Taf-Od

Pryder yn corddi darpar fyfyrwr

Prifysgol Caerdydd. Tarddiad: Jeremy Segrott (drwy Flickr)
Bydd profiad prifysgol yn wahanol i fyfyrwyr yng Nghaerdydd.

Newidiadau: Bydd myfyrwyr yn gweld llu o newidiadau ym mis Medi.

Gan Annell Dyfri

Gyda phrifysgolion Cymru wedi’u heffeithio yn sgil pandemig y Coronafeirws, rhaid oedd addasu a chynllunio am flwyddyn academaidd tra gwahanol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi ei gweledigaeth am y flwyddyn academaidd i ddod gan nodi ei bod yn edrych ymlaen i groesawu’r myfyrwyr yn ôl i’r brif ddinas. Nododd y Pro Is-Ganghellor, Claire Morgan, fod y sefydliad yn cydymffurfio â rheolau diogelwch y Llywodraeth.

‘We expect to welcome you all back to Cardiff in the new academic year, and we are continuing to plan how we will provide you with some campus activity as part of a high-quality blend of on-campus and digital education provision’, meddai.

Er mae’n siwr y bydd myfyrwyr yn croesawu’r datganiad, mae’n amlwg na fydd bywyd prifysgol yr un fath ag y bu yn y gorffennol.

Gyda miloedd yn bwriadu dychwelyd i’r brif ddinas yn ystod yr wythnosau nesaf, mae miloedd hefyd yn bwriadu symud i Gaerdydd am y tro cyntaf i gychwyn ar eu haddysg uwch.

Wedi derbyn eu canlyniadau ddydd Iau, Awst 13eg, efallai mai diwrnodau o grafu pen sydd o flaen rhai o ddarpar fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Yn amlwg, ni fydd y Brifysgol yn gweithredu fel y norm ym mis Medi, ond a yw’r Coronafeirws wedi dylanwadu ar benderfyniadau myfyrwyr ynghylch mynychu’r brifysgol yn y lle cyntaf?

Unigolyn sydd newydd dderbyn ei ganlyniadau Safon Uwch yw Steffan Leonard o Abertawe, sy’n bwriadu cychwyn yng Nghaerdydd fis Medi. Nododd

‘Dwi wir yn gyffrous ac yn disgwyl ymlaen i ddod i Gaerdydd ac i fod yn rhan o’r Brifysgol ym mis Medi’.

Gyda newidiadau mawr i’r drefn addysgu bresennol, ychwanegodd

‘dwi’n gobeithio y byddwn ni fel darpar fyfyrwyr dal yn cael yr un profiadau a chyfleoedd, er ein bod ni mewn cyfnod sydd mor ansicr’.

Gyda’r darpar fyfyrwyr wedi bod yn anelu ac yn edrych ymlaen at eu cyfnod yn y brifysgol dros y blynyddoedd diwethaf, efallai mai cyfnod tipyn gwahanol i’r disgwyl sydd o’u blaenau. Hyn oedd flaenllaw ym meddwl darpar fyfyrwraig arall i brifysgol Caerdydd, Lois Campbell o Gaerfyrddin a nododd fod

‘dechrau pennod newydd yn y brifysgol i fod yn gyfnod cyffrous i bobl ifanc ond gyda’r holl ansicrwydd o gwmpas y pandemig mae’n gyfnod  mor bryderus’.

Gyda chymaint o ansicrwydd ynghylch hynt a helynt y feirws yn ystod y misoedd nesaf, gwg yn hytrach na gwên sydd ar wynebau llawer o’r bobl ifanc. Ychwanegodd Lois

‘Wrth gwrs, dwi’n edrych ymlaen at ddechrau ym mis Medi ond ar yr un pryd dwi’n ofni’r sgil effeithiau posibl methu cadw at gyfyngiadau pellter cymdeithasol ar gampws y brifysgol ac yn gymdeithasol’.

Mae’n amlwg fod pob un ohonom yn byw mewn cyfnod cwbl ddigynsail. Ac mae hynny, wrth gwrs yn cynnwys myfyrwyr prifysgol.

Pwy a ŵyr sut gyfnod fydd y flwyddyn academaidd newydd sydd ar gychwyn? Tipyn yn wahanol i’r hyn a brofodd myfyrwyr y gorffennol mae’n siwr.

Ond eto, amser a ddengys.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php