Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Tom Moore

Y dyn ei hun: Tom More. Credyd: Tom Moore
Y dyn ei hun: Tom More. Credyd: Tom Moore
Tom Moore, sydd yn trafod ei daith cerddorol a pam benderfynodd i gychwyn cyfrif cerddoriaeth dros y cyfnod clo.

Gan Tom Moore | Cyfrannwr Taf-od

O gyfro Gwilym i ysgrifennu a chynhyrchu caneuon fy hun, mae’n anodd peidio dweud fy mod wedi cael cyfnod clo a haf llwyddiannus. Ers dechrau’r cyfnod clo dwi wedi bod wrthi yn creu cyfrif Instagram @TomMooreMusic ac fe ddechreuodd fel tudalen gallwn i rannu caneuon a ddysgais ar y gitâr i fy ffrindiau ac i’r gymuned gerddorol. Ond ers hynny, yn ffodus i mi, mae’r dudalen wedi tyfu’n fwy!

Dechreuodd fy ‘siwrne gerddorol’ pan oeddwn i’n ifanc, oherwydd rydw i wastad wedi mwynhau canu ac wastad wedi bod mewn corau. Trwy gydol fy mhlentyndod wnes i ddechrau cael gwersi piano am ychydig o flynyddoedd; ond yn anffodus, ar y pryd, nid oedd gennyf gariad at greu a deall cerddoriaeth sydd gennyf nawr ac felly wnes i roi’r gorau iddi. Yn edrych ‘nôl nawr dwi’n difaru peidio dyfalbarhau er fy lles i nawr. Am y blynyddoedd canlynol, fe wnes i barhau i ganu a hynny oedd yr unig gerddoriaeth roeddwn i’n gwneud, nes haf 2016 lle penderfynais i ddechrau ddysgu’r gitâr i fy hun. Ers bod yn ifanc roeddwn i eisiau dysgu, ond wnes i fyth gwneud e tan ychydig llai na phedair blynedd yn ôl nawr. Yn ffodus, trwy ganu am flynyddoedd a dysgu bach o biano, roedd bach o theori cerddoriaeth gennyf, felly wnes i gymryd at y gitâr yn eithaf cyflym.

Mae’n rhaid i fi ddweud ei bod wedi bod yn fendith cael ffrindiau sydd yn ddawnus yn gerddorol, ac rydw i wedi cymryd mantais o hwn trwy ddefnyddio nhw fel seinfwrdd i’r caneuon dwi’n cyfro.

Dyma sut ddaeth @TomMooreMusic i fodoli. Un diwrnod ar ôl creu dehongliad o gân o’r ffilm Mamma Mia, wnes i hala fideo o fy hun yn chwarae a chanu i un o fy ffrindiau dawnus. Atebodd e gyda’r frawddeg ‘Tom mae hon yn dda iawn, pam nag wyt ti’n postio fe ar dy instagram’ ac ar ôl hyn, es i ati i greu’r dudalen.

Wrth i fi gychwyn y dudalen, wnes i geisio postio dwy neu dair gwaith yr wythnos, a dechreuodd y dudalen dyfu. Yn aml roedd pobl yn gofyn i mi os oedd gennyf i  gynlluniau i ysgrifennu cerddoriaeth fy hun; ac ar ôl sbel, fe wnes i ddechrau meddwl os oedd hi’n bosib i mi wneud hyn. Dechreuais ysgrifennu lawr syniadau am benillion posib, gan ffocysu ar fy mhrofiadau personol (wnes i glywed rhywun enwog dweud hyn unwaith, felly wnes i gadw at hyn). Ar ôl cwpwl o syniadau, gweles i gân yn dechrau ffurfio, ac mae’r gân honno bellach ar Spotify (Faith in my Fight). Ar ôl imi berffeithio’r geiriau a gweithio ar y gerddoriaeth, fe wnes i benderfynu rhoi fersiwn syml ar fy nhudalen Instagram i weld beth oedd pobl yn meddwl; roedd yr adborth yn bositif iawn.

Yn dilyn y post, fe wnaeth un o fy ffrindie gynnig i’m helpu i gynhyrchu cân broffesiynol o’r gân i’w rhoi ar Spotify. Trwy wneud hyn, fe wnes i weld bod diddordeb gennyf i gynhyrchu adref, ac felly dechreuais edrych am ‘Home Studio Kit’ a ffeindio un a oedd yn gweithio i fi.

Ers i mi brynu’r ‘kit’, rydw i wedi ysgrifennu a chynhyrchu dwy gân arall sef ‘Yellow Curtains’ a ‘Cerdded Lawr i’r Bae’ sydd yn gwneud yn dda hefyd. Erbyn hyn, mae gennyf ychydig o ganeuon yn y broses o gael eu cynhyrchu, felly cadwch lygaid ar fy Instagram @TomMooreMusic a fy Spotify neu other streaming services; Tom Moore am fwy o ganeuon gwreiddiol a fwy o cyfrau caneuon.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php