Taf-Od

Twf mewn podlediadau Cymraeg

Tarddiad: Pixaby
Er y bu 2020 yn flwyddyn ddigon heriol i bob yr un ohonom, mae sawl agwedd bositif wedi amlygu ei hun ynghanol y tywyllwch. Mentrodd llu o bobl ifanc i sefydlu eu busnesau eu hunain, sefydlodd eraill wasanaethau cefnogi ar y cyfryngau cymdeithasol tra mentrodd eraill i fyd adloniant gan lwyfanu cyngherddau rhithiol.   

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Gyda phawb wedi’u gorfodi i aros gartref am gyfnod, gwelwyd twf yn y nifer o bobl aeth ati i wrando, cynhyrchu a chyflwyno podlediadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn syml iawn, trac sain yw podlediad sy’n cynnwys sgyrsiau, darnau llenyddol neu gyfweliadau. Mae modd gwrando ar bodlediadau ar eich ffonau symudol, gliniaduron neu dabledi yn rhad ac am ddim.

Proses gymharol syml yw creu podlediad, gyda’r angen am ychydig o offer yn unig megis meicroffon a meddalwedd sylfaenol ar gyfer y golygu. Yn sgil hyn, mae llawer wedi mentro gan fwrw ati i greu eu podlediadau eu hunain.

Pod Cymruhttps://ypod.cymru

Un sydd wedi bod yn greiddiol i’r datblygiad hwn yw Aled Jones, sefydlydd gwefan Pod Cymru, sy’n blatfform i storfa eang o bodlediadau cyfrwng Cymraeg. Fel un sydd wedi bod yn y diwydiant ers cryn amser, ategodd fod

‘twf mawr wedi bod yn y niferoedd o bodlediadau sydd wedi cael eu cynhyrchu trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2020’. Nododd ‘ar ddechrau’r flwyddyn [2020] roedd yna 72 podlediad Cymraeg, erbyn diwedd y flwyddyn roedd dros 130’

sy’n dangos poblogrwydd y ffurf yn ystod y cyfnod diweddar.

Gyda phodlediadau Cymraeg yn ennyn mwy o sylw, nododd Aled Jones y

‘gwelwyd categori Cymraeg am y tro cyntaf erioed yn y British Podcast Awards (enillwyd gan Dwy Iaith, Un Ymennydd) a hefyd y sgil Alexa cyntaf yn y Gymraeg sy’n fodd o ddarganfod a gwrando ar bodlediadau Cymraeg (Dywedwch Alexa, Enable Welsh Language Podcasts).’

Mae hyn oll yn adlewyrchu’r diddordeb cynyddol mewn podlediadau Cymraeg.

Malu ar yr Awyr – Deio Joneshttps://www.mixcloud.com/Xpress_Cymraeg/malu-dros-yr-awyr-rh1/listeners/

Un sydd wedi bod wrthi’n golygu a chyflwyno ei bodlediad Malu ar yr Awyr yw Deio Jones, myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth. Nododd mai’r hyn sy’n braf am bodlediadau

‘ydy eich bod chi’n cael persbectif mwy archolladwy o’r gwestai a’r cyflwynydd ar adegau gan fod naws llawer o bodlediadau’n eithaf ymlaciol, ac mae hynny’n gwneud i’r sgyrsiau deimlo’n llawer mwy cartrefol ac yn haws i ni fel gwrandawyr wrando ac ymgolli ynddynt’.

Ychwanegodd Aled Jones

‘Mae’r niferoedd sydd yn gwrando ar bodlediadau Cymraeg wedi gweld cynnydd mawr ac mae podlediadau newydd wedi bod o safon uchel iawn’. Ychwanegodd ei fod ‘yn edrych ‘mlaen at glywed mwy o gynyrchiadau newydd yn ystod 2021’.

Gyda’r flwyddyn 2020 wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer y podlediad Cymraeg, dylai 2021 esgor ar gynnwys newydd cyffrous gyda mwy o Gymry Cymraeg creadigol yn mentro i’r maes.

 

Os am wrando ar bodlediad, dilynwch y ddolen isod at wefan Y Pod:  https://ypod.cymru

 

 

 

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php