Taf-Od

Radio Cymru 2 ar yr aer

Gan Osian Morgan

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos chwyldroadol a chyffrous i faes darlledu a chelfyddydau Cymru, gyda ‘Radio Cymru 2’, ail sianel radio BBC Cymru, yn cael ei lansio yn swyddogol. Cafodd y sianel newydd ei lansio ychydig o fisoedd ar ôl Radio Cymru dreialu sianel radio digidol, ‘Radio Cymru Mwy’, am gyfnod o 15 wythnos y llynedd.

Ar hyn o bryd, darlledu yn ystod y boreau yn unig fydd Radio Cymru 2. Bydd cyflwynwyr profiadol fel Caryl Parry Jones a Huw Stephens yn cyflwyno rhwng 6:30 i 8:30 yn ystod yr wythnos, gyda Lisa Angharad yn cymryd yr awenau rhwng 07:00 a 9:00 ar ddydd Sadwrn, a Lisa Gwilym yn dod a darlledu’r wythnos i ben gyda sioe rhwng 08:00 a 10:00 ar ddydd Sul.

Er y croesawyd y newyddion o ail sianel radio Cymraeg gan wrandawyr, mae’r ail sianel wedi cael ei feirniadu yn barod gan rai, prin wythnos ar ôl iddi gael ei lansio. O fewn 24 awr o lansiad y sianel, beirniadwyd Radio Cymru 2 am ddarlledu caneuon Saesneg, yn ogystal â chaneuon Cymraeg. Dywedodd Aled Powell, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith, wrth Golwg 360, fod “rhoi unrhyw gynnwys Saesneg neu unrhyw iaith arall ar yr orsafoedd prin sydd gennym ni ar hyn o bryd ar draul yr iaith Gymraeg… A phob tro mae’r orsaf honno’n chwarae caneuon, neu’n siarad Saesneg neu unrhyw iaith arall, mae’r iaith Gymraeg am ychydig funudau yn diflannu”

I ychwanegu at drafferthion Radio Cymru 2, mae rhai gwrandawyr, yn enwedig pobl ifanc, wedi beirniadu’r dewis o gyflwynwyr ar gyfer y sianel. Wrth siarad â’r Taf-od, dywedodd Harri Hughes, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae’r syniad o gael sianel arall yn wych, y mwyaf o amrywiaeth sydd i gael y gore ydi hi i’r Gymraeg. Ond mae’r ffaith bod cyflwynwr sydd wedi cael eu cyfle ar y radio yn barod, yn cael eu taflu ar rywbeth ddylai fod yn ffresh ac ecseiting, bach yn siomedig.”

Cred lawer o bobl nad yw’r dewis o gyflwynwyr, a chynnwys y sioeau, yn ddigon gwahanol i gynnwys presennol Radio Cymru, ac nad ydynt yn ddigon i ddenu gwrandawyr newydd ac ifainc i’r sianel. Er bod yr ail sianel yn cynnig amrywiad i’r sioeau newyddion ar Radio Cymru, a fydd yn sicr yn denu rhai o wrandawyr arferol y sianel, wrth ddarlledu sioeau gan gyflwynwyr sydd eisoes yn darlledu ar Radio Cymru 2, cred lawer nad yw’r amrywiaeth yn ddigon i apelio at wrandawyr ifanc, a denu mwy o wrandawyr i wrando ar radio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Amser a ddengys a fydd yr ail sianel yn llwyddiannus ai peidio, ac a fyddent yn llwyddo i greu cynnwys arloesol, amrywiol a chyffrous a fydd yn apelio at wrandawyr newydd.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Stuff

none

• The United Kingdom has gone to the polls in its third general election in five years.

• Party leaders have been seen out and about casting their votes.

• Boris Johnson and Jeremy Corbyn cast their votes in London earlier this morning.

• BBC, Sky and ITV will release their exit poll at as soon as voting closes at 22:00

• Follow all of the latest updates by using #CSMGE2019 and by listening live to Xpress Radio and CUTV.


Gair Rhydd is a free weekly publication brought to you by the students of Cardiff University.
Contact us here.

css.php