Taf-Od

Polisi Iaith Gymraeg yr Undeb i’w lansio

Gan Osian Morgan

Ddydd Mawrth y 29ain o Dachwedd, bydd Polisi Iaith Gymraeg Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn cael ei lansio yn swyddogol.

Crëwyd y polisi yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, gan gynrychiolwyr myfyrwyr Cymraeg, a chynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr.

Er nad yw’r polisi – fel unrhyw bolisi, mae’n debyg – yn berffaith, mae hi’n gymharol gynhwysfawr a chryf, ac mae’n gam mawr yn y cyfeiriad cywir, wrth ystyried y Gymraeg yn yr Undeb.

Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Porthdy (The Lodge) rhwng 14:00 a 15:00, yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd, a bydd hi’n gyfle i gyd ddathlu’r polisi, a’r gwellhad yn narpariaeth Cymraeg yr Undeb.

Bydd nifer o siaradwyr gwadd yn y digwyddiad, gan gynnwys Sophie Timbers, Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Caeo Harri Hughes, Llywydd y Gymdeithas Gymraeg, chynrychiolydd o Cymraeg i Bawb, a byddaf yn gwneud araith fel Swyddog y Gymraeg yr Undeb. Yn ogystal, bydd Aelwyd y Waun Ddyfal yn perfformio, a bydd te a choffi am ddim!

Felly dewch draw i’r Porthdy yn yr Undeb am 2, ddydd Mawrth yr 29ain o Dachwedd i ddathlu lansiad y polisi.

Bydd croeso cynnes i bawb, felly dewch yn llu!!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php