Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Owain ap Myrddin

Y Ddraig Goch. Tarddiad: Andrew Bowden (drwy flickr)
Y Ddraig Goch. Tarddiad: Andrew Bowden (drwy flickr)
Yn Pryd o Daf-od wythnos hon, Owain ap Myrddin sydd yn dwyn atgofion tripiau rygbi'r GymGym i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Gan Owain ap Myrddin | Cyfrannwr Taf-od

Mae misoedd Chwefror a Mawrth fel arfer yn llawn dop i bob myfyriwr Cymraeg gyda dawns y Gym Gym, Eisteddfod Rhyngolegol a thrip Dulun neu Gaeredin i gyd yn digwydd o fewn ychydig wythnosau i’w gilydd. Ar ben hynny mae twrnament y Chwe Gwlad ymlaen ac felly mae Caerdydd yn llawn bwrlwm bob penwythnos gan wneud i gyfnod oer y gaeaf ddiflannu’n gyflym i’r Gwanwyn.

Eleni wrth gwrs, mae hi’n stori gwbwl wahanol. Does dim tripiau a dim Clwb Ifor Bach ar ddiwrnod gêm ac felly mae’n deg i bob myfyriwr deimlo fod yr wythnosau nesaf yn llusgo heibio gan nad oes fawr ddim i edrych ymlaen tuag ato. Ac i goroni’r cyfan da ni’n byw mewn oes technoleg ac felly mae bron i bob penwythnos cael ei ddechrau gyda atgof gan un o apps cyfryngau cymdeithasol yn dangos Dulun y llynedd neu Gaeredin y flwyddyn flaenorol neu un o Eisteddfodau Rhyngolegol Abertawe ac Aberystwyth.

Ond, er mor drist yw’r holl atgofion hynny wrth edrych arnyn nhw yn awr a’u cymharu a’g eleni mae’n rhaid i mi gyfaddau i bod nhw’n dod a’g atgofion melys iawn o’r tripiau hynny. Braf iawn yw cofio hanesion O’Connells, Temple Bar, Doyle’s a Fitzsimons heb sôn am firi Three Sister’s, Hive ac Espionage. Does dim i guro’r tripiau ‘rygbi’ yma er mai’r peth olaf ar feddwl pawb yw’r rygbi i hun heb sôn am bwy da ni’n chwarae.

Un o fy hoff bethau am y tripiau hyn yw sut maent yn llwyddo i ddod a’g aelodau’r Gym Gym yn agosach at ei gilydd. Y tripiau yma law yn llaw a sbri rhyngolegol yn aml iawn sy’n dod a blynyddoedd gwahanol o’r Gym Gym yn ffrindiau da. Mae’n rhyfeddol sut fod rhaid i ni fynd i bybs gwahanol, mewn dinas arall mewn gwlad wahanol er mwyn gadael yn ffirndiau gwell gyda pobol o’r un Brifysgol a ni. Ond diolch i Dduw am y tripiau hynny.

Ydi mae’r atgofion hyn yn amlygu nad ydym ni yno eleni – ond mae’n nhw hefyd yn amlygu ein bod ni (wel y rhan fwyaf ohonom ni, sori freshers) wedi cael bod yno ac y cawn ni fynd eto. Eleni oedd ein trip olaf ni fel criw i fod gyda’r Gym Gym ond dwi’n bendant y byddwn ni i gyd yno y flwyddyn nesaf, ac y flwyddyn wedyn, a’r un wedyn i godi peint i’r flwyddyn gollon ni.

Wrth edrych yn ôl daw’n amlwg mai nid pa dafarn oedden ni, na pha ddinas oedd hi na beth goblyn oedd pris peint yno sydd yn gwneud yr atgofion hyn cystal. Ond y bobol oedd yno yn llenwi pob bws, cwch a phyb o bob cwr o Gymru gyda’u straeon, eu hwyl a’u caneuon gan greu’r atgofion hyn gyda ni. Ac am hynny, hoffwn ddweud Diolch. Wela’i chi’n O’Connells am 12 Dydd Sadwrn flwyddyn nesaf. €6 am Guinness? Peidiwch a meiddio cwyno.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php