Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Steffan Leonard

Blogio: Y byd chwaraeon. Tarddiad: Nicola Hohns (drwy flidkr)
Blogio: Y byd chwaraeon. Tarddiad: Nicola Hohns (drwy flidkr)
Yn Pryd o Daf-od wythnos hon, Steffan Leonard sydd yn trafod ei blog newydd am chwaraeon.

Gan Steffan Leonard | Cyfrannwr Taf-od

Yn ddiweddar, penderfynais i ddechrau’r blog chwaraeon “CADW SGÔR” er mwyn medru cael platfform i ysgrifennu am faterion a digwyddiadau cyfoes o fewn y byd chwaraeon. Mae’r blog, ar hyn o bryd, yn rhywbeth newydd iawn, ac felly yr wyf yn dal i ddysgu wrth gwrs. Ond dyna oedd un o brif nodau’r blog yn y lle cyntaf.

 

Beth felly oedd bwriad creu’r blog, a lle ydw i’n ei weld yn datblygu?

 

I ddechrau, yr wyf wedi bod â diddordeb mawr yn y byd chwaraeon erioed, gan gynnwys amryw faes gwahanol. Yr wyf yn hoff iawn o ddarllen a dysgu am faterion cyfoes ac felly yn hoff iawn o ysgrifennu am y materion hynny. Mae gwneud y blog yma yn sicrhau fy mod, i raddau, yn cadw hyd yn oed yn fwy “up-to-dêt” gyda’r byd chwaraeon. Mae cael y cyfle i ysgrifennu’n fwy rheolaidd hefyd yn meddwl fy mod yn medru gweld lle mae fy ngwendidau wrth ysgrifennu – ac felly yn rhoi’r cyfle imi wella ar hynny. Os oes gan bobl ddiddordeb yn yr hyn yr wyf yn ei ysgrifennu – wel grêt, ond y peth pwysicaf i mi yw fy mod yn cael y cyfle i ysgrifennu am rywbeth sydd yn fy niddori tra hefyd yn gwella ar sgil a fydd efallai o gymorth imi yn y dyfodol. Dwi hefyd yn credu bydd y blog yn rhoi cyfle i bobl roi adborth i mi ar fy ngwaith er mwyn fy nghynorthwyo i wella.

 

Roeddwn hefyd yn teimlo y byddai creu blog sydd yn rhoi’r cyfle imi i ysgrifennu yn rheolaidd yn fy nghynorthwyo i wella ac i ymarfer rhywbeth a fydd yn help imi yn y maes yr wyf yn gobeithio troedio i mewn iddi wedi imi orffen fy ngradd. Gan fy mod yn gwneud y blog yn ddwyieithog, mae wedi rhoi’r cyfle imi i ymarfer fy ysgrifennu yn Saesneg – sgil nad wyf wedi cael llawer o gyfle i ymarfer yn ystod fy nghyfnod byr yn y Brifysgol.

 

Yr wyf yn bwriadu trafod llu o chwaraeon a digwyddiadau chwaraeon gwahanol megis Pêl-droed, Dartiau, Rygbi gan gynnwys chwaraeon a chlybiau lleol yn ogystal â rhai proffesiynol a rhyngwladol. Teimlaf mai nawr oedd yr amser orau i ddechrau’r blog gan nad wyf yn medru gwneud unrhywbeth arall i ddiddanu fy hun! Mae ysgrifennu’r erthyglau yma’n ffordd hwylus o sicrhau nad wyf yn eistedd o gwmpas trwy’r dydd yn gwneud dim byd, gan ysgrifennu am bynciau sydd o ddiddordeb i mi yn bersonol yn ogystal.

 

Dwi’n edrych ymlaen at barhau i ysgrifennu am chwaraeon ac amrywiol bynciau sydd yn effeithio ar y byd hynny yn ogystal. Dwi’n gobeithio parhau gyda’r blog a chael y cyfle i drafod mwy o agweddau yn y byd chwaraeon ac efallai siarad gyda phobl o fewn y maes yn uniongyrchol er mwyn datblygu ar y blog.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php