Taf-Od

Coronafeirws ym Mhobol y Cwm

Strydoedd gwag: Nid yw drigolion Cwmderi yn cymdeithasu oherwyd COVID-19. Tarddiad: Robin Davies-Rollinson (drwy flickr).
Strydoedd gwag: Nid yw drigolion Cwmderi yn cymdeithasu oherwyd COVID-19. Tarddiad: Robin Davies-Rollinson (drwy flickr).
Gyda Pobol y Cwm yn dychwelyd i'n sgrins, Aled Biston sydd yn edrych ar pam bod y gyfres wedi dewis darleddu gan gynnwys COVID-19

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Mae hi wedi bod cwpwl o fisoedd ers i Pobol y Cwm ailgychwyn ffilmio, ac wrth i’r camerâu dychwelyd i Gwmderi, gwelwyd nifer o wahaniaethau i ffilmio arferol o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19. Cychwynnwyd ail-ffilmio ym mis Awst, ac yn ffodus i wneud wedi anghytundeb rhwng BBC Studios a BBC Cymru.

Ond beth yn union sydd wedi newid i’r broses ffilmio a cynhyrchu? Mae llawer o bethau gwahanol wrth i gyfyngiadau achosi nifer o newidiadau. Cyn cychwyn ffilmio a cynhyrchu, mae angen i’r actorion gwneud colur ei hun, yn hytrach na rhywun yn eu gneud drostynt. Mae angen iddynt hefyd gwisgo’i hun, yn lle cael eu gwisgo gan unrhyw staff ychwanegol, felly mae angen i’r actorion gwneud gwaith paratoi annibynnol o hyn ymlaen.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, nid oes yna olygfeydd lle mae actorion yn agos i’w gilydd, mae pob un olygfa gydag actorion yn pellhau oddi ei gilydd. Mae hyn yn golygu nad oes hawl gan y tîm cynhyrchu cynnwys golygfeydd lle mae actorion yn agosach ‘na ddau fetr. Mae hyn wedi dilyn at heriau wrth ffilmio, lle mae’r tîm cynhyrchu wedi gorfod darganfod ffyrdd o oresgyn yr heriau yma.

Mewn golygfa lle mae Jaclyn yn cusanu Garry Monk, defnyddiwyd dymi yn lle cymeriad Garry yn yr olygfa i oresgyn pellhau cymdeithasol. I fod yn deg i’r tîm cynhyrchu, roedd y pontio rhwng cyfnewid o Garry Monk i’r dymi yn llyfn ac yn daclus, ac roedd llawer o wylwyr heb amau defnydd o ddymi.

Mae Pobol y Cwm yn defnyddio tueddiadau poblogaidd y cyfnod clo hefyd, megis Zoom. Gwelwyd priodas Britt a Colin yn defnyddio Zoom, gyda’r gweinidog a ffrindiau a theulu ar alwad Zoom yn gwylio’r briodas. Ym mhenawdau eraill, mae Rhys a Luned ar alwad Zoom, ac mae Hywel ar Zoom hefyd.

Ond pam mae Pobol y Cwm wedi dewis cynnwys COVID-19 fel rhan o’r stori, tra bod cyfres deledu Rownd a Rownd heb? Efallai bod tîm cynhyrchu Pobl y Cwm yn gweld hi’n anodd parhau gyda’r gyfres wrth i gymeriadau pellhau oddi ei gilydd, bod hi’n anodd cynnal y ffilmio roeddent yn barod wedi paratoi wythnosau o flaen llaw.

Ar y llaw arall, mae Rownd a Rownd wedi parhau i ffilmio heb gynnwys COVID-19 fel rhan o’r gyfres. Gwelir y cymeriadau yn yr ysgol, yn mynd i dafarndai a chymdeithasu yn tai ei gilydd, paradocs llwyr i strydoedd gwag Cwmderi yn Pobol y Cwm.

Pwy a ŵyr am faint bydd Pobol y Cwm yn cynnwys COVID-19 fel rhan o’i gyfres. Mae’r penderfyniad o’i gynnwys yn un beiddgar iawn, ac os mae’r cynhyrchwyr am gadw’r feirws tan ei fod wedi mynd, bydd COVID yng Nghwmderi am amser hir maen siŵr.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php