Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Gwern ab Arwel

Tashwedd: Yr ymgyrch dros iechyd meddwl dynion. Tarddiad: Madeline Wheeler
Tashwedd: Yr ymgyrch dros iechyd meddwl dynion. Tarddiad: Madeline Wheeler
Myfyriwr yn ei drydydd flwyddyn, Gwern ab Arwel sydd yn trafod pam ei fod ef a'i ffrindiau yn gwneud Movember eleni

Gan Gwern ab Arwel | Cyfrannwr Taf-od

Wrth inni gyrraedd mis Tachwedd, mae’n deg dweud bod 2020 wedi hedfan heibio. Ond mae un her fawr i gadw ni’n ddiddig am y mis yma, sef her Tashwedd, neu Movember – fel mae’n cael ei adnabod ar draws y byd.

Eleni am y trydydd tro, penderfynon ni fel criw o ffrindiau dyfu ‘tashys i achos da, gan obeithio am dipyn mwy o lwc y tro ‘ma. Y flwyddyn gyntaf, aeth dipyn o’n criw ni ati i dyfu blew, ond o’dd yr ymdrechion yn eitha sâl a dweud y lleiaf, ac ambell fwstash yn gwrthod cau yn y canol. Y flwyddyn ddilynnol, cywilydd dweud bo’ ni heb ddod rownd i agor cyfrif ar gyfer yr her. Ond eleni, ‘da ni o’r diwedd yn cymryd yr her o ddifri, gyda chyfrif newydd sbon wedi agor inni gael hel pres. Fel criw o naw, ‘da ni’n gobeithio cyrraedd targed o £600, gyda £330 wedi ei godi yn barod tra dwi’n ‘sgwennu. Mae pob un ohona ni’n gweld yr achos fel un pwysig, gyda iechyd meddwl dynion yn enwedig yn dioddef yn ofnadwy yn dilyn dau gyfnod clo yma yng Nghymru. Gellir dadlau mai dyma’r flwyddyn anoddaf ers tro o ran iechyd meddwl yn gyffredinol, felly mae gwaith elusennau fel MIND a’r Movember Foundation yn sefyll allan yn hynny o beth. A drwy wneud gweithgaredd fel tyfu mwstash, yn sicr cael llond trol o hwyl ydy’r bwriad. Gobeithio fydd ein ‘tashys ni ddim yn rhy embarrassing fel y flwyddyn gynta’!

I ddechrau’r her, aeth y naw ohona ni ati i shafio’r blew oedd gennyn nhw’n barod ar eu gwynebau i wneud yn siwr bod neb yn cael head start (er bo’ fi angen o!). O’dd hi’n brofiad digon od gweld pawb efo gwynebau fel babi ar ddechrau’r mis; yn sicr, o’dd cofio ID yn essential am ‘chydig ddyddiau. Hefyd ar yr adeg yma, wnaeth rhaglen Heno ar S4C gysylltu efo ni yn gofyn i dynnu lluniau o’n gwynebau di-flewyn i gael dangos ein cyfraniad i’r her ar draws Cymru. Er mai dim ond pedwar ohona ni ddaeth rownd i wneud hynny, a chael eu gwyneb ar y teledu, mae’n dda bod yr her yn cael cydnabyddiaeth ar y sianel genedlaethol. Heb os, codi tomen o arian ydy prif bwrpas y weithgaredd hon.

Mae Movember wedi bod yn ddigwyddiad byd-eang ers 2003, ond wedi cael cryn dipyn o sylw dros y blynyddoedd diwethaf, wrth i enwogion dynnu sylw i’r elusen. Yn sicr, mae cyfraniad pobl ar draws y byd, a nifer o ffigyrau o’r caeau chwaraeon, wedi helpu’r digwyddiad ddod yn un adnabyddus a wedi codi gymaint o ymwybyddiaeth i iechyd dynion. Yn sicr tan yn ddiweddar, roedd afiechydon fel cancr y prostad neu geilliau yn bynciau tabŵ, a dim llawer o bobl oedd yn eu trafod. Doedd iechyd meddwl dynion chwaith ddim yn cael llawn cymaint o sylw â iechyd meddwl plant neu fenywod tan ychydig flynyddoedd yn ôl. A gyda 400,000 yn cymryd rhan yn y digwyddiad yn 2019, a dros $800m wedi ei godi ers i’r elusen ddechrau, mae gobaith y bydd yn mynd o nerth i nerth yn 2020. Felly os ‘da chi’n gallu a heb wneud yn barod, rhowch yn hael i’r achos arbennig yma.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php