Taf-Od

Ramsey yn serennu wrth i Gymru cyrraedd Ewro 2020

Ewro 2020: Bant â ni! Tarddiad: Llion Carbis

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

Am ond yr ail dro yn hanes y tîm cenedlaethol, mae Cymru wedi cyrraedd Pencampwriaeth yr Ewros wedi buddugoliaeth ardderchog dros Hwngari yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Heb amheuaeth, Ramsey oedd y seren gan sgorio dwy gôl allweddol i wireddu breuddwydion y Wal Goch. Ond nid stori am unigolyn oedd hwn, onid tîm o arwyr.

Am gêm roedd rhaid i’r ddau dîm ei ennill, dechreuodd y ddwy dim yr ornest gyda dwyster canfyddadwy. Yn dilyn o batrwm y fuddugoliaeth yn erbyn Azerbaijan, roedd Cymru yn edrych i frysio chwaraewyr Hwngari a chywasgu’r gwagle roedd ganddynt i chwarae.

Ond ychydig dros chwarter awr mewn i’r gêm hollbwysig, a sgoriodd Aaron Ramsey gol ardderchog. Roedd gan Gareth Bale’r bêl mewn safle peryglus ar ôl pas ddeallus gan Connor Roberts. Yna, chwipiodd Bale’r bêl mewn i’r cwrt cosbi gan adael chwaraewr Juventus i benio Cymru ar y blaen. Dyma y tro gyntaf i’r ddau chwarae dros Gymru am flwyddyn, a phrofodd y gôl hynny eu pwysigrwydd i’r tîm.

Wedi’r gôl, roedd Cymru yn edrych yn hyderus ac yn fygythiol mewn meddiant. Roedd awydd Cymru i ennill y bêl y gyflym yn gymeriadau’r chwarae yn yr hanner gyntaf, a bron i’r dacteg arwain at ail gol tîm Ryan Giggs. Ar ôl i Ben Davies a Aaron Ramsey gwrthymosod yn wych, nid oedd Kieffer Moore yn gallu manteisio ar groesiad da gan Gareth Bale. Cyfle ardderchog ydoedd i ddyblu mantais Cymru, yn enwedig i chwaraewr sydd wedi bod yn ganolog i lwyddiant diweddar y garfan.

Er gwaethaf hyder a gwaith diflino Cymru, roedd rhaid i Wayne Hennessey dau arbediad o’r radd flaenaf yn gyflym i atal Hwngari rhag unioni’r sgôr. Gydag ond deng munud tan yr hanner, roedd yr ymwelwyr – sydd ond wedi ennill un o’i chwe gêm ddiwethaf – wedi uchafu taldra Adam Szalai yn dda gan arwain at gwpl o gyfleoedd euraidd i sgorio. Rhaid canmol gôl-geidwad Crystal Palace am fod yn wyliadwrus ac yn gystal i’r ergydion. 1-0 I Gymru ar yr hanner.

Os roedd dechreuad Cymru i’r hanner gyntaf yn ddelfrydol, roedd dechreuad Cymru i’r ail hanner yn wyrthiol. O fewn y munud agoriadol, cafodd Cymru cic-rydd mewn safle bygythiol. Cyrhaeddodd y bêl Kieffer Moore yn y cwrt cosbi a gwyrodd ei ergyd syth tuag at Aaron Ramsey. Heb eiliad i feddwl, gyrrodd Ramsey y bêl i gefn y rhwyd gan ddyblu mantais Cymru.

Parhaodd Cymru a’i dwyster ymosodol, a daeth Gareth Bale yn agos at ymestyn mantais Cymru gyda cic-rydd. Ar gyrion y cwrt cosbi – mewn safle cyfarwydd iawn am goliau Gareth Bale – aeth ymosodwr Real Madrid yn agos at sgorio trydedd gôl yr ornest gydag ergyd deallus.

Wrth ystyried pa mor ddadleuol oedd penodiad Ryan Giggs ac wrth ystyried ond tri phwynt roedd gan Gymru ar ôl tair gem, rhaid canmol Giggs, y tîm hyfforddi a’r garfan am eu perfformiadau diweddar.
Mae gan Gymru hanes ofnadwy o ennill gemau rhagbrofol hollbwysig, ond nid oedd perfformiad heno wedi cydymffurfio a hanes y tîm cenedlaethol. Gyda phwysau cenedl ar ei ysgwyddau, disgleiriodd Cymru gan reoli pob agwedd o’r gêm. Perfformiad aeddfed a llawn hyder oedd hwn. Bant a ni i Ewro 2020…

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php