibiau ddim yn gwella’r sefyllfa yma, ond mae yna bersbectif gwahanol i gynnal saib, hefyd.

Yn sicr, er lles y chwaraewyr roedd Lopes wedi codi ei bwynt o gael saib rhyngwladol. Bydd saib i chwaraewyr, ym mhob cynghrair, yn gwneud lles, gwella ffitrwydd a thrwy hynny ansawdd perfformiadau. Yn y cyfnod ansicr yma hefyd, mae gofyn i chwaraewyr nad yw’n broffesiynol, i chwarae i’r safon arferol o flaen dim cefnogwyr, yn anodd. Bydd saib, heb amau yn gwneud byd o les i chwaraewyr. Efallai bod cyflwyno saib er budd y chwaraewyr, ac nid gyda phrif bwrpas rhyngwladol, yn fwy croesawgar i wylwyr pêl-droed a’r Cymru Premier.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php