Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Deio Jones

Cerddorion yr awr: Deio, Gwern a Rhodri ar boster y rhaglen. Tarddiad: Deio Jones
Cerddorion yr awr: Deio, Gwern a Rhodri ar boster y rhaglen. Tarddiad: Deio Jones
Cyn-olygydd Deio Jones, sydd yn trafod creu cân mewn awr ar gyfer Diwnod Cymraeg Xpress Radio.

Gan Deio Jones | Cyfrannwr Taf-od

Ar gyfer Diwrnod Sioeau Cymraeg Wythnos y Glas Xpress Radio, penderfynais bod angen rhaglen hollol wahanol i’r arferol er mwyn ceisio creu ychydig o ddiddordeb gwahanol. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus o fod yn ran o gymuned Xpress ers i mi ddechrau yma’n y brifysgol, ac felly dw i’n ddiolchgar fy mod wedi cael y rhyddid i greu rhywbeth hollol unigryw ar gyfer y diwrnod. Y cysyniad oedd bod Rhodri Davies o sioe Nefi Bananas, Gwern ab Arwel sef fy nghyd-gydlwynydd Malu ar yr Awyr a minnau’n mynd ati i geisio ysgrifennu cân mewn awr. Roedd hwn yn gyfle i ddangos ochr archolladwy o’r tri ohonom wrth i ni ymdrechu i roi cân at ei gilydd. 

Cafwyd y rhaglen ei recordio yn fy ystafell wely, ac roedden yn ffodus iawn fod cyfyngiadau Covid-19 ddim wedi effeithio’r rhaglen gan ein bod ni’n tri yn byw o dan yr un to. 

Un o’r pethau roedden ni’n trio portreadu fwyaf yn y rhaglen oedd symlrwydd tri ffrind agos yn cael ‘chydig o hwyl a laff wrth gwblhau tasg, yn union fel byddai unrhyw griw o ffrindiau. Dw i’n teimlo fod y vibe cartrefol hwnnw wedi’w drosglwyddo yn yr awr. 

Defnyddwyd ‘olwyn ar hap’ er mwyn penderfynu ar genre’r gampwaith, a’r genre aeth a hi oedd pop. Byddai ysgrifennu cân bop cheesy wedi bod yn anodd gyda unrhyw bobl eraill, ond gan ein bod ni’n nabod ein gilydd mor dda, roedd hi’n hawdd taflu syniadau i’r pair, boed yn dda neu’n warthus. 

Gan ein bod yn gorfod crefftio’r symffoni ‘ma mewn awr, roedd rhaid i ni gael pwnc oedd mwy neu lai’n ysgrifennu’r geiriau drostom. Penderfynwyd fod angen i’r geiriau ddweud stori. Yn ein wythnos gyntaf yn y tŷ lle ysgrifennwyd y gân, bu Rhodri mewn ychydig o bicil, wrth iddo gloi ei hun allan o’i ystafell gyda dim ond tywel rownd ei wast. Bu rhaid i mi a Gwern achub y dydd wrth gael gafael ar allwedd gan y cwmni rhentu. Roedd hwnnw’n hanes ddigon difyr ar gyfer y gân ac felly dyna fuodd hi. 

Gwern oedd meistro’r melodiau, ac felly gwariodd o’r dydd gyda gitar ar ei lîn, wrth wrando ar minnau a Rhodri yn ceisio seiri geiriau i ffitio. 

Ar ôl yr awr o ysgrifennu, plethu, dadlau a chwerthin, aethom ati i recordio’r gân a’i droi’n rhywbeth hanner call. 

Doeddwn i, na Gwern, na Rhodri’n disgwyl i’r gân swnio fel y mae heddiw. Cafodd y gân ei ysgrifennu fel ryw fath o faled rhamantus rhwng Rhodri a’r dillad roedd yn oedi amdano tu hwnt i’r drws, ond erbyn heddiw, mae’r gân yn swnio fel bod yr artist ‘Pitbull’ wedi chwydu drosti. Mae’n debyg i gân byddai Calvin Harris yn ysgrifennu ar ôl pnawn a noson yn y Royal George

Er ei naws Hafaidd, hynod gawslyd, mae’n anodd iawn cau’r gân o fy mhen erbyn heddiw. Mae hi ar gael i wrando arni ar instagram Xpress Cymraeg (@XpressRadioCymraeg), felly os oes gennych dri munud a phumdeg-a-thri o eiliadau i’w wastio, mae’r gân yno’n disgwyl amdanoch.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php