Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Dafydd Lewis

Tarddiad: lulia L (drwy flickr)
Tarddiad: lulia L (drwy flickr)
Myfyriwr yn ei drydydd flwyddyn, Dafydd Lewis sydd yn Pryd o Daf-od wythnos yma wrth iddo drafod dychwelyd gartref am Nadolig.

Gan Dafydd Lewis | Cyfrannwr Taf-od

Mae’n cliché i ddweud hwn nawr, ond mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hynod o ryfeddol. Mae normalrwydd wedi cael ei chwalu o ganlyniad i bandemig COVID-19, ac mae’n teimlo fel bod mis Mawrth hyd at nawr wedi bod yn un mis hynod o hir. Ond o leiaf cawn ddiweddu’r flwyddyn gyda bach o normalrwydd wrth ddychwelyd adref am y Nadolig. Dwi wir yn edrych ymlaen at dreulio Nadolig gartref blwyddyn yma, yn fwy nag unrhyw flwyddyn arall ers i mi fod yn y brifysgol.

Fel arfer, bydden i wedi mynd adref tua 4 neu 5 gwaith dros y tymor, ond oherwydd cyfyngiadau COVID-19, dwi wedi gorfod cyfyngu nifer yr amser dwi’n treulio gartref. Mae pethau wedi bod yn anodd, enwedig dim gweld fy rheini a’m frawd gymaint a bydden i’n hoffi, ond mae’r sefyllfa’r un peth i bawb, nid jyst fi. Dwi’n ddiolchgar bod cyfyngiadau yn cael eu llacio er mwyn i mi gael mynd adref y Nadolig hwn.

Mae treulio Nadolig gartref yn rhywbeth dwi’n edrych ymlaen ati yn flynyddol. Mae’n braf dychwelyd adref am benwythnos i weld fy rheini a’m frawd, ond mae ond treulio dau ddiwrnod dim yn ddigon. Nadolig yw’r amser perffaith i fod gartref, er mwyn treulio amser sylweddol gyda phawb a hefyd i fwynhau ‘hwyl yr ŵyl’. Mae yna lawer o bethau dwi’n mwynhau am fod gartref dros y Nadolig, ond un o’r pethau gorau yw bod pawb mewn hwyliau da, a chredaf bydd yr hwyliau llawer well eleni ar ôl flwyddyn ddiflas.

Dwi’n siŵr bydd bron pawb yn cytuno pan dwi’n dweud mai’r bwyd yw’r peth gorau am y Nadolig. Esgus hawdd i ni stwffio’n gwynebau heb deimlo’n wael am wneud. Ni ellir gwadu blas anhygoel cinio Nadolig, y pigs in blankets, y twrci, bob dim wir. Nid yn unig y cinio sydd yn wych, ond y ffaith bod siocledi wastad yn y tŷ i ni fwyta. Bydd mam yn prynu llu o focsys siocled sy’n amrywio o Heroes, Celebrations a llawer mwy, ac mae hyn i gyd ar ben cael advent calendar bob dydd hefyd.

Yn ogystal â’r bwyd dros y Nadolig, mae ffilmiau Nadoligaidd yn anhygoel hefyd. Mae llawer o ddewisiadau ar gael ac mae pob un ohonynt werth eu gwylio. Rhaid dadlau mai’r gyfres Home Alone yw’r gorau allan o’r ffilmiau yma, cyfres ddoniol a chwerthinllyd sydd yn cael ei wylio bob Nadolig yn ein tŷ ni. Nid ond gartref dwi’n gwylio’r ffilmiau hefyd, yn y brifysgol dwi’n gwylio’r ffilmiau gyda’m ffrindiau yn y tŷ. Nid oes llawer o adegau lle ni’n cael eistedd lawr gyda’n gilydd a gwylio teledu, felly mae’n neis i ni gyd gwneud cyn mynd adref am y Nadolig.

Y peth pwysicaf i ni wneud y Nadolig yma, yn ogystal â chadw’n ddiogel, yw i ni fwynhau. Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, nid oedd un person yn disgwyl i 2020 bod fel yr oedd hi, felly wrth i’r flwyddyn dod at ei ddiwedd, dylem ymlacio a mwynhau achos ni’n haeddu gwneud. Gobeithiwn am 2021 lot gwell, mae hynny’n siŵr.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php