Taf-Od

Ryan Giggs a Ashley Williams yn hyderus cyn herio Denmarc

YN Y LLUN: Cymru yn paratoi cyn yr ornest yn erbyn Denmarc (Tarddiad: Llion Carbis)

gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

Hir yw pob aros, ond mae’r oedi am gêm nesaf y tîm cenedlaethol ar borth diweddu, wrth i Gymru baratoi am y gêm dyngedfennol yng Nghynghrair y Cenhedloedd yn erbyn Denmarc yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn sgil buddugoliaeth Cymru i ffwrdd yn erbyn Iwerddon ym mis Hydref – ein buddugoliaeth gyntaf ar dir Gwyddelig ers 1992 – mae’r tîm cenedlaethol bellach mewn rheolaeth o’i dynged yn grŵp B4.

Yn anffodus i Gymru, nid oes gan y tîm cenedlaethol yr hanes fwyaf ffafriol o ennill gemau hollbwysig, ond o dan arweiniad Ryan Giggs, ac yn sgil rhai canlyniadau gwych yn ddiweddar, mae crin hyder y bydd Cymru yn llwyddo i wireddu disgwyliadau a gobeithion y cefnogwyr.

Mae goblygiadau buddugoliaeth yn y gêm yn erbyn Denmarc yn hollbwysig i Gymru, ynghyd a’r boddhad a hyder sy’n deillio o guro tîm safonol – tîm a enillwyd yr ornest ddiwethaf yn gymharol hawdd – bydd Cymru yn llwyddo i sicrhau lle yn y gemau ail-gyfle, a gall arwain at gyrraedd pencampwriaeth Ewropeaidd 2020.

Yn sicr, wrth ystyried mai’r Ewros yn 2016 oedd yr unig dro i Gymru cyrraedd un o brif gystadlaethau pêl-droed rhyngwladol ers 1958, mae’r gêm yfory yn meddu ar ragor o bwysigrwydd. Ac, roedd Ryan Giggs yn cydnabod mawredd ac arwyddocâd yr achlysur.

“Mae’r llawer o gymhelliant i ennill y grŵp, yn gyntaf, i ennill grŵp sy’n gystadleuol iawn, ac yna, i gael ail gyfle i gyrraedd Ewro 2020. Mae ein tynged yn ein dwylo.”

Roedd Ashley Williams, capten y tîm cenedlaethol o’r un farn, a datganodd ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at yr ornest.

“Mae e ychydig fel yna [ffeinal], rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd y gêm. Rydym eisiau gorffen ar frig y grŵp. Rydym yn teimlo ein bod wedi chwarae’n dda, o bosib y byddwn wedi llwyddo i neud yn well yn Denmarc, ond wnaethom chwarae’n dda iawn yn y gemau yn erbyn Iwerddon. Rydym mewn sefyllfa dda i ennill y grŵp.”

Ynghyd a chyfle amgen i gyrraedd Ewro 2020, bydd buddugoliaeth yfory yn sicrhau dyrchafiad i Gynghrair A, yng Nghynghrair y Cenhedloedd, a bydd hynny’n cyfateb i gyfle i herio rhai o wledydd fwyaf talentog pêl-droed rhyngwladol, cyfle mae Giggs yn eiddgar i brofi.

“I bawb, y staff hyfforddi, y chwaraewyr, y cefnogwyr, bydd y cyfle i chwarae yn erbyn y ‘big boys’ yng Nghynghrair A, yn un arbennig. Rydym yn awyddus i chwarae ymysg y gorau.”

Atgyfnerthodd Ashley Williams pwysigrwydd buddugoliaeth yn erbyn Denmarc, a’r posibilrwydd o chwarae yn erbyn rhai o wledydd fwyaf adnabyddus pêl-droed.

“Fe fydd yn dda [ennill dyrchafiad], bydd yn rhoi profiad amhrisiadwy i chwarae yn erbyn rhai o’r goreuon yn y byd, y tro nesaf y bydd gemau’r Cynghrair y Cenhedloedd yn digwydd. Ac, o safbwynt Cymdeithas Pêl-droed Cymru, fe fydd yn ardderchog i chwarae yn y fath yna o gemau [yn erbyn y goreuon].”

Trwy’r wythnos, mae ffocws wedi bod ar ffitrwydd Gareth Bale a’r posibilrwydd o chwarae yn y gêm dyngedfennol, ac yn ffodus o safbwynt y Cymry, ymddengys bod ymosodwr Real Madrid yn holliach i chwarae.

“Mae’n iawn, fe gyrhaeddodd ychydig yn hwyrach na gweddill y grŵp, ond mae’n iawn. Mae e wedi edrych yn dda’r wythnos hon.”

Cadarnhaodd Ashley Williams, fod Gareth Bale wedi ymddangos yn iach, ac roedd yn gyflym i ganmol ei ddylanwad.

“Mae’n ymddangos yn iawn, yn heini, ac yn barod i fynd. Mae e fel y Gareth arferol, yn hapus o amgylch y lle. Bydd dau chwaraewr o’r safon blaenaf yn bresennol [Gareth a Eriksen], ond mae yna ddigonedd o chwaraewyr da yn y ddau dîm.”

Y tro diwethaf i Gymru herio Denmarc, Christian Eriksen oedd y gwahaniaeth tyngedfennol, a soniodd Giggs am ei gynlluniau i negyddu dylanwad y chwaraewr canol cae.

“Mae’n chwaraewr ardderchog, fe oedd y gwahaniaeth yn y gêm ddiwethaf. Mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol o’i dalentau, a da ni’n ymwybodol. Ond, mae yna wahaniaeth rhwng cynllunio i’w atal, a llwyddo i’w atal. Mae e yna ymysg y goreuon yn Uwch Gynghrair Lloegr.”

Er bod y gêm yn erbyn Denmarc yn ennyd arwyddocaol iawn yn hanes diweddar y tîm cenedlaethol, a gyrfa Ryan Giggs fel hyfforddwr Cymru, bydd modd cyrraedd Ewros 2020 yn y modd arferol, trwy’r gemau rhagbrofol. Ond, bydd buddugoliaeth yfory yn sicrhau bod gan Gymru cyfle amgen i sicrhau ei lle yn y gystadleuaeth, ac fe fydd yn dynodi datblygiad amlwg yn esblygiad y tîm o dan arweiniad Giggs.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php