Taf-Od

Torcalon yn Yokohama (a Chymru) wrth i’r freuddwyd orffen

Stadiwm Yokohama: Mae breuddwyd Cymru ar ben. Tarddiad: Wikimedia Commons

gan Sion Ford

Wrth i’r chwiban olaf swnio yn Stadiwm Ryngwladol Yokohama, gwelsom fachlud haul ar bencampwriaeth fythgofiadwy i’r Cymry yn Siapan. Ar ôl colli 16-19 i Dde Affrica, dim ond gwacter a dadrithiad oedd i’w deimlo yng Nghymru ar fore’r gêm. Bellach, gall pobl Cymru edrych nôl ar ymgyrch hanesyddol gyda balchder.

Am ddechreuad i’r ymgyrch, wrth i’r newyddion am Rob Howley dorri. Yn wir, gwrthgyferbyniad llwyr ydoedd a’r lluniau o’r dorf leol yn Kitakyushu’n serenadu’r garfan Warren Gatland. Serch hynny dechreuon nhw gyda perfformiad hyderus ac effeithiol yn erbyn tîm corfforol. Buddugoliaeth swmpus o 43-14 yn erbyn Georgia, y canlyniad delfrydol ar ôl digwyddiad mor sigledig.

Cafodd Stephen Jones ei gyfle cyntaf i weithio â charfan Cymru wrth iddo ymuno a’r tîm hyfforddi, ac yn gynnar yn y gêm gyntaf gwelsom effaith ei gyfraniad. Roedd y cyfuniad rhwng yr olwyr a’r blaenwyr yn rhugl ac yn effeithiol, er mae’n rhaid cofio roedd profion anoddach i ddod.

Yr ail gêm yng nghrŵp D ar gyfer Cymru oedd, heb os nac oni bai, y pwysicaf. Fel yn erbyn y Lelos, dechreuodd Cymru’n gryf ac yn hyderus yn erbyn Awstralia. Edrychon nhw am cyfleoedd cynnar i adeiladu sgôr ac, yn bwysicach, momentwm. Dangoson nhw’r awydd i ymosod ar amddiffynfeydd timoedd eraill, ac fe lwyddon nhw.

Yn wyneb her serennodd chwaraewyr fel Wyn Jones, Josh Adams, Aaron Wainwright, Josh Navidi a Rhys Patchell. Dangosodd y garfan cryfder meddyliol yn anhebyg i’r ail hanner yn erbyn pwysau ac ansawdd aruthrol Awstralia.

Ar ôl buddugoliaeth hanesyddol o 29-25, daeth yr her o wynebu hen elynion yn y gystadleuaeth. Ar ôl gwawdlun 2007, efallai dyma oedd y gêm roedd y mwyafrif ohonom yn ofni’r fwyaf. A phob rheswm, hefyd. Dechreuodd y Fijiaid fel tan wyllt wrth i Tuisova a Murimurivalu groesi, cyn i geisiadau gan Josh Adams adfer yr hanner.

Gyda’r gêm yn edrych yn ansicr unwaith eto yn yr ail hanner, dangosodd Cymru’r chwant i frwydro am fuddugoliaeth. Arddangosiad o amynedd amddiffynnol a manylder wrth iddynt ymosod ydoedd gan Gymru. Roedd y perfformiad wedi amlygu gallu’r garfan i fynd yn bell yn y bencampwriaeth.

Doedd braidd dim i ddathlu oni bai am y fuddugoliaeth ei hun yn erbyn Uruguay, gêm ddiflas a wnaeth llesteirio hyder y tîm ydoedd. Perfformiad rhwystredig cyn wynebu’r Ffrancod lletchwith yn y chwarteri!

Wrth edrych yn ôl, efallai dyma oedd y trobwynt yn ymgyrch Cymru – profodd y gêm yn erbyn Ffrainc i fod yn frwydr sigledig, efo’r cerdyn coch i Vahaamahina yn galluogi buddugoliaeth ansicr ac anesmwyth.

Er hyn, dim ond ennill sy’n bwysig yng Nghwpan y Byd. Ar ôl llwyddiant Lloegr y diwrnod cynt, roedd popeth yn ymddangos bod Cymru am fynd i’r rownd derfynol. Er iddynt dangos dewrder a phenderfynoldeb yn erbyn ymosodiad corfforol y Bokke, methodd Cymru.

Roedd Cymru yn edrych yn flinedig yn y gêm y drydedd safle, wrth i Seland Newydd ennill o 40-17 yng ngêm olaf Warren Gatland fel hyfforddwr Cymru, 

Mae’r ymgyrch yma wedi bod yn llwyddiant. Er ei fod yn dal i frifo, bydd yr atgofion o Siapan yn ysbrydoli’r dyfodol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php