Taf-Od

O’r Llyfr i’r Llwyfan: Llyfr Glas Nebo

Datblygiad Nofel: Mae Llyfr Glas Nebo wedi cael llawer o lwyddiant ers 2018. Tarddiad: Cwmni Frân Wen

gan Deio Jones

Dydd Llun, y 10fed o Chwefror, mae Cwmni’r Frân Wen yn dod ar eu taith ar hyd y wlad draw i Theatr y Sherman i berfformio Llyfr Glas Nebo. Mae’r sioe yn addasiad o’r nofel a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 i Manon Steffan Ros. Mae’r sioe o dan awenau Manon a’r cyfarwyddwr ifanc, Elgan Rhys, a chafodd lawer o foliant a chlod am ei waith diweddar Woof, a dderbyniodd bedwar seren gan The Guardian. Ymysg y cast mae Tara Bethan, Eben James, Cêt Haf, Leah Gaffey a Llŷr Edwards.

Mae’r sioe wedi ei osod mewn oes ôl-apocolyptaidd, lle gwelwn Rowenna (Tara Bethan) a’i mab Siôn (Eben James) yn ceisio dygymod a’r ffaith eu bod yn byw mewn byd lle mae bywyd yn diflannu ar raddfa sydyn. Gwelwn holl newidiadau eu taith drwy fywyd wrth iddynt ddygymod gyda’r fath newid i’r byd sydd yn disgyn o eu cwmpas.

Bûm yn ddigon ffodus o gael y cyfle i fynd at y criw a chast yn ystod eu hwythnos gyntaf o ymarfer ym mis Ionawr, draw yn y Galeri yng Nghaernarfon. I’r rhai sydd yn gefnogwyr o’r theatr, cewch weld fod y sylw tuag at fanylion yn anghredadwy o berffaith. Mae’r goreograffiaeth gan Matt Gough yn wefreiddiol, wrth i bob emosiwn gael ei gyfleu cyn i unrhyw un o’r actorion ddweud gair. Mae’r criw yn llwyr haeddiannol o lawer o glod o ran creu naws a gwelir hynny’n amlwg yn eu gwaith. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan R. Seiliog, cynhyrchwyd y gwisgoedd a’r set gan Elin Steele ac Edie Morris, cynhyrchwyd y pypedau gan Olivia Racionzer, y Dylunydd Golau yw Ceri James a’r dramaturg yw Gethin Evans. Mae’n sâff dweud fod eu cyfraniad nhw yn hanfodol i’r campwaith o sioe hwn.

Mae’n dweud y cyfan ym mha mor sydyn mae’r sioe wedi gwerthu ei tocynnau i gyd. Mae’r daith yn mynd i 11 theatr ar y cyfan, sef y Galeri yng Nghaernarfon, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli, Theatr y Sherman yng Nghaerdydd, Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, Y Stiwt yn Rhosllannerchrugog, Canolfan Gartholwg ym Mhontypridd, Lyric yng Nghaerfyrddin, Canolfan Celfyddydau Pontardawe, Theatr Felinfach yn Nyffryn Aeron a Pontio ym Mangor.

Mae’r nofel wedi cael cryndipyn o sylw’n rhyngwladol hefyd, wrth i’r addasiad Saesneg gyrraedd desg asiant yn yr Unol Daliaethau. Mae’r llyfr wedi cyrraedd Manhattan, Efrog Newydd ac mae asiant yn ceisio ei werthu yno ar hyn o bryd, yn ôl Manon Steffan Ros. Yn ôl golwg360, gwerthwyd 5000 copi o’r llyfr yn 2018, ac mae’r rhif yn dal i gynyddu hyd heddiw.

Bydd Llyfr Glas Nebo yn Theatr y Sherman, Caerdydd ar Chwefror 10 am 7:30yh, a’r Chwefror 11 am 1:30yh a 7:30yh.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php