Taf-Od

Torri tir newydd: Datblygu sgiliau yn y Gymraeg

Gwasanaeth Datblygu Sgiliau: Y gwasanaeth yn creu hanes gyda’i ddarpariaeth Gymraeg. Tarddiad: Jomec Cymraeg (drwy Twitter)

gan Llion Carbis

Torrodd Gwasanaeth Datblygu Sgiliau Prifysgol Caerdydd dir newydd ar 4 Chwefror, 2020, trwy gynnal ei gweithdy gyntaf trwy cyfrwng y Gymraeg.  Mae’r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau wedi’i leoli ar yr ail lawr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac maent yn arbenigo mewn nifer o feysydd megis cyngor galwedigaethol, gweithdai meddylgarwch ynghyd â datblygiad personol.

Cafodd y gweithdy cyntaf yn y Gymraeg ei gynnal gan y Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn adeilad JOMEC i fyfyrwyr trydedd flwyddyn sy’n derbyn darpariaeth Gymraeg yr ysgol. Pennaeth adran Gwleidyddiaeth Gair Rhydd, Lowri Pitcher, oedd yn rhedeg y sesiwn yn JOMEC gan gynghori myfyrwyr trydedd flwyddyn ar sut i wneud cyflwyniad effeithiol. Dywedodd Lowri, sydd wedi gweithio gyda’r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau ers blwyddyn, wrth Taf-od am ei angerdd dros addysgu yn y Gymru.

“Dw i wastad wedi bod yn angerddol am addysgu pethau trwy’r Gymraeg, dw i wedi datblygu cyrsiau Cymraeg i Bawb. A nawr o ran yr SDS (Gwasanaeth Datblygu Sgiliau); dyma sesiwn gyntaf [yn y Gymraeg] trwy gydol y Brifysgol i gyd. Yn amlwg, un o bwrpasau’r adran oedd cael mwy o adnoddau a mwy o bobl i ddysgu sgiliau trwy gyfrwng y Gymraeg, felly ma’ fe [y gweithdy] yn mynd tuag at y pwrpas hynny.”

“Mae’r SDS yn chwilio am bobl i gynnal sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae rhaid i ni annog pobl i ymgeisio. Yn y pendraw, mae yna botensial; mae digon o fyfyrwyr yma yng Nghaerdydd sy’n siarad Cymraeg ac sydd eisiau mwy o gyfleoedd trwy’r Gymraeg.”

Soniodd John Steele, Pennaeth Hyfforddiant a Datblygiad y Gwasanaeth Datblygu Sgiliau, mai cynyddu cyflogadwyedd myfyrwyr yw prif ddiben y ddarpariaeth a soniodd hefyd am ei falchder o gael darparu hyfforddiant trwy’r Gymraeg. Dywedodd wrth Taf-od,

“Dw i ddim yn siarad Cymraeg, ond dw i’n Gymro balch. Roedd gen i weledigaeth cwpl o flynyddoedd yn ôl i redeg un o fy sesiynau yn y Gymraeg i gynulleidfa o siaradwyr Cymraeg. Roeddwn i’n awyddus i gael cynnig rhywbeth trwy gyfrwng ein Mamiaith i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ac allan o barch iddynt, heddiw [yn y gweithdy] fe brofon ni ein bod ni’n gallu neud e.”

Dywedodd Mr Steele bod ganddo gefnogaeth, a rhagor o gynlluniau i ehangu darpariaeth Gymraeg y Gwasanaeth Datblygu Sgiliau.

“Mae gen i gefnogaeth fawr gan Huw Williams, Deon y Gymraeg, ac mae llawer o staff Cymraeg eu hiaith fel Sian Morgan Lloyd yn ein cefnogi. Mae gen i aelod Cymraeg gyda Lowri ac rydym yn edrych i recriwtio rhagor o siaradwyr Cymraeg yn y tîm.”

“Hoffwn greu gwaddol bod y Gymraeg yn rhan o’r SDS am byth, ac yn hytrach bod un sesiwn yn unig y Gymraeg, efallai bod dau neu dri [o sesiynau trwy’r Gymraeg] a thyfu o’r safle hynny. Ein syniad yw cael sesiynau ymroddedig i siaradwyr Cymraeg yn yr amserlen fel bod myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn gallu dewis yr opsiwn hynny a mwynhau’r sesiynau.”

Y gobaith ydy y bydd sesiwn agored trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei chynnal yn fuan. Dilynwch @SDScardiff ar Drydar i ddarganfod mwy.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php