Taf-Od

Prifysgolion yn parhau ar-lein

Myfyrwyr yn dechrau’r ail semester o bell. Tarddiad: pixabay
Myfyrwyr yn dechrau’r ail semester o bell. Tarddiad: pixabay
Gyda'r cyfnod clo yn parhau, mae dysgu arlein mynd i barhau yn y dyfodol agos, gydag ansicrwydd ynghyd a pryd bydd dysgu wyneb yn wyneb yn parhau.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd mwyafrif o’r dysgu ym Mhrifysgolion Cymru yn parhau ar-lein nes ddydd Gwener 26 Mawrth. Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar yr hyn fydd yn digwydd nesaf yn ei diweddariad yng nghanol mis Chwefror.  Ond tan hynny, disgwylir i fyfyrwyr aros adref gan gwblhau eu darlithoedd ar-lein.

 

Mae rhaglenni iechyd ac ymarferol, lle mae sesiynau ar y campws yn angenrheidiol yn parhau wyneb yn wyneb. Ac felly gall y myfyrwyr hynny ddychwelyd i’w tai/preswylfeydd prifysgol.

 

Ond, anogir i bob myfyriwr arall aros adref gan osgoi cymdeithasu a theithio diangen. Does dim sicrwydd pryd fydd myfyrwyr yn cael dychwelyd. Ond, mae’r Prifysgolion yn gobeithio y medrant gynnig fwy o addysgu wyneb yn wyneb ar ôl y Pasg.

 

 

Cam yn ôl

 

Mae myfyrwyr wedi gorfod addasu i’r sefyllfa bresennol, gan ddechrau’r ail semester o bell. Mae hyn yn ‘gam yn ôl’ o gymharu â’r semester diwethaf, lle’r oedd rhaglenni yn cynnig rhai darlithoedd wyneb yn wyneb yn ogystal â darlithoedd ar-lein.

 

‘Do ni ddim wedi disgwyl gorffen fy semester olaf ar-lein nol ym mis Medi, ond yn amlwg mae’n rhaid addasu i’r argyfwng rydym ynddi.’ meddai Rhodri Davies, myfyriwr o’r drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Fel myfyrwraig sy’n astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Mirain Grug Davies o’r ail flwyddyn yn parhau gyda’i darlithoedd ar-lein ond yn mynychu’r campws ‘unwaith yr wythnos i wneud sgiliau clinigol.’

 

Mae Rhodri a Mirain fel sawl myfyriwr arall wedi eu ‘siomi’. Ond yn cydnabod pa mor anodd yw’r sefyllfa bresennol ac yn gwerthfawrogi ymdrechion y brifysgol a’r darlithwyr wrth ‘ddarparu addysg orau posib dan yr amgylchiadau ansicr hyn’

 

 

‘Colli allan’

 

Er gwaethaf ymdrechion y Brifysgol, ‘nid yw’r trefniadau yn cyfateb a gofynion fy nghwrs’ meddai Mirain.

 

‘Mae meddygaeth yn gwrs ymarferol iawn gyda lleoliadau, sgiliau clinigol a sesiynau anatomeg, ac felly heb sesiynau digonol ryw’n colli allan ar ddysgu ac ymarfer sgiliau hanfodol.’

 

Er bod polisïau Rhwyd Ddiogelwch Prifysgol Caerdydd yn cefnogi’r egwyddor na ddylai unrhyw fyfyrwyr fod o dan anfantais o ran eu cyflawniad oherwydd pandemig y coronafeirws. Mae Mirain yn pryderu y bydd y diffyg mewn sesiynau ymarferol yn effeithio ar ei dyfodol.

 

 

‘Ddim yn ddrwg i gyd’

 

Er bod myfyrwyr yn ysu am ddychwelyd i normalrwydd gan ail-gydio ym mwrlwm arferol y brifysgol. Pwysleisia Rhodri Davies, nid yw’r addysgu ‘a’r lein yn ddrwg i gyd’.

 

‘Yn amlwg, dyw’r amgylchiadau ddim yn ddelfrydol. Ond ers troi at ddysgu ar-lein, dwi’n teimlo fod gen i fwy o amser i fod wrth fy nesg a chanolbwyntio ar fy ngwaith’

 

Er gwaetha’r heriau, a’r addysgu amgen, ‘dwi ddim yn teimlo dan anfantais.’

 

 

Colli bywyd brifysgol

 

Yn unol â cholli darlithoedd wyneb yn wyneb, mae myfyrwyr wedi gorfod ffarwelio ac agweddau cymdeithasol y brifysgol.

 

‘Mae’n anoddach i ffeindio cymhelliant i wneud gwaith heb yr elfen gymdeithasol i’w edrych ymlaen amdano’ meddai Mirain.

 

Yn yr un modd pwysleisia Rhodri,

‘Mae’n dra gwahanol i’r blynyddoedd gynt, ac yn heriol ar adegau.’

 

Mae Prifysgolion yn cydnabod heriau sy’n wynebu myfyrwyr, ac felly yn cynnig gwasanaethau ac adnoddau cymorth a lles i fyfyrwyr.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php