Taf-Od

Prif Gynghrair Dartiau’n dod i Gaerdydd

Dartiau’n y ‘Diff: Yr Uwch Gynghrair yn ôl yn ei darddle. Tarddiad: Bastian drwy flickr
Bu’r Motorpoint Arena yng Ngherdydd yn gartref i’r goreuon am y noson

gan Deio Jones

Nos Iau, 20 Chwefror, daeth y Prif Gynghrair Dartiau ar eu taith i Gaerdydd. Ymysg y chwaraewyr oedd Michael Van Gerwen, Gary Anderson, Glen Durrant, Gerwyn Price, Daryl Gurney, Nathan Aspinall, Michael Smith, Jonny Clayton, Rob Cross a Peter Wright.

Glen Durrant oedd seren y noson wrth iddo gyrraedd y prif dabl wrth guro Gary Anderson 7-4. Dywedodd wrth SkySports y byddai’n hapus yn gorffen ymysg yr wyth uchaf.

Siomedigaeth mwyaf y noson oedd diwedd rhediad ddidrech Michael Van Gerwen, wrth iddo golli i Nathan Aspinall. Curodd Aspinall 7-5 yn dim ond ei drydydd gem yn yr Uwch-Gynghrair.

Dywedodd Aspinall wrth BBC Sports “To produce my best performance so far this year against the world number one means a lot, and to get two points and a great win against obviously the best player in the world.”

Ennillodd y pencampwr byd Peter ‘Snake-bite’ Wright ei gêm gyntaf o’r tymor yn erbyn Rob Cross gyda 7-5. Roedd gan Wright gyfartaledd taflu o 101.

Hefyd, llwyddodd y Cymro Gerwyn Price i sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Daryl Gurney yn ei ymddangosiad cyntaf nol yng Nghymru ers cael ei wobrwyo’n bencampwr Grand Slam Dartiau. Dywedodd Price wrth BBC Sport Wales, “It was a great atmosphere, as it always is in Cardiff and I think that puts that little bit extra pressure on myself to try and perform and win. I tried a little bit too hard today, if I had gone 4-3 up I probably could have won that game.” Mae Price wedi sgorio’n gyfartal ym mhob gêm o’r tymor hyd yn hyn (wedi chwarae 3).

Er gêm cyfartal, mae Price wedi cael un buddugoliaeth diweddar wrth i gynlluniau ar gyfer creu ‘ystafell ymarfer’ yn ei ardd gefn gael eu pasio. Yn ôl Jeffrey Smith, roedd y gwaith adeiladu wedi creu £5000 o ddifrod i wal a oedd yn ‘ddebygol iawn o ddisgyn’. Dywedodd Price fod y honiadau yn “Garbage”. Dywedodd Smith bod ei fam yn “crio’n ddyddiol” oherwydd gweithrediadau ei chymydog. Dywedodd Smith hefyd wrth y BBC fod Price yn dangos “total disregard” tuag at dŷ ei fam ac wedi gorfod byw hefo Price yn “yfed yn hwyr”.

Dechreuodd yr Uwch Gynghrair Dartiau yn 2005 ar Sky Sports. Mae’r gynghrair nawr yn chwarae’n wythnosol o Chwefror at Fai, er iddo ddechrau’n gystadleuaeth pythefnos. Noddir y gystadleuaeth gan UNIBET. Rhoddir £855,000 i’r ennillydd ar hyn o bryd, ond mae’r wobr yn codi bob blwyddyn. Tybed a ddeith Price o’r patrwm gemau cyfartal mae o i weld yn sownd ynddi ar hyn o bryd?

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php