Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Tomos Land

Cadw'n heini: Mae rhedeg yn ffordd dda o gadw'r corff yn iach. Tarddiad: Vadim Omsk (drwy flickr)
Cadw'n heini: Mae rhedeg yn ffordd dda o gadw'r corff yn iach. Tarddiad: Vadim Omsk (drwy flickr)
Yn Pryd o Daf-od wythnos yma, Tomos Land sydd yn arymell pobl sut i gadw'n heini a llefydd dda i redeg yng Nghaerdydd.

Gan Tomos Land | Cyfrannwr Taf-od

 

Gyda llawer o ffyrdd arferol pobl i ymarfer corff wedi ei rwystro gan gyfyngau COVID-19, mae rhedeg yn opsiwn wwych i bawb drio am nifer o resymau.

 

Yn anffodus, mae gan y mwyafrif o bobl atgofion negyddol o redeg o’u hamser yn Ysgol Uwchradd. Dydi gael eich gorfodi i redeg rhownd cae rygbi ar ddiwrnod oer ddim y ffordd orau i gyflwyno rhywbeth y dylid cal ei fwynhau, ond dyna sy’n debygol o aros yn gof pawb. Mae prifysgol yn amser dda i redeg ar dermau eich hun, a dechrau edrych ymlaen at fynd allan i redeg yn lle teimlo’n ofidus.

Mwy na dim, ac enwedig o brofiadau fy hun, mae rhedeg yn gyfle gwych i gymdeithasu a dal fyny efo ffrindiau.

Mae cal y cyfle i dreulio amser efo ffrindiau wrth gadw’n heini yn deimlad gwahanol i gymdeithasu arferol. Yn ogystal â hyn, os mae cal y cymhelliant i fynd allan ddim yn dod yn hawdd, mae cael ffrind i gadw cwmni i chi a mynd trwy’r anghysur cychwynnol yn help mawr. Mae trefnu i redeg efo ffrind hefyd yn neud i chi fod yn fwy atebol, a llai tebygol i newid eich meddwl am fynd allan.

Nesaf, ni fyswn wedi dod i nabod y ddinas mor gyflym os fyswn i heb wario mwyafrif o amser fi drost y mis gyntaf yn y brifysgol yn rhedeg. Mae rhedeg, yn enwedig i glas fyfyrwyr yn gyfle da i ddarganfod llefydd newydd yn y ddinas, ac yn ffordd dda i ffeindio llwybrau byrrach nol adra o dre ar ôl noson allan. Mae Caerdydd efo gymaint i gynnig i redwyr, a rhwng y parciau mae ‘na ddigon o lefydd gwyrdd i osgoi’r palmant am fwyafrif eich rhediad.

Un o’r rhesymau pwysicaf i redeg, enwedig yn ystod y cyfnod ansicr yma, ydi oherwydd bod bron i ddimbyd am gael effaith mor bositif ar eich iechyd meddyliol a ffisegol na ymarfer corff, a gyda’r cyfyngiadau presennol rhedeg yw un o’r opsiynau gorau. Mae pawb yn ymwybodol fod rhedeg yn helpu eich iechyd ffisegol, a jest i bwysleisio pa mor bwysig ydi aros yn iach, enwedig nawr gyda Covid, mae gennai ffaith eithaf dychrynllyd gan yr “British Medical Journal”. Ar ôl ymchwil yn fis mai o 400,000 o gleifion Covid, darganfuwyd fod claf gyda gordewdra yn ddwywaith mwy tebygol o fod yn sâl a pedair gwaith yn fwy tebygol o farw o’r afiechyd.

Mae rhedeg hefyd yn ffordd dda i ailosod eich meddwl ar ôl neu yn ystod diwrnod anodd o waith, ac yn ffordd wych i ddianc o’r pwysau sy’n dod efo bod yn myfyrwr. Yn ôl gwefan yr NHS, mae cadw’n heini yn lleihau tebygolrwydd pobl ifanc o deimladau o iselder o bron I 30%. Mae’n anodd meddwl am reswm i ddim rhedeg pryd dachi’n sylweddoli fod o’n gwella bron i bob agwedd o eich bywyd ac does ddim cost!

I gloi, mae ‘na gymaint o resymau i redeg, a dydio ddim yn gorfod lladd chi. Mae o’n ddarn bach o ryddid fedrwch chi fwynhau ar ben eich hun neu efo eich ffrindiau yn ystod yr amseroedd anodd yma. Os oes gan unrhyw un cwestiynau am unrhywbeth i neud efo rhedeg, peidiwch â phetruso i gysylltu gyda fi.

Argymellion o lefydd i redeg :

1) Roath Park (6 milltir o Senghenydd)

2) Bute Park (2/3/5 milltir o Senghenydd)

3) Y Bae (6 milltir o Senghenydd)

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php