Taf-Od

Oes digon yn cael ei wneud i atal rhagfarnau yn erbyn y Gymraeg?

'Trydariad' gan Jones Crisps a Wessex Golf Tour

Gan Liam Ketcher

Tanseilio a bychanu’r Gymraeg: mae’n teimlo’n ddiddiwedd. Unwaith eto mae statws yr iaith yn y Brifysgol wedi’i wawdio gan y Tab.

Mae’r ddadl ddiweddaraf yn codi ar ôl iddyn nhw gyhoeddi erthygl am fyfyrwyr ‘ystrydebol’ yn y Brifysgol. Fel gallwch ddyfalu, fe danseiliwyd myfyrwyr Cymraeg gan ddweud;

“The Welsh language will inevitably be a frequent topic of conversation with them as they strive to defend its continued teaching and use in the country, despite its obvious worthlessness.”

Erbyn hyn mae’r erthygl wedi cael ei ddileu, ond ni ddylai’r fath yma o ragfarn gael ei gyhoeddi yn y lle cyntaf.

Mae hyn yn codi ar ôl i flwyddyn mynd heibio ers y tro diwethaf i’r Tab gyhoeddi’r math yma o ragfarn tua’r Gymraeg. Y llynedd cyhoeddwyd Oli Dugmore erthygl lawn yn gwneud hwyl o’r Gymraeg gan ddefnyddio’r is-deitl “What’s the f*****g point?”

Mae’n sôn am sut mae miliynau o bunnoedd yn cael ei fuddsoddi i’r iaith, er bod nifer fawr o boblogaeth Cymru yn fyw mewn tlodi. Yn sicr pe bai erthygl debyg yn cael ei chyhoeddi lle mae rhagfarnau fel hyn yn cael eu hanelu tuag at grwpiau lleiafrifol eraill megis LGBT+, a lleiafrifoedd ethnig, byddai wedi derbyn llawer mwy o sylw gan y wasg.

Yn amlwg nid yw rhai o’n cymdogion i’r dwyrain yn deall pwysigrwydd yr iaith i ni’r Cymry. Gan eu bod nhw’n siarad iaith a rhannir gyda 942 miliwn o bobl ar draws y byd. Er bod yr iaith Gymraeg yn hynach, ac wedi ei siarad gan bobl Prydain yn hirach na’r Saesneg, rydym dal i weld agweddau negyddol yn cael eu hanelu tua’r iaith hanesyddol. Saesneg hefyd yw’r iaith gyda’r fwyaf o eiriau benthyg yn y byd. Rydym yn siarad iaith fawreddog, unigryw a ddylem fod yn falch ohoni.

Daw ffrae yn ddiweddar hefyd ar y wefan gymdeithasol Trydar, lle mae dyn busnes o dde Lloegr wedi beirniadu cwmni creision ‘Jones o Gymru’ am ddefnyddio’r Gymraeg ar ei Drydar.

Yn ôl David Thomas, trefnydd teithiau golff o Wessex, mae defnydd o’r Gymraeg ar Drydar yn ei ddiflasu, ac nid yw negeseuon trwy gyfrwng y Gymraeg ar Drydar yn addas ar gyfer y 60 miliwn o siaradwyr Saesneg ym Mhrydain.

Anfonwyd y neges gan Jones’ Crisps ar Drydar yn hysbysebu Pencampwriaeth Bara Brith y Byd, ymatebodd Wessex Golf Tour gan ddweud bod ‘trydaru’ drwy gyfrwng y Gymraeg yn “gwneud dim i’ch gwerthiant chi”. Gan fod yna 60 miliwn o siaradwyr Saesneg yn y DU, a 700,000 o siaradwyr Cymraeg. Yn ôl ef, dydi hyn yn gwneud unrhyw synnwyr o ran busnes.

Mae’n rhaid dweud bod hi’n siom fawr fod y math yma o ragfarnau yn dal i gael eu dangos yn erbyn yr iaith Gymraeg. Mae’n siom hefyd bod y rhagfarnau hyn yn parhau i’w cyhoeddi gan sefydliadau, fel y Tab.

Mae yna obaith ni fydd y fath yma o agweddau yn cael ei chyhoeddi gan fyfyrwyr y brif ddinas eto, ond mae rhaid i’r Brifysgol, a’r gymdeithas yn gyffredinol, wneud mwy i atal y rhagfarnau hyn yn y dyfodol, fel y buasent yn ei wneud gyda rhagfarnau yn erbyn lleiafrifoedd eraill.

css.php