Taf-Od

Sain Ffagan yn dylanwadu ar y byd ffasiwn

Mae Sain Ffagan wedi ysbrydoli mawrion y byd ffasiwn.
Yn ystod wythnos ffasiwn Baris, roedd dylanwad Sain Ffagan ar gasgliad Alexander McQueen yn amlwg. Tarddiad: Nic Dafis (trwy Flickr)
Mae dylanwadau Sain Ffagan i'w gweld yn glir yng nghasgliad Hydref/Gaeaf Alexander McQueen ac hyd yn oed wedi ymddangos ar glawr y cylchgrawn Vogue.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Yn ystod wythnos ffasiwn Baris fis Mawrth bu cymysgedd o ddelweddau Cymreig ar y llwyfan.  Ond beth oedd yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r dyluniadau Cymreigaidd yma?

Cychwynnodd y cyfan yn ystod mis Rhagfyr 2019 pan dderbyniodd Elen Phillips, curadur gwisgoedd a thecstilau’r Amgueddfa, e-bost gan y tŷ ffasiwn Alexander Mc Queen.  Nododd yr e-bost bod dau gynlluniwr o’r cwmni’n dod i Gymru i wneud gwaith ymchwil a’u bod nhw’n bwriadu ymweld â’r Amgueddfa Sain Ffagan yn ystod y daith.

Sain Ffagan yw atyniad treftadaeth fwyaf poblogaidd Cymru ac un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop.  Agorwyd yr amgueddfa yn 1948 ac ers hynny mae wedi denu miloedd o ymwelwyr sydd â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru bob blwyddyn.

Pan gyrhaeddodd y dylunwyr bu Elen yn brysur yn dangos eitemau megis llwyau pren a chwiltiau iddynt heb wybod yn sicr bedd fyddai canlyniad yr ymweliad.  Daeth hyd yn oed fwy o gynllunwyr yn fuan yn 2020 er mwyn cael blas o beth sydd gan yr amgueddfa i’w gynnig.  Roedd deunaw o ddylunwyr i gyd gan gynnwys Sarah Burton.

Sarah Burton yw Cyfarwyddwr Creadigol Alexander McQueen a chymerodd yr awenau yn 2010 yn dilyn marwolaeth sylfaenydd y cwmni.  Yn ystod ei gyrfa fel Cyfarwyddwr Creadigol mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau anferthol megis dylunio ffrog briodas Kate Middleton yn 2011.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, pan gyrhaeddodd wythnos ffasiwn Baris, roedd dylanwad Sain Ffagan ar y dylunwyr yn gwbl amlwg trwy’r cymysgedd o liwiau, symbolau a gweadau.  Ymysg y casgliad roedd yno siwt a chot clytwaith wedi eu hysbrydoli gan Gwilt Teiliwr Wrecsam a llawer o galonnau wedi eu embroidio ar y dillad – dylanwad amlwg y llwy garu bren.

Roedd y lliw coch hefyd wedi derbyn rôl flaenllaw yn y sioe ac roedd hynny’n gynrychioliad o ffermdy Kennixton gafodd ei ailgodi yn Sain Ffagan yn 1955.

Fodd bynnag, nid sêr y byd ffasiwn yn unig sydd wedi cael eu gweld yn gwisgo’r dyluniadau.  Ar flaen rhifyn Rhagfyr 2020 British Vogue mae’r gantores pop Beyoncé yn gwisgo yn o siacedi Alexander McQueen sydd wedi ei hysbrydoli gan lwyau garu Sain Ffagan.  Mae’r ysbrydoliaeth Gymreig y tu ôl i’r dyluniad hefyd yn cael ei gydnabod yn y rhifyn.

Wrth esbonio ei rhesymau tu ôl dewis Cymru fel ysbrydoliaeth dywedodd Sarah Burton

“Roeddwn i eisiau mynd i rywle â sail iawn a fyddai’n gwneud i’r menywod deimlo’n arwrol,”

“Yn yr amseroedd hyn, mae’n rhaid i ni fod yn ddewr a chryf – droson ni ein hunain, ein tîm, ein ffrindiau, ein teulu. Roeddwn i’n arfer mynd i Gymru fel plentyn ar wyliau ac mae wir yn cynrychioli’r ddaear.”

Yn ogystal, mewn datganiad i’r wasg ar gyfer y casgliad roedd ganddi’r canlynol i ddweud,

“Mae’r casgliad yn llythyr caru at ferched ac at deuluoedd, cydweithwyr a ffrindiau. Aethon ni i Gymru a chawsom ein hysbrydoli gan gynhesrwydd ei threftadaeth artistig a barddonol, gan ei llên gwerin ac enaid ei grefft … Mae yna ymdeimlad o amddiffyniad yn y dillad, o ddiogelwch a chysur, sy’n cael ei ennyn trwy gwiltio a blancedi. Mae’r calonnau’n symbol o undod, o fod yno i eraill”.

Nid oes amheuaeth bod Cymru’n wlad sy’n gyfoethog mewn hanes a diwylliant ac felly’r gobaith yw bydd dylanwadau Cymreig yn parhau i ymddangos yn y celfyddydau, boed hynny yn y byd ffasiwn, cerddoriaeth neu ffilm.  Mae’n debygol nad hyn yw’r tro cyntaf nac olaf y bydden yn gweld dylanwadau Cymru yng ngwaith mawrion y byd ffasiwn gan fod cymaint o ysbrydoliaeth i’w gael yma.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php