Editorial

Students are returning to university during the pandemic

students will be returning to Cardiff
As students return to Cardiff in mass, university during a pandemic will be incredibly unsual. Source: Armonjones (via Wikimedia Commons )
Starting back at university following the worst of the COVID-19 pandemic will undoubtedly be bizarre for many students, but it's important we all follow the guidelines and keep one another safe.

By Tirion Davies | Editor-in-Chief

2020 has been a bit strange for us all, and I’m sure many of us feel that way in particular ahead of the Autumn term.

Starting university this year is undoubtedly a bizarre experience. Whether it’s your first year or your last, this year at Cardiff University will be unlike anything we’ve experienced before.

We at Gair Rhydd have already experienced this; we went online back in April, and our new team has had to deal with starting a new position amidst wifi dropouts and crackling Zoom audios.

Since Cardiff University moved to online study in March, many students quickly returned home. Now that most of us have returned ahead of the new academic year, it’s odd to the city without its same exuberance.

Cathays seems entirely untouched by the pandemic but is also a stark contrast to the way it was just mere months ago, with students stumbling home in the early hours of the morning.

As students return for the year ahead at the same moment that further restrictions are put in place and other Welsh counties are put into local lockdown, Cardiff seems as though it’s on a permanent tightrope between being how it always was and finding its new normal.

These are unprecedented times and this year will be unlike anything most students have seen before. It’s important to remember that whilst we’d all like to go to numerous events and enjoy ourselves in the traditional freshers’ way, we need to be vigilant of the ongoing pandemic.

Unfortunately, the celebrations will have to wait! 

Although we may want to meet the friends we haven’t seen for a few months, we need to remember that the ‘rule of six’ is in place across Wales, limiting the number of people who can meet to six at a time, with social distancing measures encouraged continuously by the Government. It is also mandatory to wear a face covering in indoor spaces in Wales.

It’s important that we enjoy ourselves over the coming months, whilst also ensuring we are following the Welsh Government guidelines to keep the population safe.


Mae 2020 wedi bod yn gyfnod hollol od i bob un ohonom ni, ac mae’n amlwg bod pawb yn teimlo hyn cyn dechrau’r tymor nesaf.

Mae dechrau prifysgol eleni yn mynd i fod yn brofiad hollol gwahanol. Os mai hyn yw eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol, neu eich blwyddyn olaf, bydd profiad Prifysgol Caerdydd eleni yn annhebyg i unrhyw beth yr ydym wedi’i brofi o’r blaen.

Rydym ni yn Gair yn barod wedi profi cyfnod anodd; dechreuon ni weithio ar lein yn ystod mis Ebrill, ac oedd rhaid i’r tîm newydd ddelio gyda dechrau swyddi newydd ymysg rhyngrwyd araf a galwadau aflwyddiannus Zoom.

Ers i’r brifysgol symud i ddysgu ar lein ym mis Mawrth, bu nifer o fyfyrwyr yn dychwelyd adref am y cyfnod. Nawr bod nifer ohonom wedi cyrraedd Caerdydd unwaith eto, mae’n teimlo fel nad oes gan y brifddinas yr un hen afiaith.

Mae Cathays yn teimlo fel nad yw wedi’i heffeithio gan y pandemig, ond mae hefyd yn teimlo’n hollol wahanol i’r ffordd yr oedd hi’n arfer teimlo cwpwl o fisoedd yn ôl, gyda myfyrwyr yn cerdded adref wrth i’r haul codi y bore wedyn.

Wrth i fyfyrwyr ddychwelyd yr un adeg bod fwy o reoliadau’n cael ei rhoi yn ei le gan Lywodraeth Cymru, mae Caerdydd yn teimlo braidd bod hi’n sefyll yng nghanol dau lwybr – ai aros fel yr oeddem lynedd, neu newid yn hollol i’r dyfodol?

Mae’r cyfnod yma’n un hollol anghredadwy ond mae’n bwysig cofio er bod awydd gennym ni fynd allan a joio cyfnod y glas, mae’n rhaid bod yn effro am y pandemig.

Er bydd well gan nifer ohonom ni dreulio amser gyda’r ffrindiau nad ydym wedi’i weld am fisoedd, mae’n rhaid bod yn ofalus a gwneud yn siŵr ein bod yn dilyn y  ‘rheol chwech’ gan y Llywodraeth, sy’n cadw’r nifer o bobl allai cwrdd ar un cyfnod i chwech ar y tro. Yng Nghymru, mae hefyd yn orfodol gwisgo gorchudd wyneb tu fewn.

Bwysig yw hi ein bod yn mwynhau dros y cyfnod nesaf, gan fod hi’n bwysig i bob un aros yn hapus, ond bwysicach byth yw hi ein bod yn dilyn rheoliadau Llywodraeth Cymru i gadw’r boblogaeth yn ddiogel a gwneud yn siŵr bod pob un yn iachus.

Yn rhifyn yr wythnos hon, ceir fwy o wybodaeth am y newidiadau yn rheoliadau’r llywodraeth gan ein hadran newyddion, yn ogystal ag ymateb myfyrwyr i’r pandemig COVID-19 yn adran Taf-od, ac ymateb myfyrwyr newydd Prifysgol Caerdydd sydd wedi’u heffeithio gan y newidiadau Lefel A gan Lywodraeth Cymru a gweddill llywodraethau’r Deyrnas Unedig.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php