Taf-Od

Shwmae Su’mae yn dathlu 5 oed

Tarddiad: Shwmae Su'mae

Gan Elen Davies

Ddydd Sul y 15fed o Hydref, mi fydd hi’n ddiwrnod Shwmae Su’mae. Diwrnod i ymfalchïo yn y Gymraeg a’i wneud yn gyraeddadwy i bawb, boed yn ddysgwyr, yn ddi-Gymraeg neu’n siaradwyr Cymraeg.

Eleni, mae’r diwrnod yn dathlu ei phen-blwydd yn 5 oed, a’r gobaith yw cael gymaint o bobl a phosib i gymryd rhan yn y digwyddiad. Wedi ysbrydoliaeth gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw, pwrpas diwrnod Shwmae Su’mae yw codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a rhoi hyder i eraill ei defnyddio a’i mwynhau.

Yn ystod yr wythnos sydd yn arwain at y diwrnod bydd sefydliadau, busnesau, ysgolion, grwpiau cymdeithasol, colegau a phrifysgolion yn cynnal digwyddiadau lu er mwyn gwneud y Gymraeg yn weladwy. Ac ni fydd Prifysgol Caerdydd yn eithriad.

Cynhelir bore coffi yn yr Undeb rhwng 11-1 Fore Gwener y 13eg gyda the, coffi a phicau ar y maen am ddim. Yn ogystal, mi fydd Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd yn ymuno yn yr hwyl drwy chwarae cerddoriaeth Gymraeg ar Xpress Radio.

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, Osian Morgan; ‘’Mae diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle gwych inni ddathlu’r Gymraeg a’i diwylliant, a’i hybu i fyfyrwyr newydd a phresennol y Brifysgol. Mae pwrpas diwrnod Shwmae Su’mae yn mynd law yn llaw â phwrpas UMCC, sef i hybu’r Gymraeg, a sicrhau fod pawb yn cael cyfle i fwynhau a defnyddio eu Cymraeg, boed yn siaradwyr rhugl neu’n ddysgwyr.

Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cyd-weithio gyda’r Undeb a Chyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i drefnu gweithgareddau i hybu a dathlu diwrnod Shwmae Su’mae yma yn yr Undeb.”

Os ydych chi eisiau dysgu Cymraeg, eisiau dathlu Cymreictod, neu hyd yn oed yn awyddus am sgwrs, paned a chacen, dewch i’r Undeb yng Nghaerdydd ddydd Gwener. A chofiwch ddechrau eich sgwrs gyda- Shwmae Su’mae!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php