Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Nansi Eccott

Prifysgol Caerdydd. Tarddiad: Richard Lewis (drwy flickr)
Prifysgol Caerdydd. Tarddiad: Richard Lewis (drwy flickr)
Yn Pryd o Daf-od wythnos hwn, Nansi Eccott sydd yn trafod ei phrofiadau yn y flwyddyn gyntaf.

Gan Nansi Eccott | Cyfrannwr Taf-od

Does dim dwywaith amdani fod y flwyddyn ddiwethaf yma wedi bod yn flwyddyn na fu ei debyg o’r blaen. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod o newid, yn enwedig i mi a’m cyd glas fyfyrwyr wrth i ni symud i ddinas anghyfarwydd, dechrau cyrsiau newydd a chwrdd ag amryw o ffrindiau gwahanol, oll yng nghyffiniau ein neuaddau preswyl. Gellir dadlau bod yr holl gyfyngiadau yma wedi ein gorfodi ni i ddod i nabod ein cyd-letywyr yn well ac efallai’n gyflymach na’r arfer. Er hyn, rydym ni’n ddigon lwcus ein bod ni wedi gallu gwneud yn fawr o’n hamser yma hyd yn hyn a chreu cymuned a chymdeithas Cymraeg clos, yn enwedig yma yn neuadd breswyl Llys Senghennydd, (wrth gadw dau fetr wrth gwrs.)

Does dim amheuaeth ein bod ni, fel holl fyfyrwyr eraill y wlad, wedi, ac yn parhau, i golli mas ar yr elfennau cymdeithasol o fywyd prifysgol; profiad wythnos y glas, digwyddiadau’r cymdeithasau, cymysgu gyda myfyrwyr eraill (a noson mas go iawn!) Er hyn, mae’n wir i ddweud bod y brifysgol a chymdeithasau megis y GymGym, wedi gwneud eu gorau glas i geisio sicrhau croeso cynnes i ni fyfyrwyr sydd wedi dechrau ar ein blwyddyn gyntaf yma yng Nghaerdydd. Braf oedd gallu mynychu ambell ddigwyddiad cymdeithasol gyda’r GymGym cyn y Nadolig a threulio amser fel cymdeithas, er yr ymbellhau cymdeithasol.

Roedd dychwelyd i addysg yn dipyn o sioc i mi yn bersonol, yn enwedig wrth i mi ddechrau cwrs newydd a heriol, heb sôn am y ffaith i mi beidio gorfod gwneud unrhyw waith ysgol am chwe mis! Roedd ail-ddechrau ar addysg, a hynny’n gwbl ar-lein yn fwy o sioc fyth wrth i mi orfod cyfarwyddo gyda’r pwnc a’r ffyrdd newydd o ddysgu oll drwy sgrin fy ngliniadur.  Roedd hi’n rhyfedd i dreulio cyn lleied o amser ar y campws ac o fewn neuaddau ddarlithio yn ystod fy semester cyntaf ac mae’n edrych fel bydd yr un stori’n wir am semester y gwanwyn gyda’r brifysgol yn cyhoeddi na fydd dysgu wyneb yn wyneb yn ail gychwyn tan y 26ain o Fawrth fan gynharaf ar hyn o bryd. Rhaid cyfaddef bod y newyddion yma yn peri ychydig o ofid i mi, yn enwedig wrth feddwl am y llwyth gwaith a chyfnod arholiadau ac asesiadau sydd yn prysur nesáu. Blaenoriaethu iechyd myfyrwyr a staff y brifysgol sydd yn amlwg bwysicach ac ar y cyfan rwy’n teimlo bod y mesurau priodol ac effeithiol wedi cael eu gosod gan y brifysgol gyda darpariaeth a diweddariadau ar gael i ni’n weddol gyson trwy gydol yr amseroedd digynsail yma.

Yn anffodus, does dim modd dweud ar hyn o bryd pryd fydd sefyllfa’r wlad o ran COVID-19 yn gwella. Serch hyn, rwy’n gobeithio gyda darpariaeth dosau’r brechlyn yn cynyddu yn ddyddiol, y bydd modd i ni glas fyfyrwyr, brofi rhyw fath o ‘normalrwydd’ yn y brif ddinas cyn hir.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php