Taf-Od

Prifysgol Caerdydd i gynnal gwasanaeth profi coronafeirws

Prifysgol Caerdydd i gynnal gwasanaeth profi coronafeirws
Profi myfyrwyr a staff: Prifysgol Caerdydd i gynnal gwasanaeth profi coronafeirws. Tarddiad: Fernando Zhiminaicela (drwy Pixabay)
Mewn e-bost i fyfyrwyr ar y 26ain o Awst cyhoeddodd Claire Morgan y bydd gwasanaeth profi coronafeirws ar gael ar gyfer myfyrwyr a staff.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Cymraeg

Mewn e-bost i fyfyrwyr ar y 26 o Awst cyhoeddodd Claire Morgan, dirprwy is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, y bydd gwasanaeth profi coronafeirws ar gael ar gyfer myfyrwyr a staff.

Fel ymgais i gysuro myfyrwyr sy’n ansicr am ba mor ddiogel bydd bywyd prifysgol ysgrifennodd Ms Morgan:

“Mae’r prawf yn ddiogel iawn, a does dim byd i boeni amdano.  Byddwn yn eich tywys drwy’r broses a bydd staff ymroddedig yno i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau allai fod gennych.”

Ni fydd cymryd y prawf yn hanfodol, fodd bynnag, dywed Ms Morgan fod y brifysgol yn annog pawb i’w gymryd. Esboniodd y byddai hyn nid yn unig yn helpu diogelu myfyrwyr a staff ond hefyd cymuned Caerdydd yn gyffredinol.  Dywedodd mai’r mwyaf o fyfyrwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth y mwyaf effeithiol y bydd yn sicrhau diogelwch disgyblion a staff.

Er bod y nifer o achosion coronafeirws yn y brifddinas wedi bod yn eithaf isel ers rhai wythnosau bellach mae’n hynod bwysig bod gofal yn parhau i gael ei gymryd er mwyn ceisio cadw’r niferoedd yn isel.

Daw hyn yn dilyn achosion newydd o’r feirws a oedd yn gysylltiedig â thaith awyren o Zante yng Ngroeg i Gaerdydd yn ddiweddar.  O’r 193 o bobl oedd ar yr hediad mae 16 wedi profi’n bositif hyd yn hyn tra bod swyddogion yn y broses o gysylltu â gweddill y teithwyr.

Gall cychwyn yn y brifysgol wastad fod yn gyfnod ansicr ac felly dim ond ychwanegu pryder mae’r pandemig i ddarpar fyfyrwyr.  Dyma oedd gan Rachel Franklin, sydd ar fi’n cychwyn ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi, i ddweud am y penderfyniad o gynnal y gwasanaeth profi:

“Mae’r cyfle i gael prawf am y firws pam gyrhaeddaf yn y brifysgol yn gysur i mi ac yn dangos faint o benderfynol yw’r brifysgol i leihau effaith y feirws ar ein haddysg a’n iechyd.”

Aeth hefyd yn ei blaen i ychwanegu ei bod hi’n falch bod y brifysgol yn cymryd y camau priodol ar gyfer diogelu myfyrwyr.  Dywedodd:

“Gellir adnabod y nifer a phrofwyd yn bositif a thrwy hynny sicrhau eu bod yn derbyn y gofal priodol, yn ogystal â sicrhau diogelwch y nifer sydd heb y firws”.

Dywedodd bod penderfyniad y brifysgol i gynnal profion coronafeirws yn gwneud iddi deimlo’n fwy diogel a llai pryderus am gychwyn yn y brifysgol diwedd mis Medi.

Mewn datganiad ar gyfer Gair Rhydd, dywedodd Prifysgol Caerdydd y canlynol am eu penderfyniad i gynnal y gwasanaeth:

“Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod amrywiaeth o fesurau yn eu lle er mwyn sicrhau bod y brifysgol yn gallu ailagor yn ddiogel yn ystod amser digynsail fel hyn”.

Ar y cyfan, mae’r ymateb i’r gwasanaeth profi wedi bod yn un cadarnhaol gyda myfyrwyr yn teimlo’n fwy parod i symud i’r brifysgol gyda’r mesurau hyn yn eu lle.  Nid oes modd dweud faint bydd yn penderfynu defnyddio’r gwasanaeth ar hyn o bryd.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php