Taf-Od

Torcalon i Gymru ar borth ein breuddwydion

Tarddiad: JonCandy drwy Flickr

Gan Llion Carbis

Yng nghanol cenhedlaeth aur ein tîm pêl-droed, dyma oedd ein cyfle i serennu, ein cyfle i wireddu breuddwyd, cyfle sydd bellach wedi atgwympo mewn modd trychinebus.

Er gwaethaf ymdrechion digymar y tîm, nad oeddem wedi llwyddo i efelychu llwyddiannau 1958 drwy sicrhau ein bod ni’n bresennol yng nghystadleuaeth fwyaf adnabyddus chwaraeon, Cwpan y byd.

Roedd ein colled i Weriniaeth yr Iwerddon ar Nos Lun – ein colled gyntaf mewn gem gystadleuol yn 2017 – yn dynodi diweddglo i’m freuddwydion ac uchelgais o gael diweddu ein haros am gynrychiolaeth yng Nghwpan y Byd. Er gwaethaf llwyddiannau bythgofiadwy Haf 2016, er gwaethaf y ffaith nad oedd neb wedi ein gorchfygu yn naw allan o’r 10 gem ragbrofol, nid oedd ein hymdrechion yn ddigon i wireddu’r breuddwyd.

Cafodd ein tynged ei gadarnhau yn erbyn y Gwyddelig, ond mewn gwirionedd cafodd yr ymdrech ei llesteirio’n ddifrifol gyda chanlyniadau cynnar yr ymgyrch. Yn erbyn Serbia a Georgia yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Cymru oedd wedi sgorio’r gôl agoriadol cyn methu a chadw’r fuddugoliaeth. Yn unol â hyn, roedd yr un diffygion amddiffynnol yn ymddangos tu hwnt i furiau ein cartref.

Nol ym mis Hydref llynedd, roedd tîm Chris Coleman ar y blaen dwywaith cyn gorchest Marko Arnautović a oedd wedi cipio pwynt i Awstria. Yn anwahanol, roedd rhaid i gefnogwyr ffyddlon y wal goch fawreddog, dioddef yr un ffawd yn Serbia. Cafwyd union yr un sgôr yn erbyn Serbia yng Nghymru ac i ffwrdd, gyda Aleksandar Mitrović yn rhwystro’r Dreigiau rhag diogelu’r fuddugoliaeth ar y ddau achlysur.

Yn erbyn Iwerddon, cafodd ein rhwystredigaethau ei chwmpasu. Roedd anaf i Joe Allen yn cynrychioli pwynt tyngedfennol yn y gêm, gyda thîm Chris Coleman yn colli pob ymddangosiad o batrwm a strwythur yn sgil yr anaf.

Serch yr holl ddrwgdeimlad a’r tosturi yr ydym yn ei phrofi ar hyn o bryd, rhaid ymfalchïo’n angerddol yn ymdrechion y tîm. Dyma’r tro gyntaf am flynyddoedd helaeth ymhle roedd cyrraedd Cwpan y Byd yn nod cyraeddadwy. Wrth ddadansoddi ansawdd ein grŵp – yn enwedig wrth gymharu gyda nifer o wledydd arall – roedd y dasg yn un andros o heriol.

Nawr, rhaid gobeithio’n gref mi fydd Chris Coleman yn aros gyda’r garfan wrth i’m ffocws droi tuag at yr ymgyrch am yr Ewros 2020. Mae gymaint o chwaraewyr ifanc, addawol yn ein plith, sy’n barod i flaguro. Yn ddigamsyniol, mae’r dyfodol yn un hynod o ddisglair!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php