Taf-Od

Tashwedd: Y frwydr dros iechyd meddwl

Tyfu Tash i Tashwedd: Bydd nifer yn tyfu mwstas mis yma er mwyn codi arian at achos Tashwedd. Tarddiad: Wikimedia Commons

gan Aled Biston

Blwyddyn yma mi fydda i , ymysg nifer o ddynion eraill y wlad, yn tyfu mwstas ar gyfer Tashwedd. Ond beth yw Tashwedd? Tashwedd yw mis o dyfu mwstas er mwyn codi arian at ymwybyddiaeth iechyd dynion, pe bai’n iechyd meddwl neu iechyd corfforol, megis cancr y prostad neu’r ceilliau. Nod Tashwedd yw codi arian at geisio taclo’r pethau yma, a gallwch chi gyfrannu trwy rannu dolennau ar wefannau cymdeithasol, neu gyfrannu arian at yr achos ar wefan Movember.

Mae iechyd meddwl yn rhywbeth bregus iawn, ac mae pawb yn gwybod hyn. Mae angen inni ddeall bod hi’n iawn i ddim teimlo’n iawn, enwedig dynion. Mae’r stigma o ddynion fel pobl cryf, hyderus a heb broblemau yn un sydd angen cael eu chwalu. Mae pob un ohonom yn gwybod rhywun sydd wedi gwynebu amser caled neu wedi cael adeg anodd yn eu fywydau, ac mae gennym ni rôl i estyn llaw a gofyn y cwestiwn syml ‘Yw popeth yn iawn?’

Weithiau mae’n anodd ceisio canfod yr arwyddion bod person yn mynd trwy amser anodd, ond mae Movember ymysg nifer o ymgyrchoedd eraill, wedi helpu gyda’r broses. Gall pethau syml megis eich ffrind ddim yn dod i’r dafarn am beint, neu yn stopio treulio amser gyda chi, yn arwydd cynnar i’w datgelu. Peidiwch fod yn ofnus i ofyn i’ch ffrindiau a’ch teulu os ydyn nhw’n iawn. Mae’n naturiol i fod yn ofnus, ond gall y cam bach o ofyn y cwestiwn syml, gallu helpu’r person hynny siarad am eu teimladau. 

Os ydych chi ddim yn gwybod beth i wneud mewn sefyllfa o’r fath, mae gan Movember dolen ar eu gwefan sydd yn egluro beth i wneud a sut i helpu’r person teimlo’n gyfforddus wrth siarad am eu problemau/teimladau. Ac os ydych yn teimlo bod y broblem allan o’ch dwylo chi, gallwch alw’r Samaritans ar y rhif ‘116 123’. Mae’n hawdd iawn i droi i ffwrdd o estyn llaw a chynnig cymorth, ond mae iechyd meddwl yn broblem mae pobl yn gwynebu ar ben ei hun. Beth mae Movember yn ceisio helpu ni sylweddoli, yw nad ydych ar ben eich hun. Rydym yn dîm o bobl sydd yma i helpu’n gilydd, a dylai neb gorfod gwynebu problem iechyd meddwl ar ben ei hun.

Fel dw i wedi dweud yn barod, dw i‘n cymryd rhan yn Tashwedd eleni, gan shafio fy marf ac yna tyfu mwstas. Dw i yn gwneud hyn am y rhesymau dwi wedi rhestru uchod a llawer mwy. Dw i wedi teimlo’n isel ar adegau fy hun, ac mae nifer o fy ffrindiau hefyd wedi teimlo’r un peth. Ond yn ystod yr adeg anodd hynny, roedd fy ffrindiau wedi estyn llaw a gofyn am fy nheimladau. Heb fy ffrindiau, byddwn i byth wedi dod allan o’r adeg anodd hynny, nid ydym ar ben ein hun yn y frwydr iechyd meddwl.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php